جملات کوتاه , جملات کوتاه بزرگان , جملات فلسفی , جملات قصارجملات کوتاه - 20
جملات کوتاه - 19
جملات کوتاه - 18
جملات کوتاه - 17
جملات کوتاه - 16
جملات کوتاه - 15
جملات کوتاه - 14
جملات کوتاه - 13
جملات کوتاه - 12
جملات کوتاه - 11
جملات کوتاه - 10
جملات کوتاه - 9
جملات کوتاه - 8
جملات کوتاه - 7
جملات کوتاه - 6
جملات کوتاه - 5
جملات کوتاه - 4
جملات کوتاه - 3
جملات کوتاه - 2
جملات کوتاه - 1


سخنان کوتاه بزرگان ,سخنان آموزنده ,سخنان عبرت آموز , سخنان بزرگان به مناسبت , بهترین سخنان حکیمانه , جملات کوتاه زیبا , سخنان کوتاه, جملات زیبا، جملات زیبا پند، نصیحت، نکته های کوچک زندگی , جمله های بزرگان, , جملات پر مفهوم , جملات زیبای حکیمانه , جملات حکیمانه , جملات دانشمندان , جملات کوتاه آموزنده , جملات و سخنان بزرگان , جملات سرنوشت ساز, مجله موفقیت جملات حکیمانه , جمله بزرگان , جملات روانشناسان , جملات بی نظیر و زیبا , جملات بزرگان ایران و جهان , جملات تحسین برانگیز , جملات کوتاه برای موفقیت, جملات آموزنده, جملات بی وفایی , جملات سرنوشت , جملات زیبا , جملات باحال , جملات کوتاه غمگین ,دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه - دنیای پیامک و جملات زیبا ,سخن کوتاه ,جمله کوتاه , سخن و جمله کوتاه بزرگان


» بخش نخست جملات قصار
» بخش دوم جملات قصار
» بخش سوم جملات قصار
» بخش چهارم جملات قصار
» بخش پنجم جملات قصار
» بخش ششم جملات قصار
» بخش هفتم جملات قصار
» بخش هشتم جملات قصار
» بخش نهم جملات قصار
» بخش دهم جملات قصار
» بخش یازدهم جملات قصار
» بخش دوازدهم جملات قصار
» بخش سیزدهم جملات قصار
» بخش چهاردهم جملات قصار
» بخش پانزدهم جملات قصار
» بخش شانزدهم جملات قصار
» بخش هیفدهم جملات قصار

 

جملات کوتاه زیبا , , جملات زیبا، جملات زیبا پند، نصیحت، نکته های کوچک زندگی , جمله های بزرگان, , جملات پر مفهوم , جملات زیبای حکیمانه , جملات حکیمانه , جملات دانشمندان , جملات کوتاه آموزنده , جملات و سخنان بزرگان , جملات سرنوشت ساز, مجله موفقیت جملات حکیمانه , جمله بزرگان , جملات روانشناسان , جملات بی نظیر و زیبا , جملات بزرگان ایران و جهان , جملات تحسین برانگیز , جملات کوتاه برای موفقیت, جملات آموزنده, جملات بی وفایی , جملات سرنوشت , جملات زیبا , جملات باحال , جملات کوتاه غمگین ,دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه - دنیای پیامک و جملات زیبا


"جملات قصار" / 17
"جملات قصار" / 16
"جملات قصار" / 15
"جملات قصار" / 14
"جملات قصار" / 13
"جملات قصار" / 12
"جملات قصار" / 11
"جملات قصار" / 10
"جملات قصار" / 9
"جملات قصار" / 8
"جملات قصار" / 7
"جملات قصار" / 6
"جملات قصار" / 5
"جملات قصار" / 4
"جملات قصار" / 3
"جملات قصار" / 2
"جملات قصار" / 1

نوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 4:45 | لینک  | 


جملات کوتاه - 20
جملات کوتاه - 19
جملات کوتاه - 18
جملات کوتاه - 17
جملات کوتاه - 16
جملات کوتاه - 15
جملات کوتاه - 14
جملات کوتاه - 13
جملات کوتاه - 12
جملات کوتاه - 11
جملات کوتاه - 10
جملات کوتاه - 9
جملات کوتاه - 8
جملات کوتاه - 7
جملات کوتاه - 6
جملات کوتاه - 5
جملات کوتاه - 4
جملات کوتاه - 3
جملات کوتاه - 2
جملات کوتاه - 1نوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:39 | لینک  | هر کس مرتکب اشتباهي نشده، اکتشافي هم نکرده است. گاليلههيچ کس جز خود ما مسوول بدبختي ها و يا خوشبختي هاي ما نيست . بوداآدم پرحرف تخم مي پاشد و آدم خاموش درو مي کند. اقليدوسدر کاخ هاي ويران شده نامداران سرزمينمان ايران مي توان هزاران هزار چشمه جاري ديد ...مي توان فريادهاي دادگستر آنها را شنيد ... و تنهايي را از ياد برد . حکيم ارد بزرگانسان وقتي در خانه نشسته است خوهان حادثه اي در زندگي و هنگامي که دچار حادثه مي شود طالب زندگي آرام در خانه است . وايلزانسان وقتي در کار سياست آسان فريب مي خورد که تصور ميکند ديگران را فريب داده است . ژول سيمونزندگي خوب ، تنها در دلشادي ما نيست همزيستي و مهر به خوبان بهترين زندگي را براي ما مي سازد . حکيم ارد بزرگهيچ کس به خرد غايى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اينشتينتاريخ حقيقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاريخ مى پيوندد. جين کاکتيوجشن هاي بزرگ ميهني ريشه در خوي و سرشت آدميان دارد . حکيم ارد بزرگمى توانيد انسانى را به کسب دانش رهنمون کنيد، اما نمى توانيد او را وادار به انديشيدن کنيد. اف پى دانسىضعيف‌الاراده کسي است که با هر شکستي بينش او نيز عوض شود. ادگار‌ آلن‌پوبه جاي اينکه به تاريکي لعنت بفرستي يک شمع روشن کن. ضرب‌المثل چينيبرگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار، مسير تاريخ را دگرگون نمى کند. جواهر نعل نهروزندگي مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به ديگر آدميان است . حکيم ارد بزرگبا انديشه آشفته دانش آموختن در گردباد آتش افروختن است . رومارسسزندگي يک هديه است: به ما حق ويژه، فرصت و مسؤوليت مي‌دهد؛ بايد به ازاي آن، چيزي بازگردانيم و آن «خودِ اصلاح‌شده» ماست. توني رابنيزبراي آنکه پرواز کني ، پيکر خويش را به حال خود رها مکن . حکيم ارد بزرگبيشتر مردم به آزادي علاقه چنداني ندارند چون آزادي مستلزم و متضمن مسؤوليت است و بيشتر مردم از مسؤوليت واهمه دارند. زيگموند فرويددر تئوري اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤوليت بدهيد، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند يا نکند. ديويد گاورشادي را به يکديگر هديه دادن شيره نوروز باستاني ايرانيان است . حکيم ارد بزرگمن آمده‌ام که مسؤوليت کارهايي را که کرده‌ام بر عهده بگيرم. من مسؤوليت کاري را که نکرده‌ام، نمي‌پذيرم . اليور نورثهر اندازه فداکاري ما در جنگ زيادتر و دشوارتر باشد ، تاج افتخاري که از آن حاصل مي شود باشکوه تر خواهد بود . روزولت


اميدي به آينده دانايي که چشم به دهان نادان ها دارد نمي رود . حکيم ارد بزرگبايد بخواهيم تا بتوانيم! . رنه دکارتمرغ بهشتي فقط در دستان کسي مي آرامد که در چنگش نگيرد. جان بريارزش نهادن به تنهايي ( براي خودسازي و انديشه ) ، نمايانگر بي ارزشي کار گروهي نيست . حکيم ارد بزرگاراده، يکي از عوامل عمده ايمان است. پاسکالتمايلات خود را ميان دو ديوار محکم « اراده » و « عقل » حبس کنيد. ارسطوبراي رسيدن به کاميابي نبايد از شکست هاي پيشين خيلي ساده بگذريد ، شناخت موشکافانه آنها ، پيشرفت شما را در پي خواهد داشت . حکيم ارد بزرگکسي که به خود اطمينان دارد به تعريف کسي احتياج ندارد. گوستاو لوبوناولين مرحله انجام کار خير، تمايل به آن است. رولند هيلکارآفرين ، زندگي آفرين است پس آفريني جاودانه بر او . حکيم ارد بزرگمسؤوليت دوش به دوش قدرت و لياقت [ظرفيت] حرکت مي‌کند. جوسيا گيلبرت هولاندمردم از هيچ چيز به اندازه مسؤوليت وحشت ندارند؛ با وجود اين هيچ چيز به اندازه مسووليت در دنيا باعث پيشرفت انسان نمي‌شود. فرانک کرينروان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته هاي آدمي است ، اين همان ريشه بالندگي آدمي ست . حکيم ارد بزرگمسؤوليت قبول کن، بگذار هرچه مي‌خواهد پيش بيايد. آنتوني رابينزمي انديشم پس هستم ، هستم چون فکر مي کنم ، و فکر مي کنم چون شک مي کنم . رنه دکارتدر پايان کوچه بن بست زندگي ، بارها و بارها ابله هان را ديدار خواهي کرد . حکيم ارد بزرگبعضي از سخنوران نمي دانند با دستهايشان هنگام صحبت چه کار بکنند . بهتر است جلو دهانشان را بگيرند . متورمن کولنهرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد . سيسروناگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد که همه مي خواهند . زکرياي رازيوقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد . مارسل پيره ووآنکه زندگي بدون رنج و تلاش را برمي گزيند پيشاپيش مرگ خويش را نيز جشن گرفته است . حکيم ارد بزرگتوهين ها مانند سکه تقلبي اند . ما ناگزيريم آنها را بشنويم ، ولي مجبور نيستيم قبولشان کنيم . رسورجنقبل از ازدواج درباره تربيت اطفال شش نظريه داشتم ، حالا شش فرزند دارم ولي داراي هيچ گونه نظريه اي نيستم . روچستربکار گيري آشنايان در يک گردونه کاري برآيندي جز سرنگوني زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت . حکيم ارد بزرگدوست زمان احتياج، دوست حقيقي است. ضرب المثل انگليسيخدايا هنر چقدر بلند و عمر چه اندازه کوتاه است. گوتهگيتي همواره در حال زايش است و پويشي آرام در همه گونه هاي آن در حال پيدايش است . حکيم ارد بزرگنزديک ترين چيزها مرگ و دورترين چيزها آرزوست. سقراطشخصي که امروز زير سايه اي ارميده ، مديون کسي است که مدت ها قبل درختي کاشته . وارن بوفهفراموش نکنيم که ما به سخنان يک طرف دعوا گوش کرده ايم آخر کتابهاي اسماني را خدا نازل کرده . ساميوئل باتلرحافظه گنجينه اي است که بايد در آن سرمايه گذاري کنيم تا بتوانيم کمکي را که به آن نياز داريم از آن دريافت کنيم . روومردان و زنان کهن در راه رسيدن به هدف ، يک آن هم نمي ايستند . حکيم ارد بزرگبا شلاق اراده مي توان اسبي وحشي و سرکش را رام کرد . راسينانسان در هر کار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد . ضرب المثل فرانسويتنها ميهماني را بپذيريد ، که بتوانيد بدرقه اش کنيد . حکيم ارد بزرگانسان محل اشتباه و فراموشکاري است . بنيامين فرانکلينآدم ها فقط در يک چيز مشترکند : متفاوت بودن . رابرت زندبرآزندگان سپاه ياران خويش را تنها در آمدگان و زندگان نمي بينند . حکيم ارد بزرگتمام وعده و نويدهاي دنيا فريبي بيش نيست و بهترين دستور و بهترين دستور زندگاني اين است که اعتماد به نفس داشته باشي و و در پرتوي سعي و مجاهدت خود به مقامي برسي . ميکلانژانسان در عالم چون شبح سرگرداني است که در عبور از اين راه حياتي سايه اي از خود به يادگار نميگذارد . ويکتور هوگوبرآزندگان مست شرآب هزاران ساله پيشينه کشور خويشند سخن آنان جز آهنگ خيزش و رشد نيست . حکيم ارد بزرگانسان در کنار ديگران عاقل تر است تا در کنار خويش . لاروشفوکولدانسان در هر سني که از کار بازماند بهتر است که بعد بي درنگ بميرد . اديسونتنها مادر و پدر خواست هاي فرزند را بي هيچ چشم داشتي بر آورده مي سازند . حکيم ارد بزرگدانش به تنهائي يک قدرت است. فرانسيس بيکننوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:33 | لینک  | وقتي در زندگي به داشتني هاي خود فکر مي کنيم خود را خوشبخت و زماني که به نداشته مي انديشيم خود را بدبخت حس مي کنيم . پس خوشبختي ما در تصور خود ماست . تناجيوجمع مال ، تحصيل کاميابي ، کسب دانش و شهرت ، هيچکدام با تندرستي برابري نمي کند . براي حفظ تندرستي بايد از هر چيز که براي تندرستي مضر است پرهيز کرد . مخصوصاً از شهوت رواني . شوپنهاورطلوع و غروب عشق ، خود را به وسيله درد تنهايي و جدايي محسوس مي سازد . لابرويرانسان اگر ناخوش باشد و کار کند بهتر از اين است که سلامت باشد و بيکار بنشيند . کازوبونتنها راه غلبه بر ترس روبرو شدن با آن است. ما غالبا به طرف حوادثي کشيده مي شويم که از رويارو شدن با آنها وحشت داريم.بنابراين اگر از تنهايي بترسيد تنهايي را براي خود به ارمغان مي آوريد. اگر از بدهکار بودن بترسيد به احتمال زياد با تمام زير و بم آن آشنا خواهيد شد. اگر از دستپاچگي و پريشان حالي واهمه داشته باشيد همان را تجربه خواهيدکرد. اين، روش زندگي براي تشويق ما انسانها به رشد کردن است. آندرو متيوزخموشي ، دري به سوي نگاه ژرف تر است . حکيم ارد بزرگخرد در نظر گاه مردمان آزاده و نيکخو جهان پر از شادي و شکوه مي نمايد . بهره خردمندان و اميد واران هميشه شادکامي است . حکيم بزرگمهرزمستان بدون بهار قلب عاشق شکست خورده است . فريدريش نيچهنگاه زمينيان ، تهي است از انوار آسمانيان . حکيم ارد بزرگهر که در سيرت و رفتار پيشينيان نظر کند ، متذکر مي شود تا چه اندازه از همت مردان واپس مانده است . همدون قصارفکر کردن، صحبت با خودمان است. يک مثل اسپانياييپيام آوران باورهاي پست بزرگترين پيروزيهاي تاريخ مردم خويش را به ريشخند گرفته اند . حکيم ارد بزرگغيرممکن است دو بار پاي خود را در يک آب روان فرو بريم. هراسيلتوسآن چه براي انسان در جهان مهم است انجام وظيفه است. ژان ژاک روسوآنکه زيبايي خرد را نديد ، گرفتار زيبايي آدميان شد و بدين گونه از هر چه داشت تهي گشت . حکيم ارد بزرگعاقل زبانش را در قلب و احمق در دهان جاي داده. ضرب المثل پاکستانيبيشتر کساني موفق شده اند که کمتر تعريف شنيده اند . اميل زولااگر ديگران را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي از ارزش ما نمي کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ايم آنگونه باشد که ما مي گويم . حکيم ارد بزرگهميشه به خاطر داشته باشيد که دنيا هرگز مديون شما نيست ، زيرا قبل از شما نيز وجود داشته است . جان استيلوقتي که شما به بدبيني عادت کنيد ، بدبيني به اندازه خوشبيني مطلوب و دوست داشتني است . آرنالد بنتاميدوار مباش ديگران همراهيت کنند ، تنها به درمان دردهاي روزگار خويش بيانديش . حکيم ارد بزرگزيبايي غير از اينکه نعمت خداست. دام شيطان نيز هست . فريدريش نيچهتنها زماني مي توانيد چيزي را که ريشه هاي عميق در فرهنگ شما دارد به وضوح ببينيد که آن چيز در کار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد . جي.هيليس ميلرتنها با از خودگذشتگي براي ديگران مي توان جاودانه شد . حکيم ارد بزرگبه گرسنگي مردن بهتر که نان فرو مايگان خوردن . سعديما در رويدادهاي زندگي خود نقشي نداريم، اما در اينکه چگونه آنها را تعبير کنيم، مؤثر هستيم . نيچهبراي ربودن دل آدميان بايد بر هم پيشي بگيريم و اين زيباترين آورد زندگي است . حکيم ارد بزرگهرکس همان گونه است که فکر مي کند پس مراقب افکار خود باشيد . ذهن همچون ساعتي پيوسته درحال کار کردن است و بايد هر روز با انديشه هاي خوب آن را کوک کرد . جي.پي.واسوانيميان دانستن و دريافت کردن فاصله زيادي است. دانستن دشوار نيست اما دريافت کردن دشوار است. شو کينگهيچ پير جهان ديده اي منکر برآيند زهرآلود ، دارايي حرام در زندگي آدمي نيست . حکيم ارد بزرگدشمن چون از همه حيلتي فرو ماند سلسله دوستي بجنباند . پس آنگه به دوستي کارها کند که هيچ دشمني نتواند . سعديبي خردي اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادي و رهايي است . حکيم فردوسي خردمندخبرچينان و بدگويان بزرگترين آفت هاي ماندگاري هر گروهي هستند . حکيم ارد بزرگموفقيت تنها يک چيز است اين که : زندگي را به دلخواه خود بگذرانيد. کريستوفرمورليهستي ما به ناپايداري ابرهاي پاييز تماشاي تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌هاي آتش يک عمر مانند جرقه رعدي در آسمان چون سيلابي پر شتاب و روان از سراشيبي کوهي . گواتما بودااگر در بند زندگي روزمره تان شويد نمي توانيد گامي بسوي بهروزي بردارد . حکيم ارد بزرگهيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد .گوتهزندگي بخت آزمايي بزرگي است که فقط بليط هاي برنده را مي توان ديد» ضرب المثل سانسکريتهيچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان هاي خويش بترس . حکيم ارد بزرگدرختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند، اما شاخه هاي خشک و مردم نادان مي شکنند وخم نمي شوند. يوستين گوردرانسان وقتي تمام عيار، وحدت يافته، آرام، بارور و شادمان مي شود که فرآيند فرديت کامل شود، وقتي که ؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بياموزند در صلح و صفا با هم زندگي کنند و مکمل يکديگر باشند . ک.گ.يونگآرمان ما بايد داراي شور و برانگيختگي باشد . انگيزشي که آدمي را به هست و جوشش نياورد ، خسته کننده است . حکيم ارد بزرگجامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد . کوروشموفقيت روي ستون هاي شکست شکل مي گيرد . سري چينمويبرنامه داشتن ويژه گي آدمهاي کارآمد است . حکيم ارد بزرگاگر مي خواهيد حقيقتاً زندگي کنيد، ابتدا مردن را بياموزيد! . توکارامبعضي صليب را روي گور خود مي گذارند و برخي آنرا لنگر کشتي مي سازند . کولستونکمک به همگان ، عشقي است که به برجستگان کمک مي کند راه هاي سرفرازي را بيابند . حکيم ارد بزرگعجيب است که ما انسان ها از هر جهت تا به اين حد هوشمند هستيم. فضا و ساختمان اتم را کشف مي کنيم اما از ماهيت خودمان اطلاعي نداريم يا درک درستي نداريم . يوستين گوردرمهم نيست که چقدر منزوي هستيد و چه مايه احساس تنهايي مي کنيد، اگر کار خود را حقيقتاً و خودآگاهانه انجام دهيد، ياران ناشناخته مي آيند و شما را طلب مي کنند. ميگوئل سرانويارزش سختي هاي روزگار را بايد دانست ، آنها آمده اند تا ما را نيرومندتر سازند . حکيم ارد بزرگما انتخاب کرده ايم که به بخش هايي از وجود خود اجازه بودن ندهيم و درنتيجه مجبور هستيم انرژي رواني بسياري را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنيم. دبي فوردمبارزه است که قدرت مي آورد نه استراحت. استائلخارهاي کوچک زخم به جان نمي زنند ، بلکه با او مي آميزد براي روزهاي سختر . حکيم ارد بزرگکسي که زياد سفر مي کند قصدش فرار از مبدأ است نه رسيدن به مقصود . ميگوئل د اونامونولازم نيست گوش کنيد، فقط منتظر شويد. حتي لازم نيست منتظر شويد، فقط بياموزيد آرام و ساکن و تنها باشيد. جهان آزادانه خود را به شما پيشکش خواهد کرد تا نقاب از چهره‌اش برداريد انتخاب ديگري ندارد؛ مسرور به پاي شما در خواهد غلطيد . فرانتس کافکاروزهاي سخت بهايي ست که بايد براي سرفرازي پرداخت . حکيم ارد بزرگ«کارما» گواه جاودان آزادي انسان است انديشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهاي پيله‌اي است که پيرامون خود مي‌‌تنيم . سوامي ويو کانانداداناي فرزانه بي‌آنکه گام سپارد، مي‌داند بي‌آنکه بنگرد، مي‌بيند بي‌عمل، سامان مي‌دهد . لائو تسهجهان را آغاز و انجامي نيست آنچه هست دگرگوني در گيتي است . زمان و مکان صفر براي آغاز گيتي وجود ندارد همان گونه که شماره ايي براي انتهاي آن نيست . ما دگرگوني در درون گيتي را زايش و مرگ مي ناميم . ما بخشي از دگرگوني در گيتي هستيم دگرگوني که در نهان خود پويش و رشد را دنبال مي کند بروز آينده ما بسيار فربه تر از امروز ما خواهد بود ، ما در درون گيتي در حال پرتاب شدن هستيم . پرتاب به سوي جايي و مکاني و نمايي که هيچ چيز از آن نمي دانيم همان گونه که در کودکي از اين جهان هيچ نمي دانستيم . ميدان ديد ما با تمام فراخنايي خود مي تواند همچون شبنمي کوچک باشد بر جهاني بسيار بزرگتر از آنچه ما امروز از گيتي در سر مي پرورانيم پس گيتي بي آغاز و بي پايان است . حکيم ارد بزرگبيشتر کساني موفق شده اند که کمتر تعريف شنيده اند . اميل زولادو اشتباه بسيار بزرگ يکي اين است که قبل از موعد اقدام به عمل کنيم و ديگري اين است که فرصت مناسب را از دست بدهيم . کوئيلوکودکان براي شاد بودن ، بيش از هر چيزي به گفتگو با ما نياز دارند . حکيم ارد بزرگآنکه کارهايم به دست اوست، يار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگي بري است و به هر موجودي مهر مي ورزد. او به سويم مي آيد . اگاواد گتيااگر غذايي نامطبوع بخوري، آبي ناگوار بنوشي و بر خم بازوانت بالين بسازي، هنوز مي تواني سرور و شادماني را بيابي . کنفوسيوسبهترين شيوه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داستانهاي پند آموز است . حکيم ارد بزرگغفلت بورزيد تا سرگشته بمانيد. بجوييد تا بيابيد! . منسيوسآنگاه که هنر خوار مي گردد جادو ارجمند مي شود . حکيم فردوسي خردمندمردان و زنان کهن برآيند خوي و منش مردمان سرزمين خويش اند . حکيم ارد بزرگ


نوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:33 | لینک  | 
انديشه کردن به اين که چه بگويم، بهتر است از پشيماني از اين که چرا گفتم. سعديبه راستي که شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند که ميان تهي هستند اما اندکي از آنان نيز با سکوت خود نشان مي دهند که الهي هستند. تاولربرآزندگان بدنبال دگرگوني و رستاخيزند ، رشد در کمينگاه راه هاي نارفته است . حکيم ارد بزرگفصيح ترين زبان عمل است . شکسپير

 

تنها آرمانهاي بزرگ ، به ما بينشي فرا دنيوي مي دهند . حکيم ارد بزرگپشيماني که ما را به راه راست نکشاند ، هيچ ارزشي ندارد . حکيم ارد بزرگکسي که بر جايگاه خويش منم زد بخت از وي روي بر خواهد تافت . حکيم فردوسي خردمندنبوغ يعني يک درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ريختن . اديسوننيرومندترين ساختارها ، نرم ترين آنهاست ، ساختارهاي خشک و سخت خيلي زود نابود مي گردند . حکيم ارد بزرگدانش پزشکي در عرض چند سال گذشته چنان پيشرفت حيرت انگيزي کرده است که امروز براي يک پزشک غير ممکن است در بيمار خود عضو سالم پيدا کند . اريل وينسونخدايا ! مرا از دوستانم محافظت بفرما . چون مي دانم چکونه خويشتن را در مقابل دشمنانم حفظ کنم ! . ولترريشه رشد تبهکاري در امنيت بزهکار است . حکيم ارد بزرگمأيوس مباش زيرا ممکن است آخرين کليدي که در جيب داري ، قفل را بگشايد. تروتي ويکخيلي وقت شناس بود . تو مي توانستي آفتاب را با او تنظيم کني ! . کريستوفر فريبزرگداشت کساني ديدنيست ، که از ديدگان مردم بسيار دورند . حکيم ارد بزرگمن جز يک چيز نمي دانم و آن اين است که هيچ چيز نمي دانم . سقراطدر جواني آنگاه که رؤياهايمان با تمام قدرت درما شعله ورند خيلي شجاعيم ولي هنوز راه مبارزه را نمي دانيم، وقتي پس از زحمات فراوان مبارزه را مي آموزيم ديگر شجاعت آن را نداريم. پائولو کوئيلوخود کامگان در ژرفناي وجود خويش گم مي شوند . حکيم ارد بزرگهر آنچه را که مي توانيد انجام دهيد ، و يا در رؤياي خود مي بينيد که قادر به انجام آن هستيد شروع کنيد ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه اي را نهفته دارد . گوتهاين ذهن است که ذهن را جلب مي کند، فقط درست ها مي آيند و ما به وسيله ناخودآگاهي هدايت مي شويم زيرا ناخودآگاه مي داند . ک.گ.يونگنابود کننده طبيعت ، عمر خويش و فرزندانش را کوتاه مي سازد . حکيم ارد بزرگکسي که نداي دروني خود را مي شنود، نيازي نيست که به سخنان بيرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدين بلخيسعادت ديگران بخش مهمي از خوشبختي ماست . ارنست رناناسطوره ها بي باکند ، آنها خوي برتر خويش را به آيندگان هديه مي دهند . حکيم ارد بزرگزماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه . فرويدما بايد طبيعت را به چشم مادرمان بنگريم و با آرامش خودمان را به او تسليم کنيم تا بتوانيم خيلي راحت احساس کنيم که به جهان باز مي گرديم همانطور که همه موجودات ديگر باز مي گردند.
همه ما در حقيقت جزء جدايي ناپذير اين کليم. طغيان عبث است، ما بايد خودمان را به اين جريان بزرگ واگذاريم . هرمان هسهاز ديروز بياموز براي امروز زندگي کن و اميد به فردا داشته باش . آلبرت انيشتنفريادرس پاکزاد است ، او گوشش پيشتر تيز شده و آماده کمک رساني ست . حکيم ارد بزرگاي سالک ، يکي يکي ، قدم به قدم . راهي نيست . راه با پيمودن پديد مي آيد . با پيمودن است که راه را مي سازي ، و اگر واپس بنگري ، هر آن چه ميبيني ، فقط رد گام هايي است که روزي پاهايت دوباره آنها را مي پيمايد . اي سالک ، راهي نيست ، راه با پيمودن پديد مي آيد . آنتونيو ماچادوتنها نشان زندگي رشد کردن است . جان هنريانديشمندان را شايد بتوان ناديده گرفت و يا بزور خفه شان نمود ! اما تاريخ ، گواه هزاران سال فرياد رساي آنان بوده و هست . حکيم ارد بزرگصداقت نخستين فصل دفتر دانايي است . تامس جفرسنکسي که مي تواند انجام مي دهد و کسي که نمي تواند به ديگران ياد مي دهد . جرج برنارد شاوهيچ کدام از ما ، همه چيز را در اختيار نداريم پس به هم نيازمنديم براي برآوردن نيازهايمان بايد به ادب ميدان دهيم . ارد بزرگآنچه سبب امنيت روح مي شود ايمان است . گارودياز پيروزي تا سقوط فقط يک ثانيه فاصله است . ناپلئونيک آموزگار خام مي تواند شاگردان خويش را براي همه زندگي سرگردان کند . حکيم ارد بزرگپرسش هاي ما افکار ما را مي سازند. آنتوني رابينزخود را به لحظه اکنون بسپار و امکانات آن را در خود راه بده تصوير ذهني خود را از آن چه بايد باشد رها کن تعابير ، پيش فرض ها و پيش داوري هاي خود را رها کن دست از کنترل وقايع و رويدادها بردار و آن ها را به حال خود رها کن. رها کن حال شرايطي فراهم آورده اي تا اعجاز در آن ظهور کندحال دريچه اي گشوده اي تا ناشناخته ها امکان ورود پيدا کنند حال در قلب خود جايي براي عشق و شور زندگي باز کرده اي . باربارا دي آنجليسخرد در بستري طوفان زده رشد نمي کند . حکيم ارد بزرگآرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچه هستي باشي، بکوش که کمال آنچه هستي باشي . دي سلزدوستي مهم ترين نيکبختي انسان است. هيومپيمان ها در هنگامه نيازها بسته مي شود ، و آنگاه که پاره شود چيزي جز پلشدي و زبوني بر جاي نمي ماند . حکيم ارد بزرگفصيح ترين زبان ، عمل است. مارلوسخن را زيوري جز راستي نيست. جامياگر همدمت آدمي بدگو باشد ، خيلي زود اسير وهم و سياهي دل مي شوي . حکيم ارد بزرگآرزو کردن شرط نيست ، شرط ، تحقق آرزو ست. داوينچيبه زيبائي بيانديش ، نه براي انگيزش ، که در جهت تعالي . زيبائي به هر جا آرامش مي آورد ، چه دست ساز انسان چه طبيعي. پاول ويلسونتا چيزي از دست ندهي چيز ديگري بدست نخواهي آورد اين يک هنجار هميشگي است . حکيم ارد بزرگدلت را آنچنان تميز کن ، که ظرفت را . مثل چينيوقتي به دنبال هدف تازه اي مي رويد و با مانعي مواجه مي شويد ، به ياد آوريد که از اين موانع ، قبلاٌ هم در زندگيتان بوده است و بر آنها غلبه کرده و موفق شده ايد! . آنتوني رابينزخنده در وراي خود رازها در سينه دارد . حکيم ارد بزرگشور زندگي ترانه اي است که عشق مي سرايد شور زندگي همان عشق است که به حرکت در آمده است عشق و شور زندگي هنگامي نصيب تان مي شود که آتش عشق را گرامي بداريد و بياموزيد که همواره آن را روشن و فروزان نگه داريد . باربارا دي آنجليساين خوبي که در ماست ؛ کار خداست. کنفوسيوسشايستگان چهره ايي گشاده دارند ، نگاهي مهربان ، دستي نوازشگر و نوايي پندآموز . حکيم ارد بزرگهنگامي که مصمصم به عمل شديد ، بايد در هاي ترديد را کاملا" مسدود سازيد. . نيچهآفتاب به گياهي حرارات ميدهدکه سرازخاک بيرون آورده باشد تولستويهيچ گاه براي آغاز دير نيست ، همين بس که به خود بگويم اين بار کار ناتمام را پايان مي دهم . حکيم ارد بزرگهشت بار که افتادي ، براي هشتمين بار برخيز . مثل چينيخنده مصائب و مشکلات زندگي را کوچک و آلام روحي را محو مي نمايد. . ژول سيمونفروتني زماني هويدا مي گردد که آدمي از کوهستان وجودش پايين آمده و يا در حال فرود آمدن است . حکيم ارد بزرگبهترين کارها اين است که درجواني دانش اندوزي و در پيري بکاربري. بوذرجمهرممکن است دروغ يکسال بدود ولي راستي در يک روز از او جلو مي افتد. مثل افريقائيبخت همچون مرغي در گوش ما زمزمه مي کند و ما را با خود به سوي مي کشاند که باورش را هم نمي کرديم . حکيم ارد بزرگسوالهاي هر کس بيش از جواب هايش اورا مي شناساند. ولترتجربه ، مدرسه اي است که محصلين خود را با قيمتي گران ، بار مي آورد. فرانکلينميوه کشتن ، کشته شدن است . حکيم ارد بزرگخط مستقيم ، نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقيات هم کوتاه ترين راه است . راسلدر ميان همه آلام و مصيبت ها تنها ياد خداوند انسان را تسلي مي دهد. جرجي زيدانچه بيچاره اند مردمي که ، قهرمانشان بزدل است . حکيم ارد بزرگغير ممکن ها را انجام دادن نوعي لذت است . والت ديسنيانسانيت نيازمند حقيقت است . بيکنخردمندان ترس را هم به بازي مي گيرند . حکيم ارد بزرگتنها زندگي ارزشمند است که صرف ديگران شود . آلبرت انيشتنرُلهايي که در صحنه زندگي به عهده ما واگذار شده است به انتخاب و اختيار ما نبوده و تنها وظيفه ما اين است که آنها را به خوبي بازي کنيم . اپيکتتبا فريب شايد بتوان چيزي بدست آورد اما در نهايت همان دستاورد مايه تباهي خواهد بود . حکيم ارد بزرگچاره ترس روبرو شدن با چيز ترس آور و تماشاي آن است . روتر فوردسخن گفتن از دوستي و دشمني پايدار در سياست ، خنده آور است . حکيم ارد بزرگنگاه مردان کهن ايستا نيست آنها دورانهاي آينده را نيز به خوبي مي بينند . حکيم ارد بزرگبيم و اميد هميشه توام با هم هستند . لاروشفوکوآگاه بر داشته هاي خود بيناست . حکيم ارد بزرگاي بشر بي شعوري که نميتواني کرمي را بيافريني .... با اين وجود يک دو جين خدا ميسازي . مونتنيهرگز با پو ل نميتوان يک سرباز خوب ، معلم خوب ، هنرمند خوب، يا يک کارگر خوب ساخت .. . جان راسکينبسيار ياد کردن از سختي هاي زندگي ، بردگي مي آورد . حکيم ارد بزرگآنچه والا بودن يک فرد را ثابت مي کند کرده هاي او نيست چون بيخ و بن آنها معلوم نيست و معاني مختلفي دارند ، والايي در ايمان به هدف و آرمان است . فردريش نيچهآرامش اگر هميشگي باشد سستي و پلشتي در پي دارد . حکيم ارد بزرگبراي انکه در زندگي دچار لغزش نشوي همواره قلب خود را پاک نگه دار. کارلايلبدبختي مي تواند به ما بياموزد که خوشبخت باشيم. ژول رومنبشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات مصيبت و عذاب کشيده ، بهترين دليلش هم اين است که در بين تمام آنها فقط او مي تواند بخندد . نيچهفاش نکردن اسرار مردم دليل کرامت و بلندي همت است. سقراطجايي که شمشير است آرامش نيست . حکيم ارد بزرگبهترين سياست صداقت است. سروانتسزمانيکه دانش يک مرد براي موفقيت کافي است. ولي تقواي او کافي نيست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد . کنفوسيوستنها تنهايي کارآمد است که همراه باشد با پژوهيدن و کاويدن در خرد و دانش . حکيم ارد بزرگاميد جزيي از خوشبختي است. ژوبرحقيقت انکارناپذير است. بدخواهي ممکن است به آن حمله کند. ممکن است ناداني آن را به استهزا بگيرد. اما سرانجام حقيقت پايدار خواهد بود. سر وينستون چرچيلموفقيت به همان اندازه شکست خطرناک است . لائو تزواگر کسي يکبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه اوست . اگر کسي دوبار به تو خيانت کرد ، اين اشتباه توست . دالايي لامارَد راستي ، رَد خويشتن است . حکيم ارد بزرگديروز تاريخ است . فردا راز است . امروز يک هديه است . دالايي لاماهر کجا که هستي ، هر کجا خودت را يافتي ، از هر آنچه که داري لذت ببر ، به تمامي لذت ببر . هر جا که هستي و از هر چه که در دسترس است ، احساس سپاس و نيايش داشته باش . دالايي لاماناراستي هايمان را بپذيريم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگين مي کند . حکيم ارد بزرگغضب ، نابيناترين ، شديدترين و زشت ترين ناصحان است . دسه گورچراغ مايه دفع تاريکي است ، بدي جوهر تاريکي در زندگي آدمي است ، که از آن دوري بايد جست . حکيم فردوسي خردمندآنگاه که نمي دانم چه مي گويم ، جز راستي چيزي بر زبانم جاري نيست . حکيم ارد بزرگآنکه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شک همه محصول آن را درو مي کند . دموستنعمري را تلف کردم تا بفهمم فهميدن همه چيز لازم نيست . رنه کوتيآنچه در انسان بزرگ است اين است که او پل است نه غايت . فردريش نيچهآنکه ناراستي پيشه نموده ، خموشي ديگران هم برايش ترسناک است . حکيم ارد بزرگطول کشيدن معالجه را دو سبب خواهد بود : ناداني پزشک ، يا نافرماني بيمار . زکرياي رازيدو گوش داريم و فقط يک زبان، براي اينکه بيشتر بشنويم و کمتر بگوييم . ديوژنديدگاه خوب مردم ، بهترين پشتيبان برگزيدگان است . حکيم ارد بزرگمهم نيست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگي کرده ام. مهم اين است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاري داشته ام . جوجيا اوکيفشور و هيجان داشته باش ، اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار . لخ والساگذشت زمان آدمي را پير نمي سازد، بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده مي کند . دوگلاس مک آرتورخوشبختي مانند پروانه اي است ، اگر او را دنبال کنيد از شما فرار مي کند ولي اگر آرام بنشينيد روي سر شما خواهد نشست . داويد هيومخود را براي پيشرفت مردم ارزاني دار تا مردم پشتيبان تو باشند . حکيم ارد بزرگآن که بر فراز بلندترين کوه رفته باشد ؛ خنده مي زند بر همهء نمايش هاي غمناک و جدي بودن هاي غمناک . فردريش نيچهادمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودي موفق ميگردد ولي او مي خواهد خوشبخت تر از ديگران باشد و اين مشگل است زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور ميکند . مونتسکيوخوشبختي، فاصله ي اين بدختي تا بدبختي بعدي است . چارلي چاپليننوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:32 | لینک  | 


من اگر در بهشت باشم ولي به من بگويند تو حق نداري جهنم را به اين بهشت ترجيح بدهي از آن بهشت بيرون مي روم . ژان روستانافکار عمومي جايگاه آدمها را مشخص مي کنند نه بر تخت نشينان . حکيم ارد بزرگاين جهان سراسر افسانه است جز نيکي و بدي چيزي باقي نيست . حکيم فردوسي خردمنداشتغال به هر کاري بهتر از تنبلي و بيکاري است . اسمايلززن ها جنگ ها را شروع مي کنند و مردها آن ها را ادامه مي دهند . ارنست همينگوييک مادر خوب به صد استاد و آموزگار مي ارزد. ژرژ هربرترسانه تنها مي تواند پژواک نداي مردم باشد نه اينکه به مردم بگويد شما چه بگوييد که خوشايند ما باشد . حکيم ارد بزرگتا بدبختي را نشناسيم هيچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختي را ياد نمي گيريم . داويد وايتبراي ياد گرفتن آنچه مي خواستم بدانم احتياج به پيري داشتم ، اکنون براي خوب به پا کردن آنچه که مي دانم ، احتياج به جواني دارم . ژوبرتاميد در درون کسي که هنوز راهي را براي خويش برنگزيده جاي نمي گيرد . حکيم ارد بزرگآن انديشه هايي را دوست دارم که با خون نوشته شده باشند
آدمي بهر تنها زيستن مي بايد يا حيوان باشد يا خدا. ارسطو مي گويد: انگارهء سومي نيز هست بودن يکجاي هر دوي آنان ... آن هم فيلسوف وار ..حقايق همه ساده اند. اين نه مگر دروغي است دو چندان که آن را بر ساخته اند؟ . فردريش نيچهوقتي انسان دوست واقعي دارد که خودش هم دوست واقعي باشد . امرسونکسي که سعي مي کند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است که شب هنگام از کوه بالا مي رود زماني که به قله آن رسيد چندان به ستارگان نزديک نيست اما آنها را بهتر مي بيند. تانريآدمي به خاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنها ارتباط برقرارمي کند . فردريش نيچههيچ اهرمي همچون بردباري و اميد نمي تواند مشکلات را از پيش پايت بر دارد . حکيم ارد بزرگهيچ چيز عوض نمي شود ! شما ديدتان را عوض کنيد رمز کار اين است . کالوس کاستاندامن با عشق به تو تنها به ميعادگاهم مي آيم ، اما اين من ، در ظلمت کيست کنار مي آيم تا از او دوري کنم ، اما نمي توانم از او بگريزم ، او وجود کوچک خود من است ، آقا و سرور من . حيا و شرمندگي نمي شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمده ام . رابيندرانات تاگورکتاب زندگي گذشتگان ، جان تاريک را روشني مي بخشد . حکيم فردوسي خردمندآسيب ديده هميشه درهاي روياهايش کوچک و کوچکتر مي شود ، مگر با اميد که زندگي ما را دگرگون مي سازد . حکيم ارد بزرگدوصد گفته چون نيم کردار نيست . ضرب المثل فارسيخدا را شکر کنيد که نعمات و موهبت هايش به علت بينش محدود ما متوقف نمي شود . کاترين پندربراي هر کس زمان معيني وجود دارد که قابل انتقال نيست . کلود مونهبا بديهاي ديگران دل خويش را به سياهي نيالاييم ، همواره ساز سادگيمان کوک باشد و نگاهمان اميدوار. حکيم ارد بزرگهنرمند، اشيا را با خورشيدي روشن مي کند که از آن طبيعت نيست . ديده روپول با شادماني کم داخل کيسه مي شود ولي با غم زياد از ان خارج مي گردد . موليرهيچگاه اميد کسي را نااميد نکن ، شايد اميد تنها دارايي او باشد . حکيم ارد بزرگدوستان براي نخجير دشمنان چون تير و پيکان اند. حکيم بزرگمهرتختخواب خطرناکترين جاي دنياست، چون صدي نود مردم در آن مي‌ميرند . مارک تواينآواز سرد از سينه نا اميد بر مي خيزد . حکيم ارد بزرگشوهر داروئي است که تمام دردهاي دخترانرا علاج مي کند . موليرکمربند سلطنت ، نشان نوکري براي سرزمينم است نادرها بسيار آمده اند و باز خواهند آمد اما ايران و ايراني بايد هميشه در بزرگي و سروري باشد اين آرزوي همه عمرم بوده است . نادر شاه افشارزماني که نيروهاي درون خويش را انکار کنيم نگراني در درونمان لانه مي کند . حکيم ارد بزرگيک ابله تحصيل کرده از يک ابله بي سواد ابله تر است. موليراگر به قلبت گوش کني و مغزت را به کار اندازي، هيچ وقت اشتباه نمي کني. برادليمنتقدين پر حرف بجاي عملگرايان کم حرف هم سخن مي گويند . حکيم ارد بزرگاراده انساني ، در پهلوي مقدرات او ايستاده و چرخ تکامل او را اداره مي کند . فيثاغورثدر شگفتم که سلام آغاز هر ديداري است ولي در نماز پايان است. شايد بدين معناست که پايان نماز آغاز ديدار است. علي شريعتياميد دارويي است که شفا نمي دهد ، اما درد را قابل تحمل مي کند . مارسل آشارمال ، زنبوري است که اگر از نگه داري آن آگاه باشيد عسل مي دهد وگرنه نيش مي زند و پرواز مي کند . مارونآنکه پياپي سخنتان را مي برد ، دلخوش به شنيدن سخن شما نيست . حکيم ارد بزرگشاهنامه فردوسي خردمند ، راهنماي من در طول زندگي بوده است . نادر شاه افشاراگر به انسان ها شخصيت و فرصت ابراز عقيده بدهيد، پاداش و امکان مشارکت بدهيد، رشد خواهند کرد و انديشه هاي ناب خود را بيرون خواهند ريخت . رابرت اسلاتراگر به سخني که گفته ايد با تمام وجود باور داريد، ديگر نيازي نيست براي گفتن آن پوزش بخواهيد . حکيم ارد بزرگرقابت تا زماني پسنديده است که کار را به حسادت نکشاند. رنه دکارتفراموش نکنيم که ما به سخنان يک طرف دعوا گوش کرده ايم آخر کتابهاي اسماني را خدا نازل کرده . ساميوئل باتلرخودت باش شايد بدترين پندي باشد که به بعضي ها مي توان داد . تام سامسونابله هميشه به دنبال بزرگ تر از خود مي گردد ، که او را تحسين کند. بوالودل کيهان را اگر بگشاييم اين سخن را خواهيم شنيد ” هر کنشي واکنشي را در پي دارد ” پس بر اين باور باشيد ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بي بازگشت نخواهد بود . حکيم ارد بزرگمعني زندگي را در قدرت بايد جستجو کرد ، هرلحظه از زندگي، ما بايد هدف عاليتري داشته باشيم . ماکسيم گورکيافسوس ... يگانه سؤالي که هيچکس نمي تواند پاسخي به آن بدهد اين است ؛ سعادت چيست ؟ . برادليسخن بدون پشتوانه ، يعني گزاف گويي . حکيم ارد بزرگدر غرب دلبستگي ما به موفقيت باعث سست شدن ما در خطر کردن مي شود. آنچه از اين خطر کردن مي آموزيم به آن موفقيت مي ارزد. و اين ترس از شکست است که تعيين مي کند که بياموزيم يا نه؟ . پارکر پالمرخطا فرصتي است که هوشمندانه تر باشيم . هنري فوردپايداري و تلاش کليد هر در بسته اي است . حکيم ارد بزرگهر چه شما را نمي کشد شما را قوي تر مي کند . مارلون براندوپاکدامني و استفامت از تمام پيمانها و سوگند ها محکمتر است . مادام نکرمن هفتصد بار اشتباه نکردم. من يک بار اشتباه نکردم من زماني موفق شدم که هفتصد راهي را که موفقيت آميز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهي را که عمل نمي کرد حذف کردم راهي را پيدا کردم که کار مي کرد . توماس اديسوننو آوري نتيجه خواست و تلاش ماست نه رخدادهاي ناگهاني . حکيم ارد بزرگهر گاه خبر هاي بد را به عنوان يک نياز به تغيير و نه يک خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شکست نخورده ايد بلکه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد . بيل گيتسبايد راهي جست در تاريکي شبهاي عصيان زده سرزمينم هميشه به دنبال نوري بودم نوري براي رهايي سرزمينم از چنگال اجنبيان ، چه بلاي دهشتناکي است که ببيني همه جان و مال و ناموست در اختيار اجنبي قرار گرفته و دستانت بسته است نمي تواني کاري کني اما همه وجودت براي رهايي در تکاپوست تو مي تواني اين تنها نيروي است که از اعماق و جودت فرياد مي زند تو مي تواني جراحت ها را التيام بخشي و اينگونه بود که پا بر رکاب اسب نهادم به اميد سرفرازي ملتي بزرگ . نادر شاه افشارسازگاري با زيستگاه و تلاش براي بهتر شدن جايگاه کنوني ويژگي ناب آدمهاي پاک است . حکيم ارد بزرگخط مستقيم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقيات هم کوتاهترين راه است . راحلانسان فرزند کار و زحمت خويش است . داروينشجاعت حقيقي ،موفق شدن بر شدايد زندگي است . ناپلئونآنچه هستيد شما را بهتر معرفي مي کنيد تا آنچه مي گوييد. حکيم بزرگمهرآنکه براي بهروزي آدميان تلاش مي کند و راه درست را نشان مي دهد بارها و بارها مي زيد و تا ياد و سخنش جاريست او زاده مي شود و باز هم . حکيم ارد بزرگانسان فرزند کار و زحمت خويش است . داروينبخشندگي،انتشار بوي خوش بنفشه بر ته کفشي است که لگدمالش کرده است . مارک تواينزندگي ات را قرباني چيزي مکن،همه چيز را قرباني زندگيت کن . اشوآن گاه که ، زايش راهي نو را از درون خويش احساس کردي پاي در راهي خواهي گذارد که پيشتر براي رسيدن بدان بسيار تلاش نموده ايي . حکيم ارد بزرگاز اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد . کنفوسيوسدر حقيقت موفقيت حاصل يک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است . سوشيرو هوندااهل بازار بر اين باور اشتباهند که فرهنگ را هم مي شود با زمان بندي دگرگون ساخت !. حکيم ارد بزرگرهنومد هاي مشخص بطلبيد تا کامياب گرديد . اسکاول شينچه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي که هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم . ميکل آنژهرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد . سيسرونبا داشتن اراده قوي مالک همه چيز هستيد . گوتهافزايش ناگهاني مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهيختگي مي گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پيش از آن نمي تواند بايستگيها و وظايف خويش را همچون آموزگار بدرستي انجام دهد . حکيم ارد بزرگاراده قويست که به همه قواي ديگر حکمراني مي کند . بشرطيکه ما آنرا با قوه عقل هموار سازيم . دوفوناختلاف نظر وقتي خوشايند مي گردد که دو طرف به منظور کشف حقيقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتي شکنجه آور است که يک طرف سعي کند به زور حرف خود را به کرسي بنشاند . ف – و – رابرتنفرهنگ هاي همريشه ، انگيزه اي توانمند است که موجب همبستگي کشورها در آينده مي گردد . حکيم ارد بزرگآرزو ريشه حيات ماست . اگرچه اي ريشه حيات ما را به تدريج مي سوزاند . ولي همين ريشه مايه زندگي است . فريدريش نيچهاگر خوب دقت کنيد موضوع راز قدرت نيات ما تنها بايد چشمهايمان راخوب با کنيم و نگاه کنيم مي توانيد مصداق قانون جاذبه را ببينيد بيشتر ازبيمار حرف مي زند خودش بيمار است بيشتر از ثروت حرف مي زند ثروتمند است درواقع تمام چيزهايي شما تجربه مي کنيد . جان دمارتينيهر اقدام بزرگي ابتدا محال به نظر مي رسد . کارلايلشالوده و زيربناي گسترش هر کشور ، فرهنگ است . حکيم ارد بزرگايده ها الگوهاي ازلي اي هستند که در قلمرو ذاتها يا هستي هاي حقيقي وجود دارند که آدميان تنها هنگامي که خود را از توجه به جزئيات ، در اينجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو مي شوند . شوپنهاورفعاليت تازه و جاندار تنها راه غلبه بر فلاکت است . گوتهآنگاه که آدمي (( چرايي / غايت چيست )) زندگي خويش را مي شناسد ؛ آنگاه است که او از هر (( چگونه ؟ )) آسوده خاطر مي شود. آدمي مشتاق نيکبختي نيست ؛ تنها انگليسي چنين است . فريدريش نيچهاهل خرد و فرهنگ هميشه زنده اند . حکيم ارد بزرگتجربه به معلم سختگيري است . او اول امتحان ميکند و بعد درس مي دهد . کارايلسرنوشت خود را با افکار تعيين کنيد. کارايلانديشه پروازگر است جايي فرودش آوريم که زيبايي خانه دارد . حکيم ارد بزرگسخن گفتن يک نوع احتياج است ولي گوش دادن هنر . گوتهدهان زشتگوي را بايد با خاموشي وقار بست . فرانسيس بيکنآدمي تنها زماني دربند رويدادهاي روزمره نخواهد شد که در انديشه ايي فراتر از آنها در حال پرواز باشد . حکيم ارد بزرگشما نميتوانيد با قصد انجام يک کار به شهرت برسيد . هنري فوردافعي مهيب را دسته اي مورچه از پاي درميآورند. مثل ژاپنيدانايان با عمل زندگي ميکنند،نه با انديشه عمل . کارلوس کاستانداديدگاه و انديشه تاريک ، ميدان پرده پوشي (سانسور) هر روز بزرگتر مي کند . حکيم ارد بزرگتاريخ سير خود را بر زندگي مردان بزرگ بنا نموده است . کارايلايمان نيروئي است فراتر از منطق. اچ.ال. منگناي پسر هرچند تو جواني , پيرو عقل باش , نگويم جواني مکن , ليکن جواني خويشتن دار باش و از جوانان پژمرده مباش.چنانچه ارسطاليس مي گويد جواني نوعي از جنون است . قابوسنامهگاهي شالوده و ريشه شکست هاي بزرگ ، از اشتباهات بسيار ريز و کوچک سرچشمه مي گيرد . حکيم ارد بزرگدشمنانت را خوب گوش بسپار که هيچکس بهتر از آنها عيبهاي تو را گوشزد نميکنند . بنيامين فرانکلينزرتشت به وسيله فلسفه خود بشر را از بار سنگين مراسم ظاهري آزاد ساخت و اساس آئينش را بر آموزشهاي اخلاقي نهاد . رابيندرانات تاگورهر بدي ميتواني به دشمن نرسان که ممکن است روزي دوستت گردد و هر سري داري با دوستت در ميان نگذار که ممکن است روزي دشمنت گردد . سعديفرومايگان پس از پيروزي ، همآورد شکست خورده خويش را به ريشخند مي گيرند . حکيم ارد بزرگهر که از سرنوشت ديگران پند نگيرد ديگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت . حکيم بزرگمهردوصد گفته چون نيم کردار نيست . ضرب المثل فارسيبراي شاد کردن ديگران ،آرزوهايشان را بفهم . اپيکورانسان بندي ست بسته ميان حيوان و ابر انسان. بندي بر فراز مغاکي . فريدريش نيچهغروب جان آدمي ، سپيده دمي ست به جهان ديگر . حکيم ارد بزرگدر واقعيت امر همهء انسانهاي بالغ بمانند کودکاني در پشت نيمکت مدرسه در ماه اگوست(مهر در ايران)هستند! . جانيکن إورلاندبسيارند کساني که قادر به انجام کاري هستند اما نمي توانند بيشتر از اين که هستند باشند!!! . جاکوب ولمانعظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردات خرد آشکار مي شود . کارلايلآموزه اي پديد آمد و باوري در کنارش : همه چيز پوچ است ؛ همه چيز يکسان ؛ همه چيز رو به پايان ! . فريدريش نيچهزاد روز ما با تاري ناديدني به هزاران زاد روز ديگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزيست همانند زاده شدن که بدرودي است به جهاني ديگر…حکيم ارد بزرگخوشرفتار کسي است که بتواند با ادمهاي بد رفتار سازش کند . فرانسوحقيقت داروي تلخي است که ثمرات شيريني دارد . گانديدرست حرف بزن و يا عاقلانه سکوت کن . ولز هربرتجهان همواره در حال دگرگوني و رشد است نبايد اين پويندگي را زشت دانست ، بايد همراه بود و سهمي از اين رشد را بر عهده داشت . حکيم ارد بزرگدشمن کوچک وجود ندارد . بنيامين فرانکلينشما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد.کيم وو چونگدروغ مانند برف است هر چه آن را بگرداني بزرگتر ميشود . مارتينآب و هوا ، بر جهان بيني و پبوندهاي مردمي اثرگذار است . حکيم ارد بزرگاگر تو را دشمني باشد دلتنگ مشو که هر که را دشمني نباشد بي قدر و بها باشد . قابوسنامهکم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زياد خرج کردن است. ناپلئونخدا به ما دو گوش داده و يک زبان يعني دوتا بشنو و يکي بيشتر نگو! . بتوسبا  رفتگان به جهان ديگر  نتوان همراه شد  که اين کوشش زندگي را بر باد مي دهد . حکيم ارد بزرگعشق از آنجا که با معشوق پيوند مي خوريد آغاز مي گردد و تا حرکت موزون و هماهنگي روح هايتان امتداد مي يابد. هنگامي که جان هايتان يکي مي شوند ، آن گاه با تمامي وجود عشق خواهيد ورزيد.ديگر چيزي بين شما نيست که از جنس عشق نباشد . پيوند مقدس همين است. شور و شعف ، وجد و شادماني واقعي هم ، اين است . باربارا دي آنجليسعمر آنقدر کوتاه است که نمي‌ارزد آدم حقير و کوچک بماند. ديزرائيليخنده بهترين سلاح جنگ با زندگي است . آناتول فرانسخوشبختي در خانه شماست بيهوده آن را در باغ همسايه مجوييد . مارک اورلآدمهاي بزرگ و انديشمند ، بسيار اشک مي ريزند . حکيم ارد بزرگاستاد پرورنده روان است ، و پدر مادر پرورش دهنده جان . قابوسنامهيوگا پيام خرد است و بشريت وارث اين پيام . دالايي لاماميان اشک مرد و زن فاصله و بازه اي از آسمان تا زمين است . حکيم ارد بزرگشما نميتوانيد با تنفر داشتن از ديگري خودتان را به خدا نزديکتر کنيد، چه معتقد باشيد که اين خشمي بجاست و يا نه. رابطه ميان روح - که شما هستيد - و خدا بر اساس عشق است. و جاييکه عشقي پاک وجود دارد، هيچ جايي براي هيچ نوع خشمي وجود ندارد. سري هارولد کلمپحقيقت زندگي اين است که همه ي انسانهايي را که با آنها در تماس هستيم شاد کنيم. ديپاک چوپراره آورد سفر در درون آدمي ، به جز خرد و پيشرفت نيست . حکيم ارد بزرگهرکه سخن نسنجد از جوابش برنجد . سعدي شيرزاياگر مي‌بيني کسي به روي تو لبند نمي‌زند علت را در لبان فرو بسته ي خود جستجو کن. ديل کارنگيشيريني يکبار پيروزي به تلخي صد بار شکست مي‌ارزد. سقراطآن کس که آفرينندگي و نو آفريني مي خواهد. در نيک يا بد. ناگزير نخست مي بايد با نيست و نابود کردن ارزشها آغاز کند . فريدريش نيچهدر کنارمان دلبر هست و اگر نيست ، در سفر رسيدن به اويم . پس تنهاي وجود ندارد . حکيم ارد بزرگبه ما مي آموزند که به خاطر بسپاريم ، چرا نمي آمزند که فراموش کنيم ؟ هيچکس نيست که زماني در زندگي خود به اين معتقد نشده باشد که حافظه همانگونه که نعمت است بلا و لعنت نيز هست . ف – ا – دوريويچصاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئونمقياس ارزش انسان اهميتي است که به وقت خود ميگذارد . رالف امرسونواژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپاي زندگي است . حکيم ارد بزرگگناهکاران هميشه در دادگاه وجدان خويش مبرا هستند! . ژورنالکار ما نماينگر قابليت هاي ماست . گوتههيچ چيزي براي ياد گرفتن کوچک و هيچ چيزي براي انجام دادن بزرگ نيست . ويليام وان هورنپندار و ديدمان بر روشنايي باشد و راستي ، بدينگونه راه هاي آينده ، روشن است و هموار . حکيم ارد بزرگهيچ کس نزند بر درخت بي ثمر سنگ . سعدي شيرازيبيا...
همان گونه که هستي بيا دير مکن...
گيسوان مواجت آشفته
فرق مويت پاشيده.
بيا دلگير مشو
بيا همان گونه که هستي
بيا دير مکن
چمن ها را پايمال کرده به سرعت بيا.
اگر چه مرواريد هاي گردنبندت بيفتد و گم شود.
باز بيا و دلگير مشو
از کشتزارها بيا،
تندتر بيا...
ابرهايي که آسمان را پوشيده است مي بيني
در طول رود که در آن ديده مي شود.
دسته پرندگان وحشي در پروازند.
بادي که از روي چمن ها مي گذرد و هر آن شدت مي گيرد باد آن را خاموش خواهد کرد
چه کسي مي تواند ترديد داشته باشد که به ابروان و مژگانت سرمه نپاشيده اي
زيرا ديدگان طوفانيت از ابرهاي باراني هم سياه ترند
اگر هنوز حلقه ي گل بافته نشده، چه مانعي دارد؟
اگر زنجير طلايت هم بسته نشده آن هم بماند
آسمان از ابر آکنده است دير شده همان گونه که هستي بيا...
بيا فقط بيا...(بخشي از نامه ي رابيندرانات تاگور به همسرش)مشعل نبوغ فروغ نيابد مگر آن زمان که نور حقيقت بر آن بتابد . کنت دوسکور
نوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:31 | لینک  | آنکه مي گويد همه چيز خوب است و بدي وجود ندارد با کسي که همه چيز را اهريمني مي پندارد تفاوتي ندارد . برآيند چنين افکار سخيفي به چاه نيستي گرفتار آمدن است تنها کساني خوبي را خوب مي بينند که بدي و اهريمن را باور داشته باشند و از آن پرهيز کنند . حکيم ارد بزرگوظيفه هنرها توصيف موارد خاصي از واقعيت نيست بلکه نشان دادن امور مطلق و کلي اي است که در پشت اين موارد خاص و جزئي قرار دارند . به عنوان مثال يک نقاشي زني خاص و فرزندش را به عنوان شمايل حضرت مريم و عيسي مسيح نشان مي دهد اما براي اينکه اين تصوير به مثابه هنري والا تلقي شود بايد نشان دهنده چيزي از جوهر عشق مادري باشد . تابلوهاي نقاشي بسياري از حضرت مريم و کودک وجود دارد اما تنها هنرمندان بزرگ تصويري مي آفرينند که به نظر مي رسد عامل ملکوتي موجود در عطوفت مادرانه را ترسيم مي کنند. به عبارتي آنچه در يک پرده نقاشي عالي مطرح است ايده يا تصوري است که تنها در يک مورد به خصوص (در اينجا عشق مادرانه) تجلي مي يابد و اين مورد خاص را تعالي مي بخشد و از حد صرفا بازنمود آن فراتر مي رود. شوپنهاورانسان براي پيروزي آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولي نميتوان شکست داد. ارنست همينگويآنکه براي وجود خويش ارزش نمي گذارد ، شان و فر کسي را نگه نمي دارد . حکيم ارد بزرگبکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري . آندره ژيدانسان هيچوقت بيشتر از آن موقع خود را گول نمي‌زند که خيال مي‌کند ديگران را فريب داده است. لارشفوکوبزرگترين نابکاري آن است که بپنداريم براي آنکه برترين باشيم بايد دست به ويرانگري چهره ديگران بزنيم . حکيم ارد بزرگاگر بت‌ها را واژگون کرده باشي کاري نکرده‌اي، وقتي واقعاْ شهامت خواهي داشت که خوي بت‌پرستي را در درون خويش از ميان برداري. نيچهتعليم به احمق ها همانقدر بي ثمر است که بخواهيم با صابون ذغال را سفيد کنيم . کيتزريگهاي ساحل خرد ، نشيمنگاه پندارهاي پاک و شبانه توست . حکيم ارد بزرگآنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سرحد کمال نرسد . فارابيمحبت همه چيز را شکست مي دهد و خود شکست نميخورد . تولستويرويا پردازي که عملگرا هم باشد مي تواند سرچشمه دگرگوني هاي بسيار گردد . حکيم ارد بزرگفرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگي غذا بدهي هرگز تو را گاز نخواهد گرفت. تولستويآنکه مي‌خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمي‌کنند . نيچهپندار هاي خواب و بيداري ما اگر ادامه يابند کم کم ساخته خواهند شد . حکيم ارد بزرگکسانيکه با افکار خوب و عالي دمساز هستند ، هرگز تنها و بي مونس نيستند . فيليپ سيدليآن کس که نداند ؛ خواست خويش را در چيزها چگونه بگمارد ؛ دست کم معنايي بر آن خواهد افزود ... و از آن ؛ اين پندار زاده مي شود که گاهي در آن خواست بنياد باوري بوده است . فردريش نيچهپندارهاي پليد چاه هاي ژرفي ست که تشنه خردمندان است . حکيم ارد بزرگاي بشر گرچه خلق شده اي ولي برخيز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتي . کارلايليک زن قشنگ و نيکو صورت در نظر زيباست ، ولي يک زن خوب و نيکو سيرت در قلب انسان جاي دارد . ناپلئونکسي به فرجام زندگي آگاه نيست ، خداوند هم نيازي به عبادت بنده ندارد . حکيم فردوسي خردمندبايستي با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنيم . فيثاغورثاگر پنداري توان پيش بردن ما را نداشته باشد همان به که زودتر رهايش کنيم . حکيم ارد بزرگهر که خود را نصيحت نکند به نصيحت ديگران محتاج خواهد گشت . سعدي شيرازياگر زماني دراز به اعماق نگاه کني آنگاه اعماق هم به درون تو نظر مي‌اندازند . فريدريش نيچهزيبائي در فرا رفتن از روزمره‌گي‌هاست . ورنر هفتهلبخند بيش از چند لحظه دوام ندارد ولي خاطره آن جاوداني است . آبراهام لينکونشاگرداني که بدون نوآوري ! همواره سخن استاد خويش را تکرار مي کنند هيچگاه براي خود و استادشان فر و شکوهي به ارمغان نمي آورند . حکيم ارد بزرگمبين که ميگويد ببين چه ميگويد . سعدي شيرازيدر وجود مردم دنبال عيب نگرد که رسوايشان کني وخودت را بي اعتماد . سعدي شيرازيوقتي هدفمان را از دست مي دهيم مجبور هستيم سعي خود را چند برابر کنيم . مارک توايناگر انتظار و توقع نداشته باشي همه دوست تو اند . رابيندرانات تاگورهيچ يک از تمايلات نفس انساني خطرناکتر از تمايل به تنبلي نيست . اسمايلزآدمياني که با ديگران روراست نيستند با خود نيز بدين گونه اند . حکيم ارد بزرگزيبايي ناپايدار و فضيلت جاودانه است . گوتهمراقب باشيد چيزهايي را که دوست داريد بدست‌آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايي را که بدست آورده‌ايد دوست داشته‌باشيد. جرج برنارد شاوزيباترين خوي زن ، نجابت اوست . حکيم ارد بزرگدنيا را نگه‌داريد. مي‌خواهم پياده شوم. آنتوني نيوليمن از عشق بدم مي آيد ، براي اينکه يک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم . مارک تواينانديشه و انگاره بيمار ، آينده را تيره و تار مي بيند . حکيم ارد بزرگ

 

کسي که هميشه مي خواهد اشتباه ديگران را ثابت کند , آنها را از خود دور مي کند . ناپلئون هيلانديشيدن تا زماني که با عمل همراه نباشد , خلاقانه نيست . استوندر هنگامه رستاخيز و غرش آذرخش مردمان ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکي نيست . حکيم ارد بزرگبزرگترين اشتباهي که کسي مرتکب مي شود , اين است که دائم از اشتباه کردن بترسد . آلبرت هوباردارزش استاد را دانستن هنر نيست ، بلکه بايستگي و وظيفه است . حکيم ارد بزرگمرا اندکي دوست بدار ولي طولاني . کريستوف مارلواگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد که همه مي خواهند . زکرياي رازيما ندرتاً درباره آنچه که داريم فکر مي کنيم ، درحاليکه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم که نداريم . شوپنهاورشخص بايد لايق ستايش باشد ولي از آن بگريزد . فنلوندست استاد خويش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . حکيم ارد بزرگانسان چيزي است که بر او چيره مي بايد شد . فردريش نيچهانسان نمي تواند از غرايز خود فرار کند ، وقتي از خطر جاني دور شود دوباره به غرايزش برمي گردد . فردريش نيچههنر خوراک روان و هنرمند آفريننده آن است . بارگاه هنر با هيچ جايگاهي درخور ارزيابي نيست . حکيم ارد بزرگاشخاصي که بدبختانه به لذات شديد و حاد خو گرفته اند ديگر از لذات معتدل حظ نميبرند و همواره با اضطراب دنبال شادي و نشاط ميگردند . فنلونگويند بهشت است همان راحت جاويد جايي که به داغي نتپد دل، چه مقام است . بيدلاهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آينده اند . حکيم ارد بزرگراز خوشبختي در اين است که کاري را که مجبور به انجام آن هستيد دوست بداريد . هاکسليمادر جلوه حق است رضايت خداست بايد خدا را راضي نگاه داشت. اناتول فرانسهمين قدر که براي بدست آوردن آرزوئي اراده کنيم ، يک گام بلند در راه نيل بدان برداشته ايم . سي فوسترخودستايي مايل است که بوسيله شما اعتماد به خود را بياموزد . وي از نگاههاي شما تغذيه مي کند و در دستهاي شما تعريف و تمجيد نسبت به خود را مي بلعد . نيچهدر بلند هنگام هيچ نيرويي نمي تواند در برابر فرهنگ و هنر ايستادگي کند . حکيم ارد بزرگکساني خوشبخت هستند که فکر و انديشه شان بسوي چيزي غير از خوشبختي خودشان است. استوارت ميلآرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل شود که همه‌ي انسان‌ها برابرند. مارتين لوتر‌کينگاگر بزرگي و عظمت را آرزو مي کني آن را فراموش کن و دنبال حقيقت برو ، آنگاه به هر دو خواهي رسيد ، هم حقيقت و هم عظمت ... سنگابهترين وسيله براي کاهش دشمنان ازدياد دوستان است . انوره دوبالزاکشناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او ميدان بروز و رشد هنر را داده است . حکيم ارد بزرگبهترين مصلح کسي است که اصلاح را از خود شروع کند . جرج برنارد شاوتقريبآ همه مردم بخشي از عمرشان را ، در تلاش براي نشان دادن ويژگي هايي که ندارند ، تلف مي کنند . سامول جانسونچه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي که هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم . ميکل آنژآهنگ دلپذير ، ريتم و آواي طبيعت است . حکيم ارد بزرگانسان عاقل هميشه ازبدگويي هايي که ازاو مي شونداستفاده مي کند. ژرژساندبزرگترين عيب آن است که از عيب خويش اگاه نباشيم. توماس کارلايلهنرمند و نويسنده مزدور ، از هر کشنده اي زيانبارتر است . حکيم ارد بزرگآموزش انديشه کردن : در مدارس ؛ اندک نشاني از آن نمي توان يافت ؛ حتي در دانشگاه ها ؛حتي در ميان شناخته ترين فيلسوفان ؛ آري مي بينم که منطق به عنوان يک نظريه ؛ کار و تکنيک ؛ دارد به سستي مي گرايد . فردريش نيچهانسان دانا به جاي آنکه در انتظار رسيدن يک فرصت خوب در زندگي باشد خود آن را به وجود مي آورد . فرانسيس بيکنهنرمندي که آرماني بزرگ در سر ندارد جز پلشتي چيزي نمي آفريند . حکيم ارد بزرگبه شخصي که به هيچکس اعتماد ندارد اطمينان نداشته باشيد! .شکسپير

 

بزرگ کسي است که انديشه کوچک نداشته باشد . علامه محمدعلي حافظي

 

بدترين چيز اين است که شخص خودش را تعريف کند. افلاتونسوار بر روان خويشتن خويش باشيد ، پادشاهي بر سپاهي بي گزند ، اگر نگاهتان بر بوسه گاه زمين آسمان گره خورده باشد هيچ فراز و فرودي دلتان را نمي لرزاند . حکيم ارد بزرگانديشه کردن که چه بگويم به از اينکه بگويي چرا گفتم . سعدياميد در زندگي بشر آنقدر اهميت دارد که بال براي پرنده! . آرتور شوپنهارهنر زماني ارزش مي يابد که سخن ناتوان از گفتن آن است . حکيم ارد بزرگچيزي ساده تر از بزرگي نيست آري ساده بودن همانا بزرگ بودن است. امرسونبه نتيجه رسيدن امور مهم ، اغلب به انجام يافتن يا نيافتن امري به ظاهر کوچک بستگي دارد. چاردينيآنجا که بيم و هراس سايه افکند شادي را جايي نسيت! . ارنست اپيکورآنچه هستيد شما را بهترمعرفي مي کند تا آنچه مي گوييد . حکيم بزرگمهرناراستي ها پيشاپيش رو به مرگ و نيستي اند مگر آنکه ما آنها را در انديشه و روان خويش زنده نگاه داريم !. حکيم ارد بزرگبا شوهر خود نيز مثل‌ يک‌ کتاب‌ رفتار کنيد. فصلهاي‌ خسته‌کننده‌ آن‌ را اصلا نخوانيد . سوني‌ اسمارتنشاط و خوشدلي ، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگي را دلپذيرتر مي سازد و باعث مي شود که اطرافيان شما شادي بيشتري را احساس کنند. خوشدلي به معني خوشخيالي و فرار از مشکلات نيست بلکه نشانه هوش و ذکاوت شماست . آنتوني رابينزاگر ميخواهي قدر پول را بداني قرض کن! . نيکلا شامفرهر کس با استعدادهايي خلق شده که بايد آنها را به کار بندد . به کار بستن آنها ، بزرگترين سعادت در زندگي هر فرد است . گوتهبزرگترين سعادت فرار از فلاکت است. اليوتسرزمين روان ما بسيار بزرگتر و باشکوه تر از جهان پيرامون ماست . کساني را بدان راه دهيم که سزاوار آن باشند . حکيم ارد بزرگاگر ميخواهي خوشبخت باشي جز آنکه برايت مهياست آرزو نکن . لارو شفوکواميد دارويي است که شفا نمي دهد ولي درد را قابل تحمل ميکند! . مارسل آشارهنري که نتواند ارزشهاي ميهني و سرور همگاني را فراهم آورد زودگذر و فنا پذير است . حکيم ارد بزرگانتقام دليل سبکي عقل و پستي روح است . سقراطمن انديشه خود را در معرض اين فکر مسخره رندانه قرار نمي دهم که هرچه بر سر آدمي مي آيد ، خير و صلاح اوست ، بلکه بر آنم که هر کسي از پيشامد به بهترين وجه استفاده کند ، مانند انسان خوب و فرزانه اي عمل کرده است . کمبرلندروان دانايان فربه تر از ديگران است اين نيرويست که دانش به آنها بخشيده است . حکيم ارد بزرگبي خردي است، که بگويم کسي بدي را بي بهانه (دليل )انجام مي دهد . حکيم فردوسي خردمنداگر به جاي اسلحه با معلم به جنگ دنيا مي رفتيم ، همه دشمنان نابود مي شدند . بيسمارک


بدن ايستگاه روان نيست. بدن هديه و ابزار روان است . حکيم ارد بزرگتاريخ تکرار بى پايان خطاهاى زندگى است. لورنس دورلسربر گريبان فرو بر، از دل خويش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپيرگاهي تنها راه درمان روانهاي پريشان ، رفتن به سراغ رخدادهاي تازه است . حکيم ارد بزرگبهتر است روي پاي خود بميري تا روي زانو‌هايت زندگي کني. روديقطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ برويد. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود پونگهيچ کس به خرد غايى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اينشتينتاريخ حقيقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاريخ مى پيوندد. جين کاکتيوبراي ماندگاري ، رويايي جز پاکي روان نداشته باش . حکيم ارد بزرگابله هميشه دنبال ابله بزرگتر مي گردد که او را تحسين کند . بوالواز شاعر نخواهيد خودش را شرح دهد، نمى تواند. افلاطونستيزه جويان ، کشته انديشه هاي پليد خويش خواهند شد . حکيم ارد بزرگبيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود که از ميان ما رفته باشند. امرسونبه‌ موقع‌ از جا برخاستن‌ و در دوره‌ جواني‌ تاهل‌ اختيار کردن‌، کاري‌ است‌ که‌ هرگز کسي‌ از انجام‌ آن‌ پشيمان‌نخواهد شد. بوسترنيکي برآيند خرد است ، در دل و روان آدمي . حکيم ارد بزرگنيک بخت ترين مردم کسي است که کردار به سخاوت بيارايد و گفتار به راستي . بو علي سيناما همان ميشويم که تمام روز به آن مي انديشيم. نايتينگلهر چه بلند پروازتر باشيد تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهاي روانيتان نيز . حکيم ارد بزرگهيچ چيز نمي تواند بر عشق حکومت کند، بلکه اين عشق است که حاکم بر همه چيز است. لافونتنخوشبختي کيفيت ذهني است که انديشه از آن لذت ميبرد. ماکسول مالتزدر خواب مي تواني نيروي روان خويش را بنگري . حکيم ارد بزرگبراي شب پيري در روز جواني بايد چراغي تهيه کرد . بلو تارکحکمت درختي است که ريشه آن در قلب است و ميوه آن در زبان . بطلميوسبراي نزديکي و همگرايي خاندان خويش ، بايد دستگير يکديگر شويم . حکيم ارد بزرگبخيل براي ثروت خود نگهبان است و براي ارث انباردار . حکيم بزرگمهرمرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را از بين مي برد . ديل کارنگيمرد دلير بهنگام ستيز و نبرد ، همراهانش را نمي شمارد . حکيم ارد بزرگهر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است . گوتههمه زيبايي هاي بي پيرايه ازعشق سرچشمه مي گيرند،اماعشق از چه چيز سرچشمه مي گيرد؟ عشق از جنس چيست ؟ اين فرا طبيعي از کدامين طبيعت جاري شده است؟ زيبايي زاده ي عشق است. عشق زاده ي توجه و اعتناست ، توجه اي ساده به ساده ها . توجه اي متواضعانه به هر آنچه که متواضع و بي پيرايه است . توجه اي زنده به همه ي زندگي ها . بوبنروان خود را با خبرها و داده هاي نادرست به بند نکشيم . حکيم ارد بزرگبا تقوي و خوبي ميتوان سعادت آفريد . زنونبراي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد . پلوتارکآنکه همسايه مرگ است از چيزي نمي هراسد . حکيم ارد بزرگزماني‌ که‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نيستم‌ فقر و تنگدستي‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ کنم‌ و او را از دست‌ بدهم ‌. بوسترانسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عميق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسکيوروان مردگان و زندگان در يک ظرف در حال چرخش اند . حکيم ارد بزرگمشکلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باترا
نوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:30 | لینک  | 


کسي که از هيچ چيز کوچکي خوشحال نمي شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپيکورآزادي باجي به مردم نيست ! چرا که مال و داشته آنهاست. حکيم ارد بزرگاز اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد. کنفوسيوساطفال بيشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عيب جويي . ژوبربراي آنکه روانت را بپروري ، ابتدا با خود يکي شو . حکيم ارد بزرگآرامش مدام نيز کسل کننده است. گاهي طوفان هم لازم است . فردريش نيچهفقط به نداي کودک درون خويش گوش بسپار نه هيچ ...... کريستيان بوبنبدخو ، عمرش کم است . حکيم ارد بزرگسعادت ديگران بخش مهمي از خوشيختي ماست . رنانبا مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي . ژرژهربرتکسي که آزادي مي جويد زنداني براي انديشه هاي ديگر نمي گسترد . حکيم ارد بزرگکوههاي عظيم پر از چشمه اند و قلبهاي بزرگ پر از اشک . ژوزف روبراستي که ابلهان انسانهاي خوشبختي هستند ، زيرا که هرگز پي به تنهايي خود نمي برند . ژان يل تولهآنهايي که آمادگي براي پاسخگويي به تجاوز دشمن را با گفتن اين سخن که : ” جنگ بد است و بايد مهربان بود ، درگيري کار بديست” را رد مي کنند ، ساده لوحاني هستند که خيلي زود در تنور دشمن خواهند سوخت . حکيم ارد بزرگهرکس بايد روزانه يک آواز بشنود ، يک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقي بزند . گوتهتواضع بيجا آخرين حد تکبر است . لابرويرآزادي ، عنواني براي زينت کاخ ديوان سالاران نيست ، آزادي کوچکترين حق مردم است که اگر نباشد هيچ دودماني برجاي نخواهد بود . حکيم ارد بزرگهيچکس بدبخت تراز کسي نيست که هميشه خوشبخت است . هلنديآنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرين معمولي و پيش و پا افتاده اند . گوتهگسستن دو همسر مي تواند خانداني را از هم بپاشد . حکيم ارد بزرگبا هر که بدي کردي تا دم مرگ از او بينديش . نيچهبخاطر داشته باشيد که حواس خود را به هر چه متوجه کنيم همان را به دست مي آوريم . آنتوني رابينزبراي آنکه عمر طولاني باشد ، بايد آهسته زندگي کنيم . سيسرونآزادي بدون داشتن رسانه هاي آزاد ، شوخي خنده آور است . حکيم ارد بزرگمن هفتصد بار اشتباه نکردم. من يک بار اشتباه نکردم من زماني موفق شدم که هفتصد راهي را که موفقيت آميز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهي را که عمل نمي کرد حذف کردم راهي را پيدا کردم که کار مي کرد. توماس اديسونهر گاه خبر هاي بد را به عنوان يک نياز به تغيير و نه يک خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شکست نخورده ايد بلکه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد . بيل گيتسجفتت اگر پريد براي پريدن عجله نکن . حکيم ارد بزرگزمانيکه دانش يک مرد براي موفقيت کافي است. ولي تقواي او کافي نيست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد. کنفسيوسموفقيت به همان اندازه شکست خطرناک است. لائو تزوبراي داوري (قضاوت)، بايد آزاده بود . حکيم ارد بزرگبراي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از دست داده اي. دالاي لامابا داشتن اراده قوي مالک همه چيز هستيد . گوتهحقيقت داروي تلخي است که ثمرات شيريني دارد . گانديعلت اينکه زنبورها اين قدر وزوز مي کنند اين است که بلد نيستند حرف بزنند . ژرژسيونهميشه بين خود و همسرت بازه اي را نگاهدار تا به خواري گرفتار نشوي . حکيم ارد بزرگمفيدترين وسيله يک دفتر کار، سبد دورريختني‌هاست . ماکلولم فوربسبهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي دستانند . توانگران از دوستي چيزي نمي دانند . موزارتمهمترين گزينه براي ساختن يک فرمانروايي بزرگ ، توانمندي و پيشرو بودن است و لازمه رسيدن به توانمندي همياري مردم است و مردم هنگامي همراه مي شوند که براستي آزاد و شاد باشند. حکيم ارد بزرگاز گفتن نمي‌دانم نهراس . مارک مک کورميکخرد و دانش مرد دانا در گفتار او هويداست . حکيم فردوسي خردمندمردي که همسرش را به درشتي بيرون مي کند ، به اشک به دنبالش خواهد دويد . حکيم ارد بزرگگناه افشا شدن يک راز به گردن کسي است که اولين بار آن را به ديگري سپرده است . کنکوربله ، در هر چهار يا پانصد سال يکبار ، وحشيگري براي جامعه بشري از جمله واجبات است ، در غير اين صورت دنيا از فرط تمدن خواهد ترکيد . کنکورسخت نمودن پيمان زناشويي به نام ارزش نهادن به سنت ها درست نيست . حکيم ارد بزرگحقيقت سرچشمه ايست که علي الدوام جاريست و سرزمين افکار را سيراب مي کند و هيچوقت بر نمي گردد ، زيرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابي کثيف مي شود . ميلتونتنها با اشخاص موافق معاشرت کنيم,چرا که کسي به مخالف احتياج ندارد. ميوستکسي که هنگام انتخاب همسر ، يکه تازي مي کند و سخن ريش سفيدان را به هيچ مي گيرد بارها و بارها با اشک ، رخش را خواهد شست . حکيم ارد بزرگپيوسته بايد مواظب سه چيز باشيم . وقتي تنها هستيم مواظب افکار خود ، وقتي با خانواده هستيم مراقب اخلاق خود و وقتي که در جامعه مي باشيم مواظب زبان خود . مادام داستالاگر مي خواهيد صلح را حفظ کنيد با داشتن برتري و مزايا حاضر به پيکار باشيد اين نکته در کتابهاي بسياري به کار رفته ولي در عمل هنوز ناشناخته و مجهول است. کونديلاکبا گذشت ، شما چيزي را از دست نمي دهيد بلکه بدست مي آوريد . حکيم ارد بزرگاشخاص موفق از عمل باز نمي ايستند. اشتباه مي کنند، اما دست نمي کشند. کنراد هيلتونخواستار سعادت ديگران بودن بزرگترين خوشبختي هاست. الثررآبادي يک کشور ار روي نسبت آزاديش سنجيده ميشود نه از روي حاصلخيزيش . مونتسکيودلدادگان را با افزونتر نمودن بار برگزاري جشن هاي آنچناني زناشويي به بند نکشيم . حکيم ارد بزرگاگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود ، بيچاره ترين موجود روي زمين است. کانتاگر کمتر به غير ممکن عقيده مند باشيم خيلي کارها خواهيم کرد. مال اشربربخشش ميزان فر و شکوه آدمي را نشان مي دهد . حکيم ارد بزرگخاموش باشيم، زيرا آنگاه است که صداي نجواي خدا را خواهيم شنيد.رلف والدو اوسنتنبيه در هنگام خشم ، اصلاح نيست بلکه انتقام است . مونت نينپيمان زناشويي آسان ، ارزشمند است . حکيم ارد بزرگتا از قلب دشواريها گذر نکني هرگز توان و قدرت نيابي. کولين مک کارتيموفقيت براي اشخاص کم ظرفيت مقدمه گستاخي است . ضرب المثل ايتالياييديوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نيکي را هم بايد مانند راز گفت . حکيم فردوسي خردمندراز اندوختن خرد ، يکرنگي است و بخشش . حکيم ارد بزرگمردي نه اينستکه حمله آورد ، بلکه مردي آنستکه در وقت خشم خود را بر جاي بدارد و پاي از حد انصاف بيرون ننهد . سعدي شيرازيکاميابي تنها در اين است که بتواني زندگي را به شبوه خود سپري کني. کرستوفر مورلياگر از خودخواهي کسي به تنگ آمده اي او را خوار مساز ، بهترين راه آن است که چند روزي رهايش کني . حکيم ارد بزرگکسيکه فقط يک دين را مي شناسد دين دار نيست . ماکس مولرآدمي ساخته‌ي افکار خويش است فردا همان خواهد شد که امروز مي‌انديشيده است . مترلينگاگر دريچه هاي ادراک شسته بودند،انسان همه‌ چيز را همان گونه که هست مي‌ديد:بي‌انتها . بليکبراي آنکه تاريخ تا ابد دروغ باشد کافي است که يک نفر حقايق را کتمان کند . ميشلهبراي رسيدن به جايگاهي بالاتر ، گذشت را نيز بياموزيم . حکيم ارد بزرگهر کس مرتکب اشتباهي شده ، اکتشافي هم نکرده است . گاليلهبا ديگران آنگونه رفتار کن که ميخواهي با تو رفتار شود . براون

 

بخشش ميزان فر و شکوه آدمي را نشان مي دهد . حکيم ارد بزرگهر جا که عشق بزرگي خانه کرده است خشم بزرگي نيز مسکن دارد . آلن لاکيناجحاف نکردن و آسيب نرساندن به ديگران براي رسيدن به برابري ريشه و بنياد جامعه است ولي اين خواست نفي زندگي ست چون زندگي بهره کشيدن از ديگران است که ناتوان ترند . فردريش نيچهآدم خودبين ، چاره اي جز فرود آمدن ، ندارد . حکيم ارد بزرگقهرمان واقعي کسي است که سبب خوشي ديگران مي گردد. مونترلانآنها که غايبند ، کمال مطلوب اند . حاضرين معمولي و پيش پا افتاده اند . گوتهازدواج کتابي است که فصل اول آن به نظم است و بقيه فصول به نصر . پورلي نيکولاسزبان شاعر، تنها برآيند يک کار نقد يا تحليل نيست. سنتز واقعيت است با خيال و افسانه. سنتزي که توسط حواس – در رابطه ي متقابل با عقل – صورت مي گيرد. يانيس ريتسوسکسي که عاشق خود و سرنوشت خويش نيست هيچ کاري از او بعيد نمي باشد . حکيم ارد بزرگوظيفه هنر تجلي ايده هاست. شوپنهاورشاهکارها با گذشت زمان کهنه نمي شوند ، اين بماند ، در هر زماني بسته به موقع و مقام جلوه و جمالي دوباره مي يابند چنان که گويي به تازگي مطرح شده اند . پرويز ياحقياگر غرورت را گم کرده ايي به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ايي به دريا . حکيم ارد بزرگهنر ، قدرت و توانايي نيست بلکه تسلي خاطر است . توماس مانتن به تن آساني و کاهلي نبايد سپرد . کاري باش و از اين راه شادي و آسايش فراهم کن . حکيم بزرگمهرکسي که گذشت و بخشش در درونش نيست تنها نام آدم را بر خود دارد . حکيم ارد بزرگآزادي حقيقي آن نيست که هرچه ميل داريم انجام بدهيم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داريم بکنيم . ويکتور کوزنتوان خواهي مي تواند بر گذشت زمان پيروز شود . فردريش نيچهتا هنگامي که از برتري خويش سخن مي گويي ، ديده نمي شوي . حکيم ارد بزرگهر افتادني همان برخاستن است. آن کس که به اين حقيقت ايمان دارد به راستي خردمند است. ولسوانيوقتي انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش مي خواهد بخرد ، مي بيند معده اش بيمار است و همه چيز را هضم نمي کند . شاتو برياناگر دست تقدير و سرنوشت را فراموش کنيم پس از پيشرفت نيز افسرده و رنجور خواهيم شد . حکيم ارد بزرگبرتري هميشه منفور بوده است ، و هنگاميکه برتر از همه اي بيشتر منفوري .گراسيانتکبر زائيده قدرت مادي است و تواضع زاييده ضعف معنوي . فريدريش نيچهدر هر سرنوشتي ، رازي مهم فرو نهفته است . حکيم ارد بزرگمحبت نيرومندترين جادوها است. گولاسمهم نيست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگي کرده ام. مهم اين است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاري داشته ام . جوجيا اوکيفباور بدبختي از خود بدبختي دردناکتر است . حکيم ارد بزرگتوانگر کسي است که به آنچه خداوند توانا نصيبش کرده خرسند باشد . زيرا شوريده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسي نيست . حکيم بزرگمهراز آنکه کتابخانه دارد نترسيد از يک کتابي بترسيد . علامه محمد علي حافظيدر عالم چيزي بالاتر از محبت نمي بينم. بتهونبايد زياد مطالعه کنيد تا بدانيد که هيچ نمي دانيد. مونت کيوبدبخت کسي است که نمي تواند ناراستي خويش را درست کند . حکيم ارد بزرگهرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم که از وي چيزي نتوانسته ام بياموزم . گاليلهاگر مي خواهي بنده کسي نشوي ، بنده هيچ چيز مشو . فرانسيس بيکنسرآمد اين جهاني شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زيباتري در برابر شماست . حکيم ارد بزرگآنکه مي تواند ، انجام مي دهد،آنکه نمي تواند انتقاد مي کند. ديل کارنگيفکر خوب معمار و آفريننده است . پاسکالاگر بر ساماندهي نيروهاي خويش توانا نباشيم ، ديگران سرنوشتمان را مي سازند . حکيم ارد بزرگآنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاوپرحرف را که دشمن راستي و خصم روان پاک است هرگز نپذير . حکيم بزرگمهررازها در هنگامه شادي و بازي آدمي است . نکته فراموش شده جهان انديشه ، تعريف درست اين حالت هاست . حکيم ارد بزرگبراستي ؛ اي کاش جنون شان را حقيقت نام بود يا وفاداري يا عدالت . اما دريغ که فضيلت شان در خدمت دراز زيستن است و آسودگي نکبت بار . فريدريش نيچهبراي کسي که شگفت‌زده‌ي خود نيست معجزه‌اي وجود ندارد . اشنباختفکر در باب خوشبختي ، عشق ، آزادي ، عدالت ، خوبي و بدي، تفکر درباره‌ي پرسش‌هايي که بنياد هستي ما را دگرگون مي‌کند . ادگارمونانسانها در هيچ يک از ويژگي هايشان به اندازه نيکي کردن به همنوعان خود خداي گونه نيستند. سيسروشادي و اميد روان آدمي را مي پرورد گر چه تن رنجور و زخمي باشد . حکيم ارد بزرگبا اين نگرش پيش برويد که همه چيز خداي گونه است و همه کس خداي گونه رفتار ميکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنيد . سوامي راما تيرتادر آغاز تنها عشق بود. حتي زندگي و پيدايش شما بر روي اين کره ي خاکي نيز برخاسته از عشق است . اين عشق بوده است که در يک لحظه مرد و زني را آنچنان به سوي هم جذب کرده است تا از تلفيق و اتحاد عاشقانه ي بدن آن ها بذر شما متولد گردد . باربارا دي آنجليسآسمان براي گرفتن ماه تله نمي گذارد،آزادي خود ماه است که او را پايبند مي کند . رابيندرانات تاگورديدي جهان در مشتي شن ، و سپهر در گلي خودرو ، بي نهايت در کف دستهايت گير و جاودانگي را در ساعتي به دست آر. ويليام بليکشادي و بهروزيمان را با ارزش بدانيم ، تن رنجور نيرويي براي ادب و برخورد درست برجايي نمي گذارد . حکيم ارد بزرگقدرزمان حال را بدانيد که گذشته بر نمي گردد و آينده شايد نيايد. گاليلهدعاسخن روح است که حقيقت را به حقيقت بازگو مي کند . پي.جي.بليانديشه و تفکر پشتوانه اي بزرگ در سراسر حيات بشر است و انسان بي انديشه و تفکر به ماده اي بي روح مي ماند . اديسونزندگي ، پيشکشي است براي شاد زيستن . حکيم ارد بزرگتمام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفکر منظم و يادداشت برداري دقيق هستم . ارنست ديمنهمن در جهان يک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام ! ناپلئونشخصي که امروز زير سايه اي ارميده ، مديون کسي است که مدت ها قبل درختي کاشته . وارن بوفهافکار افراد متفکر خودبخود مي انديشد . انيشتينکاويدن در غم ها ما را به خوشبختي نمي رساند . حکيم ارد بزرگاز خصوصيات زمان ما اين است که متأسفانه فقط افراد پست و پليد ، صاحب اراده و پشتکار مي باشند . آلفرد کاپوبر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فکر او. هميلتونبرآزندگان به گفتار سخيف و کم ارزش زندگي خويش را تباه نمي سازند . حکيم ارد بزرگدانش به تنهائي يک قدرت است. فرانسيس بيکندوست بداريد کساني را که به شما پند مي دهند نه مردمي که شما را ستايش مي کنند. دور وبلپرهاي خون آلود برآزندگان نقش زيباي آزادي آيندگان است. حکيم ارد بزرگشاد ماندن به هنگامي که انسان درگير و دار کارهاي ملال آور و پرمسئوليت است، هنر کوچکي نيست. نيچهاگر نمي خواهي در حق تو داوري شود درباره ديگران داوري نکن . ابراهام لينکلنمادر و پدر ، زندگيشان را با فروتني به فرزند مي بخشند . حکيم ارد بزرگاز تمام صفاتي که براي پرورش جان و جسم شما سودمند است هيچ يک به سودمندي تصميم و اراده نيست . پوشهاگر دانش ما اين همه به بي طرف بودن خود مي نازد، از آن روست که جز کنجکاوي ناسالمِ ناتوانان چيز ديگري ندارد . فريدريش نيچهفرمانرواي دانا ، زخم خورده را بر هيچ کار ديواني نمي گمارد . حکيم ارد بزرگهر جدايي يک نوع مرگ است و هر ملاقات يک نوع رستاخيز . شوپنهاورمرد بزرگ تنها به خود متکي است و جز از خود از هيچکس چيزي طلب نمي کند ولي مردان کوچک از ديگران توقع دارند . پاتريک هانريفرمانرواي نيک ، دست نشانده پليد ندارد ! . حکيم ارد بزرگمصمم شويد که کارى بايد صورت گيرد، سپس راه انجام آن را خواهيد يافت . آبراهام لينکلنمي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منکر آن شد. روسوانتخابات آزاد ، دشمن هيچ يک از باورهاي توده مردم نيست . حکيم ارد بزرگدانستن کافي نيست، بايد به دانسته خود عمل کنيد. ناپلئون هيلهر اقدامي اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر مي رسد. کارلايلآن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و جفت گيري اين دو سر گرفت من بار ديگر متولد شدم .ويکتور هوگوالماس را جز در قعر زمين نمي توان يافت و حقايق را جز در اعماق فکر نمي توان کشف کرد. مارک تواينآنکه نگاه و سخنش لبريز از شادي ست در دوران سختي نيز ماهي هاي بزرگتري از آب مي گيرد . حکيم ارد بزرگشما نمي توانيد به يک نفر چيزي را که خودش از قبل نمي داند ياد بدهيد . فقط مي توانيد او را از آنچه مي داند با خبر و آگاه کنيد. گاليلهتو ممکن است در تمام دنيا فقط يک نفر باشي ،‌ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي. گابريل گارسيا مارکزکسي که فريفته نگاهي مي گردد ، توان نجات ديگران را ندارد . حکيم ارد بزرگخوشا به حال پيمان منشاني که وجودشان به پيرايه پاکي و شرم آراسته شده . حکيم بزرگمهرحيات آدمي در دنيا همچون حبابي است در سطح دريا . جان راسکناگر هدف زندگي هويدا باشد ده ها راه بن بست نيز نمي تواند ما را از پيش رفتن به سوي آن باز دارد . حکيم ارد بزرگچرا بايد در انتظار بهشت موعود احتمالي باشيم ؟ما خود قادريم يک بهشت واقعي در عرصه زمين به وجود آوريم. اگوست کنتانسانها با دو چشم و يک زبان به دنيا مي آيند تا دو برابر آنچه مي گويند ببينند ، ولي از طرز سلوکشان اين طور استنباط مي شود که آنه با دو زبان و يک چشم تولد يافته اند ، زيرا همان افرادي که کمتر ديده اند بيشتر حرف مي زنند و آنهاييکه هيچ نديده اند ، درباره همه چيز اظهار نظر مي کنند . کولتوندوستان فراوان نشان دهنده کاميابي در زندگي نيست ، بلکه نشان نابودي زمان ، به گونه اي گسترده است. حکيم ارد بزرگبراي تلفظ کوتاهترين کلمه "بله" يا "نه" خيلي بيشتر از يک نطق بايد فکر کرد . پتياگوراراده يک احساس نيست بلکه شامل احساس هاي متعدد است و نمي توان آن را از انديشه جدا کرد. در عين حال اراده يک شور است و کسي که اراده مي کند به اشتباه اراده را با عمل يکي در نظر مي گيرد . فردريش نيچهکار گروهي بدون همراهي جوانان شوريده و کوشا به بي سرانجامي مي انجامد. حکيم ارد بزرگهرکس قادر به تملک و اراده نفس خود باشد آزادي حقيقي را به دست آورده است . پرسليستملّق خوراک ابلهان است . شکسپيرسالار دل ها بودن ، با ارزش تر از هر آرزويي است . حکيم ارد بزرگآغاز هر کار مهمترين قسمت آن است . افلاطونقبول حقيقت از بيان حقيقت سخت‌تر است . هيچکاکبراي پرش هاي بلند ، گاهي نياز است چند گامي پس رويم . حکيم ارد بزرگميزان بزرگي و موفقيت هر فرد بستگي به اين دارد که تا چه حد مي تواند همه نيروهاي خود را در يک کانال بريزد. اريسون سووت ماردنايده هاي ازلي دريافته از تامل ناب هستند و مايه اساسي و ابدي تمام پديده هاي جهان را بازگو مي کنند. اين ايده ها متناسب با ماده اي که واسطه بازگويي آنها هستند ، جامه نقاشي ، شعر، مجسمه سازي يا موسيقي مي پوشند . تنها سرچشمه هنر معرفت بر ايده هاست و تنها هدف آن انتقال اين معرفت است. شوپنهاورشايد در کوتاه مدت بدگويان به هدف خود نزديک شوند اما در بلند مدت رسواي جهانند . حکيم ارد بزرگهر عادتي در ابتدا مانند يک نخ نازک است . اما هربار که يک عمل را تکرار مي کنيم ما اين نخ را ضخيم تر مي کنيم و با تکرار عمل نهايتا اين نخ تبديل به طناب و بلندي مي شود که براي هميشه به دور فکر و عمل ما مي پيچد. اريسون سووت ماردنفکر خوب معمار و آفريننده است . ديل کارنگيميدان پيمان هاي گسسته ، همچون مردابي دهشتناک است که بايد از آن گريخت . حکيم ارد بزرگانديشه و تفکر پشتوانه اي بزرگ در سراسر حيات بشر است و انسان بي انديشه و تفکر به ماده اي بي روح مي ماند . پاسکالتمام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفکر منظم و يادداشت برداري دقيق هستم . اديسونهيچ آغازي را مزاري نيست چرا که همواره در حال دگرگوني و رشد است . حکيم ارد بزرگافکار افراد متفکر خودبخود مي انديشد .ارنست ديمنهبدگماني ميان افکار انسان مانند خفاش در ميان پرندگان است که هميشه در سپيده دم يا به هنگام غروب که نور ظلمت بهم آميخته است بال فشاني مي کند . بايگوندشواري ، به هدف ما ارزش مي بخشد . دشواري بيشتر ، ارزش افزونتر . حکيم ارد بزرگتا وقتيکه مرد عروسي نکرده او را غير کامل مي خوانند ، بنابراين معلوم مي شود پس از ازدواج کار مرد تمام است . باب هاپکسي که به آباداني مي کوشد جهان از او به نيکي ياد مي کند . حکيم فردوسي خردمندعشقي که آدمي را به گوشه نشيني وادار کند ارزشي ندارد عشق بايد توان پرتاب انسان به سوي هدفهاي راستين را داشته باشد . حکيم ارد بزرگبراي اداره کردن خويش ، از سرت استفاده کن . براي اداره کردن ديگران ، از قلبت. دالايي لاماوقتي قلبت بيدار شد و شعله اي از نور شد ، تو معنا و اهميت زندگي را خواهي شناخت ، و اين فيضي عظيم است . و آنگاه سپاسگزاري و حمد طلوع مي کند . آنگاه فقط هديه زندگاني کافي است تا با آن براي هميشه و هميشه راضي و خشنود باشي . دالايي لاماخوي آدمي همواره بدنبال دگرگوني و هدفمندي است . حکيم ارد بزرگهمين لحظه حاوي بهشت و دوزخ است . همه اش بستگي به تو دارد . اگر تو خوش باشي ، شاد باشي ، اگر عاشق زندگي باشي و آن را محترم بداري و جشن بگيري . در بهشت هستي ، اگر نتواني شادماني کني ، اگر چنان زنجيرهاي سنگيني برپا و دست داشته باشي که نتواني با آهنگ زندگي به رقص در آيي ، آن وقت در دوزخ به سر مي بري . دالايي لاماصاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند. امرسونکيهان داراي ساختاري هدفمند است . اين ساختار به آن پويايي بخشيده ، و برآيندي شگرف در آن بر جاي مي گذارد . حکيم ارد بزرگيک زندگي را وقتي مي شود با خوشبختي قرين دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبي . بوسکاليااگر پيري پند ده و اگر جواني پند گير .ضرب المثل چينيآرمان ما نبايد موجب نابودي ديگران گردد آرماني ارزشمند است که بهروزي ما و ديگران را در پي داشته باشد . حکيم ارد بزرگخنده، بهترين روح جنگ با زندگي است. آناتول فرانسميانه روي و اندازه نگه داشتن کمال طبيعت آدمي است. کنفوسيوسپيش نياز رسيدن به دليري و بي باکي ، يافتن آرمان و خواسته اي هويداست . حکيم ارد بزرگ
نوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:28 | لینک  | 


ابله ترين آدميان آنانيند که با مسخره نمودن شايسته گان شاد مي گردند . حکيم ارد بزرگدر ميان دو کس دشمني ميفکن ، که ايشان چون صلح کنند تو در ميانه شرمسار باشي . سعدي شيرازيبراي گله ي انساني تمام نشانه هاي ابرانسان چون نشانه هاي بيماري يا ديوانگي ظاهر مي شوند . فريدريش نيچهسنگيني يادهاي سياه را با تنهايي دو چندان مي کني …
به ميان آدميان رو و در شادماني آنها سهيم شو
لبخند آدميان انديشه هاي سياه را کمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود . حکيم ارد بزرگحقيقت مي تواند مدتي در حجاب تعويق و تأخير بماند ولي هميشه جوان بوده و خود را معرفي خواهد نمود . گوليوشما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد.کيم وو چونگهميشه به خود اعتماد داشته باشيد. اگر يک بار کاري را با موفقيت انجام داده باشيد، باز هم مي توانيد. آنتوني رابينزانديشه ها بزرگترين جنگنده هاي جهانند و جنگي که انديشه اي در دنبال دارد چيزي جز وحشيگري نيست . گارفيلدهنگامه شادمانه سرودن و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است . حکيم ارد بزرگآه ؛ اي مجنون مهربان ؛ زرتشت ! اي شيداي اعتماد ! تو هميشه همين سان بوده اي . تو هميشه با اعتماد به هر چيز هراسناک نزديک شده اي . تو هميشه مي خواهي هر غولي را بنوازي. هرم نفسي گرم و کمي موي نرم بر پنجه ؛ همين بس تا تو يکباره آمادهء عاشق شدن و به دام انداختن اش شوي . عشق خطري است در کمين تنهاترين کس. عشق به هر چيزي که زنده باشد و بس ! براستي ؛ خنده آور است جنون و فروتني من در عشق ! . فريدريش نيچهآدم بي فضيلت و بي هنر را ستودن چنان است که به او دشنام دهند . لاروشفوکولدآنکه ترانه زاري کشت مي کند ، تباهيدن زندگي اش را برداشت مي کند . حکيم ارد بزرگآدم پرحرف تخم ميکند و آدم خاموش درو ميکند. اقليدسآدم تبهکار ميرود ولي شر او باقي مي ماند. شکسپيرآنکه شادي را پاک مي کند ، روان آدميان را به بند کشيده است . حکيم ارد بزرگآدم خشمگين نميتواند حقيقت را بگويد. ضرب المثل چينيانسان از حشرات هم کوچکتر است ، چون آنها براي کشتن ما فقط نيش مي زنند ، ولي ما براي کشتن آنها تمام وجودشان را له و نابود مي سازيم . موپاسانآدم با ادب دروازه دلها را هميشه گشوده مي بيند . حکيم ارد بزرگاگر ما (( بي دل و جان )) هستيم ؛ دست کم نسبت به زندگي چنين نيستيم ؛ بلکه ؛ اکنون با همهء انواع (( تمنيات )) روبروييم . با خشمي ريشخند آميز در آنچه (( آرمانها )) مي ناميمشان ؛ در حال غور و تامل هستيم. ما خويش را خوار مي شماريم تنها از آن رو که لحظاتي وجود دارند که نمي توانيم آن انگيزش نامربوطي را که (( آرمانگرايي )) نام دارد ؛ مهار نماييم. تاثير نازپروردگي بيش از اندازه ؛ نيرومند تر از خشم فرد بي دل و جان است . فريدريش نيچهدانايان با عمل زندگي مي کنند , نه با انديشه عمل . کارلوس کاستاندادشمن ! دشمن است ، فريب زبان چرب دشمن را مخور . حکيم ارد بزرگتا زمانيکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتي که در اين دم نهفته است غافل خواهند بود. ضرب‌المثل چينيبهتر است ثروتمند زندگي کنيم تا اينکه ثروتمند بميريم. جانسونشغل تنها زماني ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذيرفته شود . آلبرکاموتا چيزي را نپذيريم نمي توانيم تغييرش دهيم . کارل يونگباران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدميان مهرورزي که مي بارند و کينه توزاني که خشک و بي نشانند . حکيم ارد بزرگتنها زندگي ارزشمند است که صرف ديگران شود . آلبرت انيشتندر دردها دوست را خبر نکردن خود يک عشق ورزيدن است. علي شريعتيعشق نور است که هرچه را در مسيرش قرار بگيرد - از جمله قلب ها را - از خود روشن مي سازد . باربارا دي آنجليسصاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با ياس و درماندگي رو به رو نخواهد شد . ناپلئونايران سپيده دم ، تاريخ است . حکيم ارد بزرگوضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطريهاي تنگ دهن مي ماند ، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صداي بيشتري آن را به خارج مي ريزند . پوپمردان موفق امروز ، کودکان جسور ديروز بوده اند. دسراييليتقريبآ همه مردم بخشي از عمرشان را ، در تلاش براي نشان دادن ويژگي هايي که ندارند ، تلف مي کنند . سامول جانسونما ندرتاً درباره آنچه که داريم فکر مي کنيم ، درحاليکه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم که نداريم . شوپنهاوراگر شور زندگي و اميد را ، در پيکره خاکستري ياران خويش بارور کنيم تنهايي هيچ گاه به سراغ مان نخواهد آمد . حکيم ارد بزرگخدا به زمان احتياج ندارد و هرگز دير نمي کند . اسکاول شيناگر شاه به تو مهربان باشد دلير و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شير از آن مي هراسد . حکيم بزرگمهربدان همواره آنکه براي رسيدن به تو از همه چيزش مي گذرد روزي تنهايت خواهد گذاشت، اين هنجار دردناک زندگي است . حکيم ارد بزرگآرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچه هستي باشي، بکوش که کمال آنچه هستي باشي . دي سلزاگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلينزرنگ هاي روشن به زندگي و شادي نزديکترند . حکيم ارد بزرگهر قدر کسي را بيشتر دوست داشته باشيد کمتر مغرورش کنيد. موليردر جواني دوست نداشتن علامت بدي است . روح سالم هميشه يکنفر دوست را که لايق باشد ملاقات خواهد کرد .ل – کاروآدميان نيرومند در هنگامه آورد و پيکارهاي سهمگين ، شادي هديه مي دهند . حکيم ارد بزرگجهان فقط همين جهان ظاهر است و دنياي حقيقي، دروغي بيش نيست . فريدريش نيچهآنچه را تا ديروز گناه مى خوانديم، امروز بيان شخصيت و احساسات خود مى ناميم . بارونس استاکساز مردم غمگين نمي توان اميد بهروزي و پيشرفت کشور را داشت . حکيم ارد بزرگآنان که آزادى را فداى امنيت مى کنند، نه شايستگى آزادى را دارند و نه لياقت امنيت را . بنيامين فرانکليندر آغاز تنها عشق بود. حتي زندگي و پيدايش شما بر روي اين کره ي خاکي نيز برخاسته از عشق است . اين عشق بوده است که در يک لحظه مرد و زني را آنچنان به سوي هم جذب کرده است تا از تلفيق و اتحاد عاشقانه ي بدن آن ها بذر شما متولد گردد . باربارا دي آنجليسخوشبختى لذت مشترکى است که حاصل يارى بى چشمداشت به ديگران است. هلن کلراگر پايکوبي و شادي نباشد ، جهان را ارزش زيستن نيست . حکيم ارد بزرگنيک زيستن امروز، ديروز را به خوابى شيرين و فردا را به رؤياى اميد بدل مى سازد . سانسکريتعشق مغناطيسي است که ما را به مبدا خود جذب مي کند . باربارا دي آنجليسممکن است مرديکه دائم سؤال مي کند ابله به نظر برسد . ولي کسيکه هرگز سؤال نمي کند در تمام عمر ابله باقي مي ماند . لوئي پاولزچه بسيار اشکهايي که نويد شادي اند و چه فراوان خنده هايي که لبالب از غم و اندوه ... حکيم ارد بزرگبزرگترين شادي تولد است و بزرگترين غمها مرگ. هوارد فاستحق ،حق است حتي اگر همه برعليه آن باشندو اشتباه ، اشتباه است حتي اگر همه موافق آن باشند. ويليام پنانسان بدرستي همان ميشود که به آن فکر ميکند . فلورانس نايتينگلکار ، بهترين تسکين دهنده ، افکار پريشان ، و غم است . حکيم ارد بزرگمردم موفق امروز کودکان جشور ديروز بوده اند . ديسرائيليدانش برترين داده هاي يزدان پاک است . خردمند هميشه سرور است . حکيم بزرگمهرشادي کجاست ؟ جاي که همه ارزشمند هستند . حکيم ارد بزرگبر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و درانسان چيزي بزرگتر از فکر او. هميلتونجواني که به بالا نمي نگرد ، نظرش به پايين مي افتد و کسي که به را ه کمال نمي رود ، به پستي مي گرايد. ديسرائيليدل کسي که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جايگاه ديو است . حکيم بزرگمهرسکوي پرش و گزينش بهتر ، مي تواند در هر گاه و جايي يافت شود . مهم آنست که تا آن زمان ، پاکي و شادابي خويش را نگاه داريم . حکيم ارد بزرگهنگامي که فيلسوفي معتقد است که مدام حواس انساني او را مي فريبد فيلسوف ديگري سوگند ياد مي کند که هرگز حواس ما را نفريفته است . لافونتنهميشه به خود اعتماد داشته باشيد. اگر يک بار کاري را با موفقيت انجام داده باشيد، باز هم مي توانيد. آنتوني رابينزکساني که دنيا را تکان داده اند در استعدادهاي طبيعي نابغه نبوده اند ، بلکه بر عکس قواي عقلي آنان از حد معمول و متوسط تجاوز نمي کرده است ولي به يک صفت ممتاز بوده اند : ثبات و استقامت . ديسرائيليجشن ها را مي توان نرفت اما در سوگواري آشنايان بايد همراه و غمخوار بود . حکيم ارد بزرگفصيح ترين زبان عمل است . شکسپيراز ديروز بياموز براي امروز زندگي کن و اميد به فردا داشته باش . آلبرت انيشتنرستاخيزهاي اجتماعي بدون همراهي زنان شجاع غير ممکن است چرا که زن پرچمدار وارستگي ، پاکي و از خودگذشتگي ست . حکيم ارد بزرگپشتکار گوهر مردان و زنان فرهمند است . حکيم ارد بزرگدر اين دنيا از دو راه مي توان موفق شد ؛ يا از هوش خود و يا از ناداني ديگران . لابرويراگر تمام عالم در يک کفه ترازو نهاده شود و مادرم در کفه ديگر ، کفه عالم بالاتر خواهد ايستاد . لورولا بکديلبا بازگويي رخدادهاي بد زندگي ، خويش را نيازاريم . حکيم ارد بزرگ وقت گرانبها است ، اما حقيقت گرانبها تر است . ديسرائيليتنها با عشق ميان دلهاي شماست که عشق ميان شما عمق و استحکام واقعي خود را نشان خواهد داد . باربارا دي آنجليسهميشه اندکي ديوانگي در عشق هست اما هميشه اندکي منطق هم در ديوانگي هست . فردريش نيچهدر نظر مردم سخن سنج قدر سخن بيش از گنج است . حکيم بزرگمهرگزينش مي تواند درست و يا نادرست باشد ، گزينش گري يک هنر است . بهره بردن از تجربه هاي ديگران مي تواند به گزينش راه درست کمک کند . حکيم ارد بزرگافتخار در خشک کردن قطره اشک است نه در جاري ساختن سيل خون . بايرونغالب اشخاص بدون اينکه مقصد معيني را تعقيب کنند زندگي مي نمايند و مثل پر کاهي که بر روي آب حرکت کند ، عمر خود را به آخر مي رسانند و جلو نمي روند ، جريان آب انها را مي برد . سه نه کاز ديگران نخواهيم رخدادهاي اندوهناک گذشته خويش را برايمان بازگويند . حکيم ارد بزرگدرد پيري انحطاط روحي و جسماني آن نيست ، بلکه بار خاطرات آن است . سامرست موامبراي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد . بلوتارکبا سفر ، ياد رخدادهاي هولناک را کمرنگ کنيم . حکيم ارد بزرگهمه خوشبختيها و موفقيت که به من روي آورده از درهايي وارد شده است که آنها را به دقت بسته بودم . بايروندل آدمي بنده آرزوست ، سرشتها يکسان نيست ، هر کس خويي دارد ، و جويا و خواهان چيزي است . حکيم بزرگمهرکسي ، رستاخيز و دگرگوني بزرگي را فراهم مي آورد که پيشتر بارها و بارها با تصميم گيري هاي بسيار ، خود ساخته شده باشد . حکيم ارد بزرگجنگ کشتارگاه کساني است که همديگر را نمي شناسند ، به نفع کساني است که يکديگر را مي شناسند ولي همديگر را نمي کشند . جنگ قوانين را خاموش مي کند . سيسرونتمام شان و عظمت انسان در فکر است. بلز پاسکالهر آرزويي بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسيد . حکيم ارد بزرگهرکس خود را نصيحت نکند ، به نصيحت ديگران محتاج است . سعدي شيرازياکنون به شما مي گويم که مرا گم کنيد وخود را بيابيد.وتنها آن گاه که همگان مرا انکار کرديد، نزد شما باز خواهم آمد . فريدريش نيچهآنکه به خرد توانا شد ، ترس برايش نامفهوم است . حکيم ارد بزرگيکي از صحبت هايي که مرا سرگرم مي نمايد اظهارات دانشمندان مذهبي و ديني است که بطرزي موثر در خصوص اراده و پيش بيني و مقصد و نقشه هاي خدا صحبت مي کنند و چنان به گفته خود اعتقاد دارند که گويي ظهر آن روز با خدا ناهار خورده اند!!! . موريس مترلينگ

 

عشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ي فيزيکي و جسماني اي است که نسبت به شخص ديگري در خود احساس مي کنيم . عشق حتي به مراتب فراتر از ايمان به آرمان و غايتي برتر يا علاقه شور و اشتياق نسبت به روابط ، کار يا حتي خانواده است . باربارا دي آنجليساگر ما صد مرتبه باهوش تر و چيز فهم تر از اين بوديم دنيايي که به نظر ما مي رسد چندان شباهتي به دنياي کنوني نداشت و اگر هزار مرتبه از اين چيز فهم تر بوديم تفاوت دنيايي که به نظرمان مي رسيد با اين دنيا زياد تر مي شد.
زيرا دنيا جز خود ما و جز آنچه در خود مي بينيم و از خود مي فهميم چيز ديگري است!!!
براي چه مي بايستي در آتش جهنم بسوزم و دچار عذاب باشم ؟؟؟ گناه من چيست و چه کرده ام ؟؟؟
خواهيد گفت که گناه تو اين است که خدا را نشناخته اي !!! ولي نشناختن خداوند گناه من نيست زيرا خود او نخواست که من او را بشناسم و گرنه من را طوري مي آفريد که قادر به شناسايي او باشم.
تمام افکار و نظرياتي که من درباره خدا دارم او در وجود من قرار داده.زيرا بالاخره بايد اين حقيقت را قبول کرد که همه چيز را خود او آفريده است و اگر گاهي هم از خداوند سوال کنم که " تو کيستي و چيستي؟؟؟ " باز اين پرسش را او در وجود من گذاشته است.
بنابراين من چه گناهي دارم ؟؟؟ . موريس مترلينگاگر براي رسيدن به آرزوهاي خويش زور گويي پيشه کنيم ، پس از چندي کساني را در برابرمان خواهيم ديد که ديگر زورمان به آنها نمي رسد . حکيم ارد بزرگمن نميدانم که به چه مناسبت اموات بايد داراي مقام و احترام خاصي باشند.
براي چه وقتي يکنفر مرد تمام خطاها و اشتباهات او را فراموش کرده و در عوض درباره محاسن و مزاياي او صحبت ميکنند ؟!؟!؟!
حتي اگر بعد از مرگ او خيانت ها و گناهان جديدي از مرده کشف شود او را مي بخشند.
پس از اين قرار تا وقتي که شخص فوت ننمايد ما آنطور که شايد و بايد او را دوست نداريم.
حال خيلي غريب است که ما درباره آنهايي که زنده هستند اينطور رفتار نمي کنيم و اگر درباره آنها اينطور رفتار مي کرديم زندگي ما در اين جهان خيلي لذت بخش مي شد و بسياري از مصائب و بدبختي ها از بين مي رفت !!! . موريس مترلينگموفقيت نيز ناشي از آغازگري و ابتکار ، پشتکار و بيان واضح عشق و محبت عميق قلبي است. آنتوني رابينزکسي که چند آرزوي درهم ورهم دارد به هيچ کدام از آنها نمي رسد مگر آنکه با ارزشترين آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهايي خويش سازد . حکيم ارد بزرگهرگز در ميان موجودات مخلوقي که براي کبوتر شدن آفريده شده کرکس نميشود. اين خصلت در ميان هيچ يک از مخلوقات نيست جز آدميان. ويکتورهوگوهر چه تعهد خود را نسبت به چيزي بيشتر کنيد ، عشق و شور و حال بيشتري نسبت به آن چيز در خود احساس خواهيد کرد . باربارا دي آنجليساز آنچه باعظمت است يا بايد هيچ نگفت يا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن يعني به دور از آرايش وآلايش . فريدريش نيچهآينده جوانان را از روي خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، مي توان پي برد . نپنداريم که ميزان دارايي و يا امکانات ، دليلي بر پيروزي و يا شکست آنهاست ، مهم خواسته و آرزوي آنهاست . حکيم ارد بزرگبه من بگو قبل از آمدن به اين دنيا کجا بودي؟ تا بگويم بعد از مرگ کجا مي‌روي . شوپنهاوربايد زياد مطالعه کنيد تا بدانيد که هيچ نمي دانيد منتسکيوانسان هر قدر بيشتر بداند به همان اندازه نقطه هاي استتار بدست مي آورد . ل – فوئر باخبه آرزوهايي خويش ايمان بياوريد و آنگونه نسبت به آنها بانديشيد که گويي بزودي رخ مي دهند . حکيم ارد بزرگخردمند آن نيست که چون در کاري مي‌افتد بکوشد تا از آن کار بيرون آيد، خردمند آنست که بکوشد در کاري نيفتد . نصيحه الملوکبه کارهاي زشت عادت مکن زيرا ترک آن دشوار است. ضرب‌المثل فارسيمانند علما بنويس و مانند توده مردم حرف بزن. ضرب‌المثل هندياينکه بعضي ها مي ترسند يا افسرده مي شوند به اين علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئوليت احساس شان بابت احساس بدي که دارند مسئوليت را از سر خود باز مي کنند چون براي شان راحت تر است که ديگران را مسئول زندگي خود بدانند تا بگويند:باعث بروز چنين احساساتي خودم هستم. وين دايرتوان آدميان را، با آرزوهايشان مي شود سنجيد . حکيم ارد بزرگعقل بي عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نيست، آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه . ويليام تناگر مراقب سلامت خود نباشيد، مشکل است که بتوانيد از عواطف خود بهره مند شويد . آنتوني رابينزالماس را جز در قعر زمين نمي توان يافت و حقايق را جز در اعماق فکر نمي توان کشف کرد. ويکتور هوگوهمواره تنهايي ، توانايي به بار مي آورد . حکيم ارد بزرگشجاعت داشته باش تا با حقيقت رو به رو شوي . استونگفتگو با آدميان ترسو ، خواري بدنبال دارد. حکيم ارد بزرگبراي آدم بهانه گير هميشه بهانه وجود دارد . ضرب المثل آلمانيدروغ آيين اربابان و بردگان , و حقيقت خداي انسان هاي آزاد است . ماکسيم گورکيخوش نامي بزرگترين فر و افتخار هر آدمي است . حکيم ارد بزرگيک اراده خم نشونده ، بر همه چيز، حتي بر زمان قالب مي آيد. شاتو بريانزرتشت به وسيله فلسفه خود بشر را از بار سنگين مراسم ظاهري آزاد ساخت و اساس آئينش را بر آموزشهاي اخلاقي نهاد . رابيندرانات تاگورنشاط و خوشدلي ، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگي را دلپذيرتر مي سازد و باعث مي شود که اطرافيان شما شادي بيشتري را احساس کنند. خوشدلي به معني خوشخيالي و فرار از مشکلات نيست بلکه نشانه هوش و ذکاوت شماست . آنتوني رابينزشايد مانند کودکي باشيم که در کنار دريا با سنگ ريزه ها و صدفهاي زيبا بازي مي کند اما غافل ار آنيم که دريايي بس بزرگ و اقيانوسي بي کران در مقابل ديدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار عظيم و شگفت انگيز نهفته است . نيوتنهر پيوستني آگاهي و ميوه اي نو به ارمغان مي آورد . حکيم ارد بزرگدوستي براي خود برگزين که به گاه سختي و درماندگي مددکارت باشد. حکيم بزرگمهروقتي ارتباط عاشقانه ات به انتها ميرسد ، فقط به سادگي بگو«همه اش تقصير من بود . جکسون براونآگاهي تنها راه رسيدن به آزادي ست . حکيم ارد بزرگافزوني دانش گذشته، افزوني تاريخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و بزدل. در حاليکه انسان بايد قادر باشد گذ شته را در خد مت حال دربياورد. البته اگر بتوانيم خوب ياد بگيريم که تاريخ را وسيله اي براي زندگاني قرار دهيم . فردريش نيچهتو، جدا از ديگران نيستي ، قضاوت در مورد کارهاي خوب ديگران هم دست کمي از قضاوت در مورد کارهاي بدشان ندارد. وين دايرمردمي که نگاه ملي و آرزوهاي خويش را به فراموشي سپرده اند ، همچون بيماران آسيب پذيرند . حکيم ارد بزرگجمال اگرچه مايه شرافت است ولي مقرون به هزاران شر و آفت است . شوپنهاورکجاست سينه کش کوهستان سرد و بلندي که گامهاي برآزندگان را بر تن خويش به يادگار نداشته باشد ؟ . حکيم ارد بزرگبرآزندگان دستي و دامني براي کاشتن دارند ! تا کدام فرزند برداشت کند ؟... حکيم ارد بزرگارزش مرد به ارزشي است که براي وقت خود قائل مي شود . آلبرت هوباردتنها ابزار موفقيت که قطعا به آن نياز داريد ، صرف نظر از اينکه کارتان چيست ، اين است که بيشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار مي رود کارايي داشته باشيد و خدمات عرضه کنيد. آگ ماندينودر هنگام توانايي اگر بستانکاري ديگران را ندهي ، بويژه هنگامي که او درمانده باشد ، فر و جايگاه خويش را براي هميشه از دست مي دهي . حکيم ارد بزرگدوستان عبارت از خانواده اي هستند که انسان اعضاي آن را به اختيار خود انتخاب کرده است . آلفونس کارانسان عاقل هميشه از بدگويي هايي که از او ميشود استفاده ميکند. ژرژبانهاستعداد آدمي را مي پوشاند و وقتي استعدادش کاهش يافت آنچه هست نمايان مي شود . فردريش نيچهتنها کساني از آرزوهاي نيک جوانان واهمه دارند که بر جايگاه خويش بيمناکند . حکيم ارد بزرگانسان جائزالخطاست بخشاينده خداست. الکساندر پوپکلمه "نه" در زبان يک زن به معني جواب منفي نيست. سر فيليپ سيدنيبيش از حد عاقل بودن کار عاقلانه اي نيست . مارونشادي زمان و مکان نمي خواهد کافي است دل بخواهد. مارسل پروستآرزوهاي جوانان را خوار و کوچک مپنداريد که سرآغاز کوهستاني آسمان خراش و يا دره ايي گود و ناپيداست . حکيم ارد بزرگتجربه بهترين درس است هر چند حق التدريس آن گران باشد. کارلايلنشان دوست نيکو آن است که خطاي تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند. پور سينانوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:28 | لینک  | سپاسگذاري و ارج نهادن به ديگران ، نشان بزرگي و توانايي ست . حکيم ارد بزرگجواني ستاره اي است که فقط يکبار در آسمان عمر طلوع مي کند . ژوبرتيا درست حرف بزن يا عاقلانه سکوت کن . ژرژ هربرتانديشه برتر در روزهاي توفاني و آشوب و در همان حال خموشي و آرامش ، توانايي برتر خويش را از دست نمي دهد . حکيم ارد بزرگبراي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از دست داده اي . دالاي لاماهمة چيزي که در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است . مارک تواينآدميان ترسو و ناکارآمد خود را در دنيايي صوفيانه قهرمان مي بينند . حکيم ارد بزرگآئينه را بگير و تماشاي خويش کن سوي چمن به عزم تماشا، چه ميروي؟ . هلالي جغتائيموفقيت توانايي رفتن از شکستي به شکست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است . وينستون چرچيلپيش از آنکه با کسي پيماني ببنديد ، دمي درباره توانايي خود در اجراي آن بينديشيد و سپس پاسخ گوييد . حکيم ارد بزرگکار خودتان را انجام دهيد ، اما نه فقط در حد وظيفه بلکه اندکي بيشتر و از روي سخاوت . همين مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد. دين بريگز

 

آنگاه که شب فرا رسيد و همه پديدگان فرو خُفتند ابردرياها به پا مي خيزند، آيا تو هم بر مي خيزي ؟ حکيم ارد بزرگنياسائيد ، زندگي در گذر است . برويد و دليري کنيد ، پيش از آنکه بميريد ، چيزي نيرومند و متعالي از خود بجاي گذاريد ، تا بر زمان غالب شويد . گوتهکسيکه پشت الاغ باد به غبغب بيندازد ، چون اسب سوار شود پاک ديوانه خواهد شد . ارسطاطاليسآنکه نمي تواند از خواب خويش براي فراگيري دانش و آگاهي کم کند ارزش برتري و بزرگي ندارد . حکيم ارد بزرگهيچ چيز در زندگي شيرين تر از اين نيست که کسي انسان را دوست بدارد. من در زندگاني خود هر وقت فهميده ام که مورد محبت کسي هستم, مثل اين بوده است که دست خداوند را بر شانه خويش احساس کرده ام . چارلز مورگانمحبت را به هيچ چيز تشبيه نتوان کرد زيرا که هيچ چيز دقيق تر و لطيف تر از محبت نيست. سمنون محباگر شخصي باعث رنجش شما مي شود، به اين دليل است که خود در اعماق وجود خود رنج مي کشد و رنج او لبريز مي شود. بنابراين او مستحق مجازات نيست بلکه نيازمند کمک است. اين همان پيام او براي شما است. تيک نات هانخردمندي که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمي شود . حکيم بزرگمهررشد آدميان تنها زماني پايدار خواهد بود که بر اساس شايستگي ها باشد . حکيم ارد بزرگبايد بر فريب حواس خود پيروز شويم . فريدريش نيچهلبخند، حتي زمانيکه بر لبان يک مرده مي نشيند ، بازهم زيباست . کريستيان بوبنآنان که مدام دل نگران ناتوانان هستند هيچ گاه نمي توانند ناتواني را نجات بخشند ! با اشک ريختن ما ، آنها توانا نمي شوند بايد توانا شد و آنگاه آستين همت بالا زد . حکيم ارد بزرگمن آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم . کترينگبراي آنکه عمر طولاني باشد ، بايد آهسته زندگي کنيم . سيسرونتواناترين آدمها ، بيشتر زمانها خود را ناتوان مي يابند . حکيم ارد بزرگحکيمان مال را از براي آن دارند که محتاج لئيمان نگردند . ارسطا طاليستنها علاج عشق ، ازدواج است . آرت بوخونوالهآدميان ترسو و ناکارآمد خود را در دنيايي صوفيانه قهرمان مي بينند . حکيم ارد بزرگبه گونه اي زندگي کنيد که وقتي فرزندانتان به ياد عدالت ، صداقت و مهرباني مي افتند ، شما در نظرشان تداعي شويد . جکسون براونهرکس بايد روزانه يک آواز بشنود ، يک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقي بزند . گوتهسرزميني که جوانانش داراي افکاري صوفيانه هستند ، بزودي بردگي را نيز تجربه مي کنند . حکيم ارد بزرگتواضع بيجا آخرين حد تکبر است . لابرويرهيچکس بدبخت تراز کسي نيست که هميشه خوشبخت است . هلنديآنکه همراه است و ياور ، هر نفس اش بهايي بي انتها دارد . حکيم ارد بزرگآنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرين معمولي و پيش و پا افتاده اند . گوتهفقط به نداي کودک درون خويش گوش بسپار نه هيچ ...... کريستيان بوبنتنها راه ماندگاري هر مراوده دوستانه ايي ، رسيدن به ساختاري مشترک است . حکيم ارد بزرگسعادت ديگران بخش مهمي از خوشيختي ماست . رنانبا مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي . ژرژهربرتدوستي تنها برآيند نياز ما نيست ، از خودگذشتگي نخستين پايه دوستي ست . حکيم ارد بزرگکسي که براي خود احترام قائل است، از گزند ديگران در امان است. او کتي را بر بدن دارد که کسي را ياراي پاره کردن آن نيست. هنري لانگ فلوبراي اينکه بزرگ باشي نخست کوچک باش. ضرب‌المثل هنديبراي اينکه پيش روي قاضي نايستي، پشت سر قانون راه برو. ضرب‌المثل انگليسيتقريبا هر چيزي که وجود دارد در معرض تاويل است؛ زندگي خود چيزي نيست جز ستيزه و جدال ارزش ها و مبارزه براي تاويل انديشه ها و آرمان ها . فريدريش نيچهدوستي بيش از اندازه همانند دشمني ترسناک است . حکيم ارد بزرگاگر قدرت نداريد که با نيروي خود مشکل ها را در هم بشکنيد لااقل مرد باشيد که در برابر حوادث بايستيد . حسن صباحغذا را سبک کن تا ازمرض ايمن شوي . جالينوس حکيمدر سرزمين هرز سرشاخه هاي سبز نمي رويد . حميد مصدقهيچ دوستي بهتر از تنهايي ، براي اهل انديشه در هنگامه رشد و پختگي نيست . حکيم ارد بزرگبايد دنبال شادي ها گشت ولي غمها خودشان ما را پيدا مي کنند . فردريش نيچهزمين نيز مانند ما در جستجوي خوراک است و از اين مردم مي‌خورد و مي‌آشامد . ابوالعلاء معريبراي آنکه دوستيمان پا برجا بماند بهتر است همواره ميانمان فاصله ايي باشد . حکيم ارد بزرگبا تقوي و خوبي ميتوان سعادت آفريد . زنونزندگان، مردگاني هستند که در تعطيلات به سر مي برند. موريس مترلينگتا چهل سالگي که مغزم خوب کار مي‌کرد به رياضيات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگي که ذهنم ضعيف شده‌بود به فلسفه روي آوردم و در اواخر که به‌کلي کله‌ام کار نمي‌کرد به سياست! . برتراند راسلبراي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد . پلوتارکپر حرفي در هنگام اندرز ، از اثر آن مي کاهد . حکيم ارد بزرگهرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده . براونخردورزان هميشه به راه آزادگان و راستان مي روند . حکيم بزرگمهراگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريک مشو . حکيم ارد بزرگهدف از زندگي اين است که از يک حرمت نفس والا برخوردار باشيم و بتوانيم جدا از مهارت يا عدم مهارت در يک تخصص يا زمينه خاص و تأييد يا عدم تأييد ديگران حرمت نفس خود را حفظ کنيم . ناتانيل براندناشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ايشان نزديک شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمي به آنان نزديک شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشکار سازند. گوتهبراي‌ ازدواج‌ کردن‌، بيش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌. کريستين‌مرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را از بين مي برد . ديل کارنگيدر هستي جنبش حشرات هم چهار چوبي دارد . ارد بزرگهر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است . گوتهاگر از خطاهاي خود درس نگيريم ، ممکن است در آينده نيز آنهارا تکرار کنيم . آنتوني رابينزدوستي که نوميدنامه مي خواند ، هميشه سوار تو و پيشدار دورخيزهاي بلندت خواهد شد . حکيم ارد بزرگعشق يگانه منبع نيرو و قدرت واقعي شماست . باربارا دي آنجليسفرق انسان با حيوان در کنترل هواي نفس و هوسهاست . سقراطهيچ گاه هماورد خويش را کوچک مپندار چون او بهترين دوست توست او انگيزه پيشرفت و پويش است . حکيم ارد بزرگهر چه کمتر به زندگي وابسته شويم زنده تر خواهيم بود . ريماناگر ايلخانان به تاريخ بها مي دادند و از آن عبرت مي گرفتند هيچگاه به ايران نمي آمدند و به اين سرنوشت شوم گرفتار نمي شدند . خواجه نصرالدين توسيخموشي در برابر بدگويي از دوستان ، گونه اي دشمني است . حکيم ارد بزرگچون به کسي اجازه دادي که در حضورتو سخن بگويد بر او درشتي و تندي مکن و بمان تا سخنش را به پايان برد . حکيم بزرگمهرجهان هيولاي انرژيست که آغاز و پايان ندارد وتنها خود را دگرگون مي سازد . فردريش نيچهدوستي و مهر ، اميد مي آفريند و اميد زندگي ست . حکيم ارد بزرگتنها شرط رسيدن به پيروزي داشتن اراده قوي است شرايط ديگراهميتي ندارد. گوتهمشغول نبودن با زنده نبودن يکي است. ولترکسي را که دوست داري آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمي گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپيرکسي که در درون دوست بدنبال خود مي گردد هيچگاه او را نخواهد شناخت . حکيم ارد بزرگدر طول زندگيم هيچگاه از کساني که با نظر من موافق بودند چيزي نياموختم. مالرواز اين نکته مشوق تر نمي توان که بشر داراي داراي قدرت انکار ناپذيري است که مي تواند با يک مجاهدت آزادي زندگي خود را اعتلا دهد اگر کسي در جهت رويا و تخيل هاي خويش راه برود و کوشش کند و آن زندگاني اي را که در عالم خيال براي خود مجسم کرده است فراهم سازد با موفقيتي که در لحظه هاي عادي غير منتظره است مواجه خواهد شد. هنري ترودوستان زياد براي يک نوجوان ، همانند آشيانه ساختن دهها کلاغ بر تاج نهالي نازک است . حکيم ارد بزرگشکوه دنيوي همچون دايره‌اي است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگي آن افزوده مي‌شود و سپس در نهايت بزرگي هيچ مي‌‌شود. ويليام شکسپيرآنان که گذشته را به خاطر نمي آورند مجبور به تکرار آن هستند. جرج سانتاياناکاشانه ايي که جايگاه دوستان کوچه و بازار شد نواي گريه ها در سينه دارد . حکيم ارد بزرگتو ثروتمند نيستي مگر آنکه چيزي داشته باشي که با پول نتوان خريد. کارت بروکسهمه مي‌خواهند بشريت را عوض کنند، دريغا که هيچ کس در اين انديشه نيست که خود را عوض کند. لئو تولستويآواز مهرباني از هر سنگ نگاره ي ماندگار تر است . حکيم ارد بزرگما از جنس روياهايمان هستيم. ويليام شکسپيردر بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسيم شده زيرا همه فکر مي‌کنند به اندازه کافي عاقلند. رنه دکارتدوستي با کسي که باورهايت را نمي پذيرد به جايي نخواهد رسيد . حکيم ارد بزرگمانند آسمان بخشنده ومانند زمين افتاده باش ، رمز زندگي همين است. موليرهر وقت خواستي در کار کسي شيطنت کني، اول خودت را به جاي او بگذار! . ژول ورنپر حرفي در هنگام اندرز ، از اثر آن مي کاهد . حکيم ارد بزرگپيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آنست که بعد از هر زمين خوردني برخيزي. مهاتما گاندياگر قرار باشد بايستي و به طرف هر سگي که پارس مي‌کند سنگ پرتاب کني، هرگز به مقصد نمي‌رسي. لارنس استرنمهر و سخني که در يک شاخه گل است ، در سبد سبد شکوفه نيست . حکيم ارد بزرگنقيض يک قضيه صادق يک قضيه کاذب است، اما نقيض يک حقيقت ژرف گاهي حقيقت ژرف ديگري است. نيلس بوراگر زندگي با تو سرناسازگاري دارد تو با او سازش کن. اسپارتداناي روشندل کسي است که به فرمان ديو از راه يزدان پاک جهان آفرين برنگردد. حکيم بزرگمهراندرز جوان بايد کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . حکيم ارد بزرگدر زندگي بايد دو عامل را هدف زندگي قرار داد :
1- رسيدن به آنچه که مي خواهي
2- لذت بردن از آن
لوگان پيرسال اسميتکاش نادر شاه همچنان زنده بود و مي توانستم در رکابش براي سربلندي ايران شمشير بزنم . کريم خان زندفراموش نشدني ترين تجربه ها براي اندرز ، آنهايست که اندوهي فراوان براي بدست آوردنشان کشيده ايم . حکيم ارد بزرگصرفه جويي بخودي خود هنر و منبع درآمد است. سه نه کدرباره آدمها از سوالاتي که مي‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهايي که مي‌دهند. ولترمن و ارد [حکيم ارد بزرگ ايراني] زاده يک سرزمين بزرگ هستيم . احمد شاه مسعوداندرز پير ، بيشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . حکيم ارد بزرگبراي يک زندگي خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازي کن. جرج آلنقشنگترين چيزهاي دنيا نه قابل ديدن و نه حتي قابل لمس کردن هستند. بلکه بايد آنها را با قلب خود حس کنيد. هلن کلرصدها راه براي پند و اندرز دادن وجود دارد اما بيشتر بدترين گونه آن ، که همان رو راست پند گفتن است را برمي گزينيم . حکيم ارد بزرگبيست سال بعد، بابت کارهايي که نکرده‌اي بيشتر افسوس مي‌خوري تا بابت کارهايي که کرده‌اي. بنابراين روحيه تسليم‌پذيري را کنار بگذار. از حاشيه امنيت بيرون بيا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن. مارک توايناز دواج قرارداد دونفره اي است که در همه دنيا اعتبار دارد. مارک تواينآن که پند پذير نيست ، در حال فرو افتادن در چاله زبوني است . حکيم ارد بزرگنبوغ ، جوهر تفکر است . ژان پل ساترآنکه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولي آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتسپند و اندرز بسيار ، همچون دشنام آزار دهنده است . حکيم ارد بزرگافراد منطقي خودشان را با دنيا تطبيق مي‌دهند. افراد غير منطقي سعي مي‌کنند دنيا را با خودشان تطبيق دهند. پيشرفت بستگي به افراد غيرمنطقي دارد. جرج برنارد شاوآنچه را مي‌شنوم، فراموش مي‌کنم. آنچه را مي‌بينم، به خاطر مي‌سپارم. آنچه را انجام مي‌دهم، درک مي‌کنم. کنفوسيوسسخن مهر آميز و دلگرم کننده مي تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد . حکيم ارد بزرگ«موانع»، آن چيزهاي وحشتناکي هستند که وقتي چشمتان را از روي هدف بر مي‌داريد، به نظرتان مي‌رسند. هنري فوردتمام حقايق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان يک چيز بديهي پذيرفته شده‌اند. آرتور شوينهاورآغاز اُرُد ، پايان کسي نيست . آغاز ارد ، بهار انديشه يي ست که به آن وابسته است ، آن را خزان و زمستان نيست ، چون ميوه باغي ست در کام اُرُد هاي ديگر ... . حکيم ارد بزرگمدام براي انجام وظايف و کارهاي اصلي خود وقت ايجاد کنيد . هر روز براي انجام کارهاي فردا برنامه ريزي کنيد . چند کار کوچک را که بايد حتما انجام شوند همان اول صبح انجام دهيد . سپس بلافاصله به سراغ وظايف اصلي و مهم برويد و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهيد. بردروم ريپورتسديو کين و ديو سخن چيني گزنده است . سخن چين هرگز جز به دروغ لب نمي گشايد . گفتارش هميشه بي فروغ است .دو روي و سخن چين از مهر يزدان بي بهره اند و از او در هراسند . حکيم بزرگمهرپرسشگري حس کودکانه ايي است که تا پايان زندگي بايد همراهش داشت . حکيم ارد بزرگتو چيزها را مي بيني و مي پرسي: چرا؟ من خواب چيزهائي را که وجود ندارند مي بينم و مي گويم: چرا که نه؟ جرج برنارد شاوهر چيزي زيبائي هاي مخصوص به خودش را دارد ولي هرکسي نميتواند آنها را ببيند. کنفوسيوسبا ارزشترين نشان اُرُد ، ايراني بودن است . حکيم ارد بزرگعاشق بودن به همان اندازه طبيعي است که نفس کشيدن و زنده بودن . باربارا دي آنجليسآنکه پريدن نميداند نبايد بر پرتگاه آشيانه بسازد. فريدريش نيچهآنگاه که ايران شکوه اساطيري خويش را باز يابد ، آرزوهاي اُرُد به پايان مي رسد . حکيم ارد بزرگغرور خود را نگهدار ولي براي او زيست نکن. کارن استيونسانديشه دريايي است که مرواريد آن فلسفه و فرزانگي است . يحيي برمکيبه آنهايي که مي گويند "اُرد" عشق نمي شناسد بگوييد او هم عاشق شد ! ... يک بار و براي هميشه ... عاشق ميهن پاکش "ايران" ... حکيم ارد بزرگمهم نيست اگر زمين بخوريد، مهم دوباره برخاستن است . ونيسنت لمبارديعده اي بزرگ زاده ميشوند، عده اي بزرگي را بدست مي آورند و عده اي بزرگي را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. شکسپيرپرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است . حکيم ارد بزرگاگر با خونسردي گناهان کوچک را مرتکب شديم ، روزي مي رسد که بدترين گناهان را هم بدون خجالت و پشيماني مرتکب مي شوبم . شوپنهاورزندگي از سه جزء تشکيل شده است:آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود.بيائيد تا از گذشته براي حال استفاده کنيم و در حال چنان زندگي کنيم که زندگي آينده بهتر باشد. شکل دادن به زندگي وظيفه خودمان است . به صورتي که آنرا بسازيم ، اين بازسازي مايه زيبايي و يا مايه شرمساري ما مي شود. ويرآنکه پرسشهاي پراکنده در وادي هاي گوناگون را همزمان مي پرسد ، تنها مي خواهد زمان و نيروي استاد را تباه کند . حکيم ارد بزرگاگر کوه با همه سنگيني و عظمت و صلابت که وي راست فرمان شاه را سبک دارد تيره راي خيره سري بيش نيست . حکيم بزرگمهر بختگانانديشه هاي ما ، آري و نه گفتن هاي ما ، و اگر و اما گفتن هاي ما ، همه با همان ضرورتي از درون ما رشد مي کنند که ميوه از دل درخت ، به هم مر بوط و با هم خويشاوندند ، و همه از يک اراده، يک وضع جسماني، يک خاک ، و يک خورشيد نشان دارند . فريدريش نيچهاهل خرد ، پيشتاز روزگار خويش اند . حکيم ارد بزرگغير ممکن ها را انجام دادن نوعي لذت است . والت ديسنيهنرها تنها تقليد محض واقعيت خارجي نيستند و اگر برخي آثار هنري چنين بودند در حقيقت در برابر رسالت عالي خود کاذب مي نمودند. شوپنهاورآدم خردمند ، تار و پودهاي اصلي زندگي را مي يابد . حکيم ارد بزرگانسان برتر از ابرانسان بسيار دور است . فريدريش نيچهآيا زندگي آنقدر عزيز ، و صلح آنقدر شيرين است که به بهاي زنجير و اسارت خريداري شود ؟ . پاتريک هانريشب زندگي براي خردمند ، همچون روز روشن است . حکيم ارد بزرگنخستين قانون موفقيت تمرکز است . يعني همه نيروهاي خود را روي يک نقطه متمرکز کنيد ، مستقيما به سراغ همان برويد و به چپ و راست منحرف نشويد . ويليام ماتيوسبرترين دانش ها يزدان پرستي است . حکيم بزرگمهرسخن هاي پست ، آدمهاي حقير را جذب و خردمندان را فراري مي دهد . حکيم ارد بزرگبرگهاي کتاب به منزله ي بالهايي هستند که روح ما را به عالم روشنايي پرواز مي دهند . ولتروظيفه اصلي و اساسي کلمه قدرت اين است که در خوشبختي بشر بکوشد. هانري دورلئاندوست بجاي چتريست که بايد روزهاي باراني همراه شما باشد . پل نرولايگانه راه براي افزودن خوشبختي بر روي زمين آن است که تقسيمش کنيم . پول شرربازده خرد براي اهل انديشه ، کلام سکرآور است . حکيم ارد بزرگبخش عمده ي تاريخ حدس است و بقيه تعصب. ويل دورانتاصولا زماني پوچي براي چيزي معنا پيدا ميکند که بيايم براي آن ، هدفي تعريف کنيم .و اگر بدانيم هدفي در کار نيست، به پوچي هم نخواهيم رسيد . فريدريش نيچههر آنکه خردمندتر است اهريمن بيشتر به او حمله مي کند . در ميدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهي ديد . حکيم ارد بزرگمهم نيست اگر زمين بخوريد، مهم دوباره برخاستن است. وينسنت لمبارديمفاهيم سازه هاي مغزي اند حال آنکه ايده ها مقدم بر فکر بشري هستند . در حقيقت درک مغزي ما از ايده ها مفهوم را مي سازند لذا مفاهيم را راهي به قلمرو ذاتها نيست . شوپنهاوردشمني و پادورزي ، به آدم خردمند انگيزه زندگي مي دهد . حکيم ارد بزرگانديشه هاي ما در غرفه هاي بيشمار دماغ با زنجير ناپيدا به يکديگر پيوسته اند . چون يکي از آنها بيدار شود ، هزار تاي ديگر نيز سر بر مي دارند . پوپاين ذهن است که ذهن را جلب مي کند، فقط درست ها مي آيند و ما به وسيله ناخودآگاهي هدايت مي شويم زيرا ناخودآگاه مي داند . ک.گ.يونگکسي که نداي دروني خود را مي شنود، نيازي نيست که به سخنان بيرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدين بلخيآن چه دلخواه همه است جز تن درستي نيست ، که اگر کسي روزي از آن محروم شد آرزويي جز بدست آوردنش ندارد . حکيم بزرگمهر بختگانآنچه رخ داده را بايد پذيرفت اما آنچه را روي نداده ، مي توان به ميل خويش بنا نمود . حکيم ارد بزرگآن زنده که کاري نکند ، مرده به از اوست . ضرب المثل ايرانيبا دلسوزي و احترام بيشتري نسبت به ديگران رفتار کنيد . آنتوني رابينزفرومايگان پس از پيروزي ، همآورد شکست خورده  خويش را به ريشخند مي گيرند . ارد بزرگهنگامي که منتظريد ديگران هيجان را به زندگي شما بازگردانند ، براي توليد عشق و شور و نشاط به آنان وابسته مي شويد و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست مي دهيد . باربارا دي آنجليسبا تقوي و خوبي مي توان سعادت آفريد. زنونبزرگترين گمشده هاي ما در زندگي ، نزديکترين ها به ما هستند ! . حکيم ارد بزرگمرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را ازبين مي برد. ديل کارنگيزايش و پيشروي در همه چيز ، بهانه زندگيست . حکيم ارد بزرگامکانپذير است که يک ميليون حقيقت را در مغز انباشت ولي هنوز بيسواد بود.آلک بورنعصاره همه مهرباني ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کريستوفر مارلوکتابها نفس مي کشند و زنده اند . حکيم ارد بزرگ
نوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:27 | لینک  | انسان در همان لحظه که تصميم مي گيرد آزاد باشد ؛ آزاد است. ولترمردي که لبخند به صورت ندارد نبايد دکان باز کند. ضرب المثل چينيايران بهشت ماست ، ايران تنها بهانه بودن است . حکيم ارد بزرگوظيفه چيزي است که از ديگران انتظار انجامش را داريم.اسکاروايلد


زندگي بدون آزادي ، شرم آور است . حکيم ارد بزرگانديشه کنيد زيرا انديشه کردن مايه زنده دل بودن مردم است. ناپلئونتعلل و عقب انداختن کارها، يکي از شايع ترين راههاي فرار از رنج است. آنتوني رابينزرسانه تنها مي تواند پژواک نداي مردم باشد نه اينکه به مردم بگويد شما چه بگوييد که خوشايند ما باشد . ارد بزرگهر چه بيشتر عشق بورزيد ديگران نيز مجوز آن را خواهند يافت تا عشق بيشتري به شما و نيز ديگران بورزند . باربارا دي آنجليسدر دوي زندگي ، هميشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و هميشه با خود بگو تنها يک گام پيشترم ، تنها يک گام . حکيم ارد بزرگاز آهسته رفتن نترس ، از بي حرکت ايستادن بترس . مثل چينيدوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلربراي جلوگيري از تباهي و بيراهه روي ، راه انديشه و ارزيابي را باز بگذاريم . حکيم ارد بزرگخنده کوتاهترين فاصله بين دو نفر است . ويکتور هوگودوستان را در خلوت توبيخ کن و در ملاءعام تحسين . اسکاروايلدبزرگترين دام نقادان ، خودستايي ست . حکيم ارد بزرگخود را در حالت تسلط بر حوادث ببينيد، بشنويد، و احساس کنيد. تا اينکه احساسي از اعتماد بصورت شرطي در شما بوجود آيد و يقين کنيد که با اعتماد به نفس و قدرت مي توانيد با هر اتفاقي مقابله کنيد. آنتوني رابينزتمامي روابط شما از عشق خواهد درخشيد . باربارا دي آنجليسبا احساس مي شود پند و اندرز داد اما سامان دهي به کشور نياز به هنجار و چهارچوبي توانمند دارد . حکيم ارد بزرگتکرار مادر مهارت هاست . ديل کارنگيبه زبانت اجازه نده قبل از انديشه ات به راه افتد. ناپلئونچه نشاني از بد انديش بجاست ؟ هيچ . حکيم ارد بزرگتنها موسيقي مرا به شناسائي خداوند راهنمائي کرد. دوموسويهبهترين انسان کسي است که در حق همه نيکي کند . کنفوسيوسچه بسيار آدميان ناداني که مهرباني شايستگان را بر نمي تابند آنها در نهايت يا به بردگي تيزدندانان گرفتار آيند و يا چهره زشت تنهايي را آشکارا ببينند . حکيم ارد بزرگوظيفه اي را که از همه به شما نزديک تر است انجام دهيد. گوتهحاصل من از فضل فقط اين شدکه بر جهل خود دانا شوم. بقراطره آورد گفتگو با نادان دو چيز است : نخست از دست دادن بخشي از عمر و ديگري گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بي ارزش . حکيم ارد بزرگآن کس که ارده و استقامت دارد، روي شکست نمي بيند. مترلينگبهترين وسيله براي جلب محبت ديگران ، نيکي در باره آنها ست. روسوشمشير نادان هايي که در برابر خردمندان مي ايستند خودستايي و خودسري است . حکيم ارد بزرگکمال هنر در نهان داشتن هنر است . کينتلينرمز موفقيت در ثبات قدم نهفته است . بنجامينبراي اينکه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي کند بايد از قسمتي از توقعات خود بکاهد. شامفوراحمق هيچوقت سعادتمند نمي شود. سيسرونجهان آينده بدون اينترنت بي معناست . حکيم ارد بزرگاز اشتباهات خود و ديگران عبرت بگير . بزرگمهر حکيمخطاهاي ديگران را، چون خطاي خويش ، تحمل کن. فنلنپيرامونيان ما چه بخواهيم و يا نخواهيم بر انديشه هاي ما اثر خواهند گذاشت . حکيم ارد بزرگتنها سکوت است که مي تواند ما را به معرفت برساند. رادها کريشنانبزرگترين عيب آن است که از عيب خويش آگاه نباشيم . کارلايل


سامان از پس ساختار درست هويدا مي گردد . حکيم ارد بزرگمن بيش ازهر چيز ، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعيين مي کند ، شرايط زندگيمان نيست ، بلکه تصميمهاي ماست. آنتوني رابينزهر شروع دوباره ، هر رشد و تحول دروني و هر تغيير مسيري که همواره از عشق و نياز و گرايش دروني آغاز شده باشد به سمت حقيقت ، خوشحالي ، خوشبختي و آزادي بيشتر است . باربارا دي آنجليسخوشرويي هديه اي ست ، که کادو ندارد . حکيم ارد بزرگنزديک ترين چيزها مرگ و دورترين چيزها آرزوهاست. سقراطعلم و دانش کليدي است که تمام درها باآن باز مي شوند. آناتول فرانسکردار ناپسند خويش را با دارايي زياد هم نمي تواني پنهان سازي . حکيم ارد بزرگبراي اينکه دانش ملکه شود، تعليم کافي نيست ، عمل لازم است. برنادشاواستراحت خوب ، بهتر از غذاي خوب است . ويکتور پوشهراهي جز نرمش و بازي با هستي نيست . حکيم ارد بزرگدنيا سراسر زيبائي وجمال است و ما کمتر متوجه آن هستيم. پاسکالهرکس تاريخ بداند ، هم در گذشته زندگي مي کند و هم در حال . آلفرد روزنبرگآه و بردباري ، ريشه هر ديوزاد ، و بد خويي را ، خواهد کَند . حکيم ارد بزرگراز سعادت در اين است که کاري که به تو واگذارشده دوست بداري. هاکسليسند پاره ميشود، قول پاره نميشود. مثل آلمانيبراي پويايي و پيشرفت ، گام نخست از پشت درهاي بسته برداشته مي شود . حکيم ارد بزرگطبيعت درمقابل عهد وپيمان بشري بي اعتناست. جورج نيکولادرميان ملکات ذهني حافظه بيش ازهمه مي شکفد و پيش ا زهمه مي ميرد. کولتونآنکه بيش ا ز اندازه محتاط است بسيار کم کار انجام ميدهد. شيللردارايي زياد براي يک جوان مي تواند ابزار سرگرداني باشد . حکيم ارد بزرگاگربه خاموش کردن آتش ميروي، لباس علفي برتن مکن . مثل چينيبدتر از برترهم وجود دارد و آن انتظار بدتراست. ژيلبربروننفرين به دلي که آه ستمديدگان را نمي شنود و دست گير آدميان نمي شود . حکيم ارد بزرگثروت دانا ، همان علم و دانش اوست. پاسکالهدف مدنيت ، رفاه و آسايش مردم است. بالزاکبخش بزرگي از ادب آدمي برآيند ريشه نژادي و خانوادگي است . حکيم ارد بزرگکسي که ثروتي ندارد ، خود را دارد. فرانکلينزياد زيستن تقريبا آرزوي همه مي باشد ولي خوب زيستن آرمان يک عده معدود. هيوزآنگاه که مردم بر داشته هاي خويش آگاه باشند ديگر تن به ستم نمي سپارند . حکيم ارد بزرگاز آن جا که جهان حقيقي وجود ندارد, به ضرورت هر باور و هر فرضي بر درستي نادرست است. فردريش نيچهآنکه از دست روزگار به خشم مي آيد ، هر آنچه آموخته بيهوده بوده است .گريستندر دنيا جاي کافي براي همه هست پس بجاي اينکه جاي کسي را بگيري سعي کن جاي خودت را پيدا کني.چارلي چاپلينرسواترين آدمها ، فريبکارانند . حکيم ارد بزرگاين که چقدر زمان داري مهم نيست چگونه مي گذراني مهم است. لينکلنانسان هرگز حتي به مرگ هم تسليم نمي شود مگر زماني که اراده اش ضعيف باشد. ادکارآلن پوبا نگاه پست همه چيز را مي توان ننگ شمرد حتي مهر مادر به فرزند را ... حکيم ارد بزرگانسان نمي تواند به همه نيکي کند، ولي مي تواند نيکي را به همه نشان دهد. رولنکلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا . ضرب المثل شرقيکساني که بيم از دست دادن جايگاه خويش را دارند ، همواره فرياد مي کشند . حکيم ارد بزرگکار ريشه هاي تلخ و ميوه شيرين دارد. ضرب المثل آلمانينگارش انديشه ها، سرمايه آينده است. ضرب المثل اسپانيائيفريب بي گناه ، خفتي هولناک در پي دارد . حکيم ارد بزرگبه همه عشق بورز، به تعداد کمي اعتماد کن، و به هيچکس بدي نکن. شکسپيرعجله مباح نيست مگر در سه کار : يکي آنکه دختر به شوهر رود ، دوم آنکه ميت را زود دفن کنند ، و سوم آنکه طعام زود پيش مهمان برند .ويليام تنبدون خودآگاهي ملي ، کشور رنگ پيشرفت به خود نمي گيرد . حکيم ارد بزرگچنان باش که بتواني به هر کس بگوئي مثل من رفتار کن. کانتبراي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. لردآديبوريخبرچين ، بزودي بي خبرترين آدم خواهد بود . حکيم ارد بزرگکسي که به جلوي رويش نگاه نمي کند عقب مي ماند. مثل اسپانيوليکسي که فقط به کمک چشم ديگران مي بيند گول مي خورد. مثل فرانسويدشمن ابزار نابود ساختن آدمي را ، در درون سراي او جست و جو مي کند . حکيم ارد بزرگتو از جسم و فکر تشکيل شده اي. قوانين مربوط به جسم وضع مي شوند، اجرا مي شوند، پايان مي پذيرند، اما فکر ما مرز نمي شناسد. وين دايرهمه کساني که با تو مي خندند دوستان تو نيستند. مثل آلمانيپيشرفت آدمي زماني بدست مي آيد که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد . حکيم ارد بزرگميراثي گران بهاتر از راستي و درستي نيست. شکسپيراشخاصي را که از فرصت هاي مناسب زندگي خود کمال استفاده را مي برند خود ساخته مي گويند. توتلخردمندان همچون بازها ديدي گسترده دارند و بردبارند . حکيم ارد بزرگثروت و افتخاري که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابري زودگذر است. کنفوسيوساحساس عشق و صميميت رادر خود تقويت کنيد. اين عقيده جالب رادر کتابي خوانده ام که ( هر گفتگو يا ارتباط، پاسخي است به محبت و يا فريادي است براي کمک). آنتوني رابينزگاهي براي رسيدن به پيشرفت مي بايست راه سخت کوهستان را برگزينيم . حکيم ارد بزرگمثبت باشيم گرايش به افراد مثبت گرايشات منفي باشد گرايش به افراد منفي و شرايط منفي خواهيم داشت چيري بهسوي خودتان جدب مي کنيد آگاهانه باشد چه ناخودآگاه . جان هگلينپيش از آن که کاري بکني ، بايد کسي باشي . گوتههر انتخابي که مي کنيد به آن پايبند باشيد . باربارا دي آنجليسآن نعمت نصيب ماست که قدرش را مي دانيم وگرنه از صورت زيبا براي کور چه حاصل ؟. ويليام تناگر جانت در خطر بود بجاي پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاري خويش آگاه سازي . حکيم ارد بزرگاگر روزي به چيزي نيازمند شدي به ملک و مال و ديگر اسباب حشمت و بزرگي خويش مناز . به کار و پيشه اي بپرداز که نامت سبک و ننگين نشود . حکيم بزرگمهرانسان بايد والاترين آرمانهايش را دنبال کرده و هرلحظه به آنها عمل کند، چرا که آنچه شخص اينک انجام مي دهد بازگشتي مکرر در سراسر ابديت خواهد داشت. فردريش نيچهبا گفتن واژه هايي همانند نمي توانم ! و يا نمي شود ! هر روز پس تر مي رويد . حکيم ارد بزرگاگر تا کنون به نصف آرزوهايتان رسيده ايد ، بدون ترديد زحمت شما دو برابر شده است . ايبسنخوش بين باشيد اما خوش بين دير باور. ساموئل اسمايلزآدمهاي بي مايه ، همگان را ابزار رسيدن به خواسته هاي خويش مي سازند . حکيم ارد بزرگکسي که از مرگ مي ترسد از زندگي لذت نتواند برد. اسپانيوليزينت انسان در سه چيز است ؛ علم، محبت، آزادي. افلاطونآتش خشم را با آب سکوت خاموش کن . حکيم ارد بزرگآنان که به علم خود عمل نکنند مريض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد. ديمقراطيسدانشگاه تمام استعدادهاي افراد ، از جمله بي استعدادي آنها را آشکار مي کند . آنتوان چخوفنگاه خردمندان به ريشه ها مي رسد و ديگران گرفتار نماي بيروني آن مي شوند . حکيم ارد بزرگخوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم ، اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم که در آرزوي آن باشيم . آنتوان چخوفبا مصلحت ديگران ازدواج کردن در جهنم زيستن است . شوپنهاورخرد ابتدا به انديشه پناه مي برد . حکيم ارد بزرگافراطي ترين صورت هيچ انگاري مي تواند اين ديدگاه باشد که همه باورها ؛ همهء چيزي را حقيقي انگاشتن ها لزوما" به خطا مي روند ؛ به اين علت ساده که هيچ دنياي واقعي در کار نيست . چنين است يک ظاهر دورنمايي که از درون ما سرچشمه گرفته است . فردريش نيچهخوشبين اظهار ميدادر که ما در بهترين دنياي ممکنه به سر مي بريم و بدبين بيمناک است که نکند سخن او راست باشد .برانچ کاملشورشهاي آدميان ، با بسامدهاي پر توان کيهاني خيلي زود به سامانه درست خويش باز مي گردد . حکيم ارد بزرگهنر کليد فهم زندگي است. اسکار وايلهتغيير دهنرگان اثر گذار در جهان کساني هستند که بر خلاف جريان شنا مي‌کنند. والترنيسخوشبختي توپي است که وقتي مي غلتد به دنبالش مي رويم و وقتي توقف مي کند به آن لگد مي زنيم . شاتو بريانهرگز نمى خواهم به واسطه محدوديت هايم، محدود شوم . باربارا استراسيندآدمهاي فرهمند به نيرو و توان خويش باور دارند. حکيم ارد بزرگاگر کسي نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته مي شود . حکيم بزرگمهرنوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:27 | لینک  | 


خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم ، اما مي توانيم اين حق را به خود بدهيم که در آرزوي آن باشيم . آنتوان چخوفانديشه و انگاره اي که نتواند آينده اي زيبا را مژده دهد ناتوان و بيمار است . حکيم ارد بزرگاسرار شخص ، مانند زندانياني است که چون رها شوند تسلط بر آنها غير ممکن است . شوپنهاوراگر توانايي عالمان ايران را از جهان علم گرفته شود چيزي جز سياهي باقي نمي ماند . پور سيناآدمهاي فرهمند و خودباور بدنبال کف زدن ديگران نيستند آنها به شکوه و ارزش کار خود باور دارند . حکيم ارد بزرگوجود موانع ، تنهابه اين معني است که بايد عزم خود را براي رسيدن به هدفهاي ارزشمند، جزمتر کنيد . آنتوني رابينزبه دنبال نکات مثبت و نقاط قوت ديگران باشيد تا آن ها را پيدا کنيد. آن گاه ديگر بيست دقيقه با او باشيد يا بيست سال تفاوتي نخواهد داشت زماني را که در اين حال سپري کنيد ، با عشق سپري مي شود زيرا در تمام طول اين مدت شما در جست و جوي همين عشق بوديد و همين عشق بود که بدان دست مي يافتيد . باربارا دي آنجليستجربه ها درسهاي خويش را به هزار رنگ و گونه پديدار ساخته و ياور ما مي گردند . حکيم ارد بزرگتنها علاج‌ عشق‌، ازدواج‌ است‌. بوخوالدانسان همان چيزي است که باور دارد . آنتوان چخوفنقادي که در انتهاي ارزيابي خويش ، راه  درست را نشان نمي دهد ياوه گويي بيش نيست . حکيم ارد بزرگگاه لازم است که انسان ديدگان خود راببندد ، زيرا اغلب خود را به نابينايي زدن نيز نوعي خوشبختي است . نيوتوننفرت همان خشم و غضب است که روي هم انباشته شده است . سيسرونگفتاري که موجب گسستن همبستگي کشور گردد ، ريشه در سخيفي انديشه گوينده آن دارد . حکيم ارد بزرگکسي که فکر نمي کند ، به ندرت دم فرو مي بندد . نيوتنهرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد. سيسرونبد انديشان و بد کرداران خيلي زود در آتش افکار و کردار اشتباهشان خواهند سوخت . حکيم ارد بزرگاگر قرار است براي چيزي زندگي خود را خرج کنيم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت يک لبخند و يا نوازشي عاشقانه کنيم . شکسپيراستعداد در فضاي آرام رشد ميکند و شخصيت در جريان کامل زندگي . گوتهناداني ، خودخواهي به بار مي آورد . حکيم ارد بزرگبيش از هر چيز نخست بدان که چه ميخواهي . فوخبردن ، همه چيز نيست ، اما تلاش براي بردن چرا . لومبارديباور داشتن به پيروزي ، بسيار با ارزشتر از خود پيروزيست . حکيم ارد بزرگده چيز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهيده است : دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدي که زر بر سپاه خويش نپراگند ، مرد سپاهي که از پيکار بهراسد ، دانشمندي که چون چيزي در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشکي که خود بيمار و دردمند شود . تنک مايه اي که به دروغ به سرمايه و دارايي خويش نازد ، سفله اي که بر هر کس که چيزي دارد رشک برد ، خردمندي که زود خشم بود ، و به چيز کسان طمع ورزد ، کسي که رهنمايي از نادان اميد دارد ، و آنکه کارگاه و يا بنيادي عظيم را به کاهلي سپارد ، و بي خردي که خردجوي نباشد . حکيم بزرگمهرروزنامه شگفت انگيزترين عجايب جهان نوين است . خانواده اي که لااقل يک روزنامه را نخواند و در آن دقيق نشود در قرن نوزدهم زندگي نمي کند . برودوسدارايي ابزار است و ارزش نيست . حکيم ارد بزرگدل اهل دانش وقتي شاد مي گردد که بردبار بوده و مردم بي شرم را به خويش نزديک نکند. حکيم بزرگمهراگر خاموش بنشيني تا ديگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست که سخن بگويي و خاموشت کنند.سقراطگروهها و انجمن هاي مردمي ، توان و نيروي يک سرزمين هستند که بايد پاسشان داشت . حکيم ارد بزرگعادتمند کسي است که به مشکلات و مصائب زندگي لبخند بزند . شکسپيراز استثنائـات است که کسي را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چيزي را در ديگران دوست دارند که خود به آنها امانت مي دهند : خودشان را ، تفسير و برداشت خودشان را از او ... گوتهاگر شناخت زن و مرد نسبت به ويژگي هاي دروني و بيروني يکديگر بيشتر گردد کمتر دچار گسست مي شوند . حکيم ارد بزرگماهي و مهمان دو روز اول خوب هستند ، از روز سوم بو مي گيرند . اسپانيولياگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد که همه مي خواهند. زکرياي رازينخستين گام در راه پيروزي ، آموختن ادب است و نکو داشت ديگران . حکيم ارد بزرگچه قدر نشنيدن ها و نشناختن ها و نفهميدنها که به اين مردم آسايش و خوشبختي بخشيده است. علي شريعتينهال دوستي واقعي ، آهسته رشد مي کند. ژرژ واشنگتنيک اراده قوي بر هر سد و مانعي هر قدر هم قوي ، حتي بر زمان نيز غلبه مي کند. بالزاکگام نهادن بر نوک کوه وجود ، بسيار سخت تر از هر کار ديگريست . حکيم ارد بزرگزناشويي عبارتست از سه هفته آشنايي ، سه ماه عاشقي ، سه سال جنگ و سي سال تحمل . ويليام تنانسان در همان لحظه که تصميم ميگيرد آزاد باشد آزاد است . والترآييني که آدمي را به گوشه نشيني وادار کند دوامي نخواهد داشت . حکيم ارد بزرگدر روز عشاق براي دوستت کارتي بفرست و روي آن بنويس : « از طرف کسيکه فکر ميکند تو بينظيري » . براونجريان زندگي چيزي جز مبارزه ميان عاطفه وعقل نيست . مارک تواينهيچ هنجاري نمي تواند فراتر از جان بي گناهي باشد چه باژ باشد و چه غير آن . حکيم ارد بزرگآزادي متعلق به يک نفر نيست ، مال همه است . اسپنسرسخت ترين کارها ، يافتن رايزن است چرا که رايزنهاي بزرگ دور از ديدگان مردم ، در انديشه هاي دور در حال پروازند . حکيم ارد بزرگهر کس مرتکب اشتباهي شده ، اکتشافي هم نکرده است . گاليلهپاکدامني و استفامت از تمام پيمانها و سوگند ها محکمتر است . مادام نکرپرستاري از مادر و پدر زيباترين و پر ارزشترين زمان زندگي ست . حکيم ارد بزرگدر چشم باد ، نغمه هاي دلاويز مادر در گوش کودک بازيگوش شناور است . حکيم ارد بزرگمرد بزرگ دير وعده مي دهدو زود انجام مي دهد. کنفوسيوسبا ديگران آنگونه رفتار کن که ميخواهي با تو رفتار شود . براونکليد رازهاي بزرگ ، در ژرفاي کمي نيست . حکيم ارد بزرگلبخند، حتي زمانيکه بر لبان يک مرده مي نشيند ، بازهم زيباست . کريستيان بوبنهر شکست لااقل اين فايده را دارد که انسان يکي از راههايي را که به شکست خوردن منتهي مي شود را مي شناسد. لاورنسپنجره شناخت درست آدميان ، بازبيني زندگي نياکان آنهاست . حکيم ارد بزرگاگر جانبازي جوانان ايران نباشد نيروي دهها نادر هم به جاي نخواهد رسيد . نادر شاه افشارهميشه کساني از زندگي شکايت مي کنند که چيزهاي غير ممکن خواسته اند . رنانرايزن نبايد سودي روشني در راهي که نشان مي دهد داشته باشد . حکيم ارد بزرگبشريت آنقدر که از فکر حوادث ناراحت مي شود ، از خود آن حوادث زحمت نمي بيند . مونتيجريان زندگي چيزي جز مبارزه ميان عاطفه وعقل نيست . مارک تواينفرمانبري بسيار کم خطرتر از فرمان راندن است . تامس ا کمپيسسياست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و راي از فقرا به بهانه حفاظت هرکدام از اين دو دسته از ديگري مي باشد . اسکار آمرينگربي گمان اولين باژ ، آخرين باژ نخواهد بود . حکيم ارد بزرگانسان بر اثر نداشتن حوصله کارش به طلاق مي کشد و بر اث نداشتن حافظه دوباره ازدواج مي کند . مارسل گرانشوآزادي اين نيست که هرکس هرچه دلش خواست بکند ، بلکه آزادي حقيقي قدرتي است که شخص را مجبور به انجام وظايف خود مي کند . ماکدونالبازده ساختار بيمار ، درد و سياهي ست . حکيم ارد بزرگتواضع بي جا آخرين حد تکبر است . لابرويرصاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند . امرسوناز دشمن بزرگ نبايد ترسيد اما بايد از صوفي منشي جوانان واهمه داشت . جواني که از آرمانهاي بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نيست بلکه باري به دوش هموطنانش است. نادر شاه افشارخرد برترين هديه آسماني است . حکيم فردوسي خردمندنکات سخت هم اساسي ساده دارند . حکيم ارد بزرگبهاي عشق چيست بجز عشق ؟ . ماري لولادروغ آيين اربابان و بردگان و حقيقت خداي انسانهاي آزاد است . ماکسيم کورگيهمه ادعاي رفاقت مي کنند ، اما کسي که که آن را ثابت مي کند رفيق حقيقي است. ماکسيم کورگيبه کوهستان مي نگرم ، درونم سرشار از نيرو مي شود کوهها سر فرود مي آورند ، و مي گويند : باز ما را درخواهي نورد . حکيم ارد بزرگتمام چيزى که خدا از بشر مى خواهد يک قلب آرام است . ميستر اکهارتدانايي توانايي به بار مي آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان مي سازد . حکيم فردوسي خردمندانسان ها به نسبت هر ظرفيتي که براي کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربي که اندوخته اند . برنارد شاوانسان ها مانند خطوط انگشتان هيچ کدام به هم شبيه نيستند اديسونمردآن است که هر بار او را بيازمايند زودجوش بي غش تر از پيش ار بوته ي آزمون بيرون آيد . رومن رولانپشيماني، اولين گام براي پوزش است . حکيم ارد بزرگمردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر مي شويم عظمت آن ها بيشتر آشکار مي گردد . لرد جوينمي گويم دستخوش هيجان نشو، اما خودت را به آتش هيجان ها نسوزان . مثل انگليسيمردان بلند نام و با افتخار هرگز نمي ميرند زيرا که گوهرشان قلوب نسل هاي آينده است . توسيديداز پس پشيماني مي توان راههاي تازه ايي را براي نجات يافت . حکيم ارد بزرگمردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند . گوتهمرد خشمگين پر از زهر است و زندگي را زهرآگين مي کند . کنفوسيوسبزرگداشت ، دروازه اي از بهشت است . حکيم ارد بزرگمرد عاقل کسي است که کم گويد و زياد شنود . سقراطمرد اصيل اگر ذليل بشود رذيل نمي شود . رومن رولانمرد کامل آن است که دشمنان از او در امان زيست کنند نه آن که دوستان از او هراسان باشند . سقراطنامداري بي نيک نامي ، به پشيزي نمي ارزد . حکيم ارد بزرگعلم از خطا مبراست و لکن علما همواره خطا مي کنند. آناتول فرانسعلم بدون تکامل اخلاقي خطرناک و نابود کننده است . هالي تربونگسستن دو همسر مي تواند خانداني را از هم بپاشد . ارد بزرگخوشبختي يعني هماهنگي با حوادث روزگار . فلوبرداشتن پشتکار ، تفاوت ظريف بين شکست و کاميابي است. سارنفبزرگداشت در هر کجا مي تواند باشد از خانه تا مدرسه و از روستا تا شهر . حکيم ارد بزرگبيش از هر چيز نخست بدان که چه ميخواهي . فوخهيچ چيزدر زير خورشيد زيباتر از بودن در زير خورشيد نيست. باخ‌منتنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ي نيروي لايزال است. داستايوفسکيبردن ، همه چيز نيست ، اما تلاش براي بردن چرا . لومباردينامداران ماندگار آناني اند که سرشتي نيکو و دلي سرشار از مهر دارند . حکيم ارد بزرگعادتمند کسي است که به مشکلات و مصائب زندگي لبخند بزند . شکسپيروقتي آنچه داريم مي بخشيم ، آنچه نيازمند آنيم دريافت خواهيم کرد. لاوسستايشگر هميشه بر ستايش شونده در حال پيشي گرفتن است . او ياد مي کند و دلدار برآورده مي سازد . حکيم ارد بزرگعاقل آنچه را که مي داند ، نمي گويد ؛ ولي آنچه را که مي گويد ، مي داند. ارسطوبسيار نادر هستند کلماتي که ارزششان بيشتر از سکوت باشد. هانري دونومتربسياري از افراد خوب موفقيت را مي بينند. براي من موفقيت با تکرار خطا و درون بيني آن بدست مي آيد. در حقيقت موفقيت حاصل يک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است. سوشيرو هونداخودآختگي قابليتي است که بسياري ندارند . حکيم ارد بزرگآنکه خود را به امور کوچک سرگرم مي‌کند چه بسا که تواناي کاهاي بزرگ را ندارد. لاروشفوکواگر طالب زندگي سالم و بالندگي‌رو مي باشيم بايد به حقيقت عشق بورزيم. اسکات پکاشتباه فرصتي است که هوشمندتر باشيم. هنري فوردهر چه شما را نمي کشد شما را قوي تر مي کند. مارلون براندوسرود طبيعت ضرباني ملايم و کشيده دارد . حکيم ارد بزرگهمة چيزي که در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است. مارک تواينموفقيت توانايي رفتن از شکستي به شکست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است. وينستون چرچيلبي باکي گله ، ناشي از چوپان بيدار است . حکيم ارد بزرگخدا ازاديرا بکساني که در جستجوي آن هستند مي دهد. وبسترما چقدر دير متوجه مي شويم که زندگي وحيات يعني همان دقايقو ساعاتي که با کمال شتابزدگي و بي رحمي انتظار گذشتن آنرا داشته ايم. ديل کارنگيپيوند پاک ، پيوندي ابدي است . حکيم ارد بزرگوقتي نانوا نان را با دقت و وسواس مي پزد و به دست مشتري ميدهد ، خدا با او در کنار تنور ايستاده است . کريستيان بوبناگر قرار است براي چيزي زندگي خود را خرج کنيم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت يک لبخند و يا نوازشي عاشقانه کنيم . شکسپيرخاموشي بيشه نبرد ، فريادها در سينه دارد . حکيم ارد بزرگاستعداد در فضاي آرام رشد ميکند و شخصيت در جريان کامل زندگي . گوتهنيايش ها همان گونه پاسخ مي يابند که پرسيده شده اند . رام تيرتانديشمند يگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهاي ديگر هيچ فرقي ندارد . حکيم ارد بزرگاگر به دنبال بهبود روابطتان هستيد، بايد بدانيد که انتظار ياري از طرف ديگر ارتباط ، بيهوده است. بهبود بايد از شما نشأت گيرد ؛ شما مي توانيد با برقراري ارتباط با همه ويژگي هايي که در وجودتان هست حرکت را آغاز کنيد. احساس در ماندگي ناشي از آن است که بين خود و خدا فاصله حس مي کنيد. به ياد آوردن اين نکته که ما همگي يکي هستيم، در حقيقت به منزله بيدار کردن خداوند درونمان است. دبي فورددرختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند، اما شاخه هاي خشک و مردم نادان مي شکنند وخم نمي شوند. ضرب المثل سانسکريتيک آموزگار مي تواند با رفتار و گفتارش کشوري را دگرگون سازد . حکيم ارد بزرگبراي کشتي‌اي که عازم هيچ بندري نيست، باد موافق معنا ندارد. ميشل دومنتيموانع چيزهاي وحشتناکي هستند که هرگاه شما چشم‌هايتان را از هدف دور نگاه مي‌‌داريد، آن‌ها را مي‌بينيد. هاميلتون مابيجام عمر را جز با مي دلدادگي به خرد و دانش پر مکن . حکيم ارد بزرگکسي که خوب فکر مي کند لازم نيست زياد فکر کند. آلمانيآدمياني مانند گل هاي لاله ، زندگي کوتاه در هستي و نقشي ماندگار در انديشه ما دارند . حکيم ارد بزرگتنبلي، آدمي را خيالپرست بار مي آورد. پوسه نهزمان براي هيچ کس نه متوقف مي شود نه بر مي گردد ونه اضافه مي شود . شيللرسرايش يک بيت درست از زندگي ، نياز به سفري ، هفتاد ساله دارد . حکيم ارد بزرگاگر مي خواهي خوب باشي بايد اول معتقد باشي که بد هستي . اپيکتوسهرگز درباره چيزي نگو آن را از دست داده ام ، بلکه فقط بگو آن را پس داده ام . اپيکتوسيادآوري آرمانها ، از بيراهه روي بازمان مي دارد . حکيم ارد بزرگکسي که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشي براي شانس قائل نيست. ژاپنيمن آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد درآن بگذرانم. کترينگاگر مردم را به حال خود گذاشتي، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. توماس مانزماني مي توانيد کسي را از راهي بازداريد که ابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشيد . تا کسي هدفش دگرگون نگردد شما راه به جايي نخواهيد برد . حکيم ارد بزرگاگر از کسي متنفري از قسمتي از خودت در او متنفري، چيزي که از ما نيست نمي‌تواند افکار ما را مغشوش کند . هرمان هسهچشم ديگران چشمي است که ما را ورشکست ميکند اگر همه بغير از خودم کور بودند , من نه به خانه باشکوه احتياج داشتم نه به مبل عالي . بنيامين فرانکلينآزادي در بي آرزوئي است. بودادر عالم دو چيز از همه زيباتر است : آسماني پرستاره و وجداني آسوده. کانتهيچ گاه عشق به همدم را پاينده مپندار و از روزي که دل مي بندي اين نيرو را نيز در خويش بيافرين که اگر تنهايت گذاشت نشکني و اگر شکستي باز هم ناميد نشو چرا که آرام جان ديگري در راه است . حکيم ارد بزرگبه ياد داشته باش که امروز طلوع ديگري ندارد . دانتهنمي توان اميد داشت ، آدم هاي کوچک رازهاي بزرگ را نگاه دارند. حکيم ارد بزرگهيچکس حق ندارد وظايف خود را فداي تمايل دل خويش کند، اما دست کم بايد اين حق را به دل داد که هنگام عمل به وظايف خويش خوشنود نباشد. رومن رولانهرکسي که بداند که نداند از همه داناتر است يک چيز را خوب مي دانم و آن اين است که هيچ نمي دانم هر که بداند درست چيست، دست به نادرست نمي زند . سقراطزيبارويان ، با ادب و منش نيکو ، فرشته و پريزاد مي گردند . حکيم ارد بزرگجرم اين است که ندانيم زندگي خيلي ساده تر از اينهاست که ما فکر مي کنيم . فريدريش نيچهشما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد. کيم وو چونگآدمها را آنگونه بخواهيم که هستند نه آنگونه که مي خواهيم . حکيم ارد بزرگحتي آنگاه که بدون اميد زندگي مي کنيم هم آرزوهايي داريم . دانتهستايش ، هنگام نو رُستن را . حکيم ارد بزرگبهشت نيز در تنهايي ديدني نيست . دانتهچيزي عوض نمي شود ماييم که دگرگون مي شويم . هنري ديويد توروخرد در دانسته هاي ما ديده نمي شود ، خرد تنها در کردار ما هويدا مي گردد . حکيم ارد بزرگمهم نيست اگر زمين بخوريد ، مهم دوباره برخاستن است . وينسنت لمباردينوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:26 | لینک  | با زبان خوش و ملاطفت ، مي توانيد فيلي را با يک تار مو به دنبال خود بکشانيد . امثال الحکمتمناي واپسين آدمي ، شناور شدن در بسامدهاي گيتي است . حکيم ارد بزرگ
بسامدها : امواجهيچ وقت به گمان اينکه وقت داريد ننشينيد ، زيرا در عمل خواهيد ديد که هميشه وقت کم و کوتاه است . فرانکلينعشق مغناطيسي است که ما را به مبدا خود جذب مي کند . باربارا دي آنجليسهرچه اکنون هستيم محصول افکاري است که سابقا داشته ايم و حالا داريم .پاستوردر سرزميني که آذرخش و طوفان ميدان داري مي کنند کسي به فکر فردا نيست . حکيم ارد بزرگجواني نيز مانند پاک ترين و بهترين عشقها سرانجامي ندارد . گوتهبراي آنکه کاري امکان‌پذير گردد ديدگان ديگري لازم است، ديدگاني نو . يونکشب آنگاه زيباست که نور را باور داشته باشيم . دوروستانهرچه بيشتر انسان ها را مي شناسم، سگ ها را بيشتر ستايش مي کنم . ايوان شفرگيتي در جنگ و آوردي بزرگ در گردش است . انديشه و تلاش خردمندان از يک سو و پوزخند اهريمن و روان ديوپيشگان از سوي ديگر ، معرکه اين جهان گذارا است . حکيم ارد بزرگهيجانات هميشه شادي برانگيز هستند ، اما هيچ شاديي نيست که بدون هيجان باشد . آلان چارمرآخرين بار که به عشق و شور زندگي نهفته در وجود خود اجازه داديد تا بيرون آيد و کمي بازيگوشي کند کي بود؟ آخرين باري که از بازي با بچه هايتان به همان اندازه ي آنها لذت برديد ، کي بود؟ آخرين باري که از زنده بودن خود به هيجان آمديد کي بود؟ نگران نباشيد ديگران درباره شما چه فکر مي کنند. به اين فکر نکنيد که آن چه را دوست داريد انجام بدهيد چقدر عملي ، مفيد ، يا موثر است. مضحک باشيد ، عاشق باشيد ، با شور و حال زندگي کنيد . خودتان باشيد . باربارا دي آنجليساز گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار . گانديوقتي ارتباط عاشقانه ات به انتها ميرسد ، فقط به سادگي بگو«همه اش تقصير من بود . جکسون براونريشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدير ناتوان است . حکيم ارد بزرگاگر به مهماني گرگ مي رويد ، سگ خود را به همراه ببريد . گوتهعلت هر شکستي،عمل کردن بدون فکر است. الکس‌مکنزيمن تنها يک چيز مي‌دانم و آن اينکه هيچ نمي‌دانم. سقراطانقلاب ستمديدگان را آزاد نمي کند تنها استثمارگران را عوض مي کند. برنارد شاوبراي شناخت آدميان ، بجاي کنکاش در انديشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پيشواي انگاره و خرد آنها باشيد . حکيم ارد بزرگجامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد نيست اما بلعش وحشتناک است . سايمن استرانسکيجايي که راه نيست خداوند راه مي گشايد . اسکاول شينکشوري که داراي پيشوايي بي باک است همه مردمش قهرمان و دلير مي شوند . حکيم ارد بزرگتمام موفقيت هاي عظيم بر پايه شکيت بنا شده اند . اسکاول شينخداوند راهها و چاههايي دارد که تو را حيران خواهد کرد . اسکاول شينسرپرست ناتوان بزرگترين عامل هرز نيروهاست . حکيم ارد بزرگحقيقت را دوست بدار ولي اشتباه را عفو کن. ولترنبايد از خسته بودن خود شرمنده باشي بلکه فقط بايد سعي کني خسته آور نباشي . هيلزهامهر قدر به طبيعت نزديک شوي ، زندگاني شايسته تري را پيدا مي‌کني . نيما يوشيجحقيقت را با بي طرفي مطلق و با روحي آزاد از هرگونه تعصب جستجو کنيد. دکارترسيدن به راستي و درستي چندان سخت و پيچيده نيست کافيست کمي به خوي کودکي برگرديم . حکيم ارد بزرگقلب معزور و خودخواه هرگز نمي تواند از سرگيجه و بي حوصلگي بگريزد. گوتهکسي که بر ديگران حکومت مي کند بايد نخست حاکم بر خود باشد. فيليپ ماسينجراهل سياست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهايي که دوست دارند . حکيم ارد بزرگخطا اگر ندانسته انجام شود اشتباه است و اگر دانسته، تبهکاري است. برتولت برشتبرآزندگان چشم در دست پر از بذر خويش دارند و آسماني که مهربان است صداي غرش آذرخش و توفان آنها را از راه خويش برنمي گرداند . حکيم ارد بزرگبرآزنده نمي گويد کيست ! او مي گويد چيستي ؟ و از چيستت تو را به آسمانها مي کشاند . حکيم ارد بزرگحيله و خيانت اغلب از اشخاص ناتوان سر مي زند. لارش فوکوچو گرماي تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشيد با ياد خويش انديشه هواخواهان خود را گرما دهند . حکيم ارد بزرگتعليم به نادان همان قدر بي ثمر است که بخواهيم با صابون ذغال را سفيد کنيم. کيتزمسأله اصلي در دعا اين نيست که براي خواسته‌هايمان از خدا جواب بگيريم بلکه هدف دعا اين است که به‌شکل کامل با خدا يکي شويم‌. اسوالد چمبرزبرآزندگان خواهند ساخت سرآيندگان از پس آن خواهند سرود و زمين آيندگان را بارور مي سازند . حکيم ارد بزرگچه شکاف عظيمي بين شناختن خدا و محبت نسبت به او وجود دارد. پاسکال‌مردبزرگ دير وعده مي دهدو زود انجام مي دهد. کنفوسيوساز گناه نفرت داشته باش نه از گناهکار . گانديسرزميني که اسطوره هاي خويش را فراموش کند به اسطورهاي کشورهاي ديگر دلخوش مي کند فرزندان چنين دودماني بي پناه و آسيب پذيرند . حکيم ارد بزرگهيچ گلي عطر ،رنگ وزيبايي مادر را ندارد. همينگويبر بالاي در علم نوشته شده است که بايد ايمان داشته باشي. ماکس پلانکچه فريست زندگي را آنگاه که : برآزندگان را نشناسي ؟ و در خود بپيچي ؟ . حکيم ارد بزرگانسان براي بر خورداري از شادي بايد خودش را باور کند. توماس پاينهمه عشق بورز، به تعداد کمي اعتماد کن، و به هيچکس بدي نکن. شکسپيرهيچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنيد . حکيم ارد بزرگچنان باش که بتواني به هر کس بگوئي مثل من رفتار کن. کانتبراي پيشرفت و پيروزي سه چيز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. لردآديبورياسطوره هاي کهن پايه ها و ستونهاي فر و رشد کشورند . حکيم ارد بزرگبرگ در هنگام زوال مي افتدميوه در هنگام کمال مي افتدبنگر که چگونه مي افتي چون برگي زرد و يا سيبي سرخ . کنفوسيوس"آسمان براي گرفتن ماه تله نمي گذارد،آزادي خود ماه است که او را پايبند مي کند . رابيندرانات تاگورتجربه نامي است که تمام افراد بر روي اشتباهات خود مي گذارند. اسکاروايلدشکست هاي زندگي ، درهاي پيروزي را مي گشايد و خودپسندي درهاي پيروزي را يکي پس از ديگري مي بندد . حکيم ارد بزرگاگر هدف روح ما يک پارچه شدن باشد ، پيوسته شرايطي را فرا مي خوانيم که براي دستيابي به اين ويژگي بدان نياز داريم.
هرچه بخشهاي بيشتري از وجود خود را پذيرا و مالک شويم ، افراد سالمتر و مناسب تري در زندگي ما پديدار مي گردند. دبي فوردکم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زياد خرج کردن است. ناپلئونانسان عاقل هميشه از بدگويي هايي که از او ميشود استفاده ميکند. ژرژبانهسي شعاع به سوي ميله چرخ تقرب مي جويند
اما تهي ميان آنهاست
که ارابه را به حرکت در مي آورد
کوزه هاي سفالي را با گل مي سازند
اما تهي درون آنهاست
که کاربردشان را تعيين مي کند
خانه، در و پنجره هاي بسيار دارد
اما تهي دورن آن است
که سکونت را ممکن مي سازد
وجود امکانات بسيار مي دهد
اما از طريق نه- وجود است
که از آنها استفاده مي توان کرد. لائو تسهبراي ماندگاري يک گروه ، بايد دلداده و از خود گذشته بود . حکيم ارد بزرگتمامي گناهان ، نهاني صورت مي گيرد.
آن لحظه اي که درک کنيم خداوند حق بر افکار ما گواه است ، شايد رها و آزاد شويم. مهاتما گانديخداوند،روي خطوط کج و معوج، راست و مستقيم مي‌نويسد. برزيليتو ارباب سخناني هستي که نگفته‌اي،ولي حرفهايي که زده‌اي ارباب تو هستند. ضرب‌المثل تازيدعا اتحاد آگاهانه با شعور کيهاني است.
دعا التماس، زاري نيست، بلکه همدلي و يگانگي با خداست. جوليا ستن سيرزکارآفرينان دستان نجات بخشي براي آدميان هستند . حکيم ارد بزرگدر اين جهان عمل کنيد و فقط شنونده باقي بمانيد رساله يعقوبهرچه فکر شما بزرگ باشد به همان اندازه بيشتر به افکار ديگران احترام مي گذاريد. پاسکالانسان هوشمندي که به هوشمندي اش مي نازد، به زنداني مي ماند که به بزرگي زندانش مي بالد. سيمون ديلرهايي و آزادي ، برآيند پرستش خرد است و دانايي . حکيم ارد بزرگذهن شما که آزاد باشد، هميشه براي هر چيزي آماده است و همه چيز را به گشادگي مي پذيرد.
در ذهن يک تازه کار امکانات بسياري هست، اما در ذهن استاد کار، شدني ها اندک اند. شونريو سوزوکيصوفي هيچ خواسته اي براي خود ندارد .
خواسته او همان خواسته خدا است ، از اين رو خواسته او به خواست خدا بر آورده مي شود . جامياگر پرواز را باور کني پرو بال خواهي گرفت . حکيم ارد بزرگاين نظر شخصي من است : شاد بودن مهمترين کاري ست که يک انسان مي تواند انجام دهد!!! . تيرين ليسهاينکه کسي تبهکار اجتماعي باشد مانند اين است که هفت سال با کوشش و سختي در دانشگاه تحصيل کرده باشد اما هيچ چيز نيآموخته باشد!!!. أوله جيمز اوناستادشخص فقط مي تواند آن جنبه هايي را در ديگران بپذيرند که در خود مي پذيرد»
براي پذيرش آن حالت از خودتان که قبلا آن را طرد کرديد ، بايد رحم و عطوفت و درک داشته باشيد.
بايد داراي حس همدردي و همدلي باشيد تا بتوانيد بپذيريد که انسان هستيد و تمامي جنبه هاي بشر را چه خوب و چه بد در خود داريد.
هنگامي که دلتان را به روي خودتان بگشاييد متوجه خواهيد شد که باهمه چيز و همه کس همدرد و همدل هستيد. جيمز بالدريناگر فقط طلب عشق کني آنوقت نابالغ باقي خواهي ماند ، بچه باقي خواهي ماند . تا موقعي که بالغ نشوي و نتواني عشق را نثار کني ، هنوز از بچه گي در نيامده اي ... آچارياآزاده ، انسان گوشه نشين و رها از غم آدميان نيست . آزاده زندگي اش را ، به هم ميهنان خويش ارزاني داشته و براي سرفرازي ميهن کوشش مي کند . حکيم ارد بزرگلحظه اي که به کمال رسيدم و منور شدم ، تمام هستي کامل و منور شد . بوداانسان عاقل هميشه از بدگوييهايي که از او مي‌شود استفاده مي‌کند . ژرژ بانهپندار هاي پاک در دل و روان آزادگان آشيانه دارد . حکيم ارد بزرگاگر براي انجام کاري بزرگ ، زمان نداري .بهتر است بي درنگ آن را به ديگران بسپاري . حکيم فردوسي خردمنداگر به موفقيت خود واقعا ايمان داشته باشيد حتما پيروز خواهيد شد. داويد شوارتزجشن هاي بزرگ انگيزه افزايش باروري و پويايي آدميان مي گردد . حکيم ارد بزرگداشتن پشتکار ، تفاوت ظريف بين شکست و کاميابي است. سارنفتاريخ ، آئينه تمام نماي زندگي بشر است. کانتاگر بهار طبيعت را بيدار مي کند ، نوروز نيز آدميان را دوباره بيدار و شاداب و اميدور مي سازد . حکيم ارد بزرگاگر ما به معايب کوچک خود اعتراف مي کنيم براي آن است که به طرف خود بفهمانيم که از معايب بزرگتري بري هستيم . فنلوندشوارترين کار آنست که وقتي روي زمين يخزده زمين خوردي ، برخيزي و خدا رو شکر کني. لرد باکليآنچه ناگزير و حتمي الوقوع است مرا خشمناک نمي کند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است . فردريش نيچهتوان بزم نوروز ، فراتر از نگاه آدميان است . حکيم ارد بزرگپرسش هاي ما افکار ما را مي سازند. رابينزتمدن زندگي نيست ، زندگي ساز است. ويليامزايرانيان هرگاه پُشتکار داشته اند شگفتي ها آفريده اند . حکيم ارد بزرگاگر يک بار ديگر به دنيا مي آمدم بسيار سبک تر گردش مي کردم.
در بهار با پاي برهنه زودتر به راه مي افتادم و در خزان با همان پاها، ديرتر برمي گشتم، بيشتر مي رقصيدم شنگول تر اسب سواري مي کردم و داوودي هاي بيشتري مي چيدم. نادين استيرآينده به کسي تعلق دارد که مي داند چگونه منتظر نشيند. مثل روسيانسان خوشبخت آن کسي است که حوادث را با تبسم و اندکي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد . مترلينگايستايي وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاري بودن است . حکيم ارد بزرگبخاطر بسپاريم که تنها راه تامين خوشبختي اين نيست که متوقع حقشناسي از ديگران باشيم بلکه خوبيهائيکه به آنها مي کنيم بايد فقط بمنظور تامين مسرت باطن خودمان باشد . ديل کارنگيخوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلرنتيجه گيري زود پس از رخدادهاي مهم زندگي از بي خردي است . حکيم ارد بزرگکسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند . گوتهفکر خوب معمار و آفريننده است . ديل کارنگيبزرگترين اشتباه و چاله زندگي يک زياده خواه ، در آنست که پيش از کسب آمادگي لازم پشت ميز مديريت بنشيند . حکيم ارد بزرگفکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند . هربرت اسپنسرهرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه استفاده کنيم که از نيروي بصري استفاده مي کنيم هر کاري انجام پذير است . کارلايل سازش بر روي داشته هاي به يغما رفته امان ، به نام آشتي جويي و دوستي از ناداني و کم خردي ست . حکيم ارد بزرگآدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است . پاسکالدنيا اين قدر بزرگه که هر کسي واسه خودش يه جايي داره پس سعي کنيد به جاي اينکه جاي کسي رو بگيريدجاي خودتون رو پيدا کنيد . چارلي چاپلينهيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد . گوتهآنقدر شکست مي‌خورم تا راه شکست دادن را بياموزم . پطرکارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بيشتر به کشور آسيب مي رسانند. حکيم ارد بزرگپيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آنستکه بعداز هر زمين خوردني برخيزي . مهاتما گانديشما ممکن است بتوانيد گلي را زير پا لگدمال کنيد، اما محال است بتوانيد عطر آنرا در فضا محو سازيد . ولترروز هاي خوش براي کژانديش بسيار کوتاه و روز کيفر بسيار دراز است . حکيم ارد بزرگدر بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسيم شده زيرا همه فکر مي‌کنند به اندازه کافي عاقلند. رنه دکارتمدتها پيش آموختم که نبايد با خوک کشتي گرفت، خيلي کثيف مي‌‌شوي و مهم‌تر آنکه خوک ار اين کار لذت مي‌برد . جورج برنارد شاونادان هميشه از آز و فزون خواهي خويش خسته است . حکيم ارد بزرگخدا پنداريست ! اما چه کسي است که اين پندار را بياشامد و نميرد؟ . فردريش نيچهازدواج مثل اجراي نقشه جنگي است که اگر انسان يک مرتبه اشتباه نمايد کارش تمام شده و ديگر جبران آن به هيچ صورت نمي شود . بورنزاگر آغاز زندگي ات با سپيده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوي چراغ و پناهگاهي براي شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سياهي آغاز شد از اميد در خود چراغي بيافروز که پگاه خوشبختي نزديک است. حکيم ارد بزرگفرزانگان سخن نمي گويند، بلکه با استعدادان سخن مي گويند و تهي مغزان بگومگو مي کنند. کونگ تين گاننوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:26 | لینک  | 


تولد چيزي غير از آغاز مرگ نيست . ادوارد يانکخردمندان تاريخ همچون رشته کوههاي سترگ ، دشتهاي آدميان را نگاهباني مي کنند . حکيم ارد بزرگخير و نبايد همگاني باشد وگرنه ديگر خير نيست زيرا چيزهاي همگاني ارزشي ندارند . فردريش نيچهافرادي هستند که نور چشمي شانس و اقبالند و هر وقت سقوط مي کنند مانند گربه روي دو پا بر زمين مي نشينند . کولتوننگاهداري ساختاري بيمار از ناداني است بايد راهکاري درست براي درمان آن يافت . حکيم ارد بزرگحقيقتي از اين سراغ ندارم که انسان مي تواند با تلاش زندگي خود را متعالي سازد . تورئوجاه طلبي شهوتي است که هرگز فرو نمي نشيند ، بلکه با لذتي که از آن فراهم مي شود پيوسته مشتعل تر و جنون آميز تر مي شود . اتوميدرحالي که مردم براي اشتباه ناکرده هم بايد پوزش بخواهند ! سياستمداران پر اشتباه خود را عاري از هر گونه ايراد مي دانند و براي همين هيچ گاه پوزش نمي خواهند . حکيم ارد بزرگبعضي ها هر کجا مي روند شادي آفرين مي شوند وبعضي ها هر کجا چنين افرادي قدم مي گذارند ، همواره دنباله روشان هستند . ماري توايناگر پرسند کيستي بايد هنرهاي خويش را بشماري . حکيم بزرگمهرهيچ کس به اندازه ابلهي که زبانش را نگه مي دارد به يک مرد عاقل شباهت ندارد. سنت فرانسيسگذشتن از سختي هاي پيش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ايم نخواهد بود . حکيم ارد بزرگتپه اي وجود ندارد که سراشيبي نداشته باشد. مثل اسکاتلنديکسي که شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگي به مقصود نخواهد رسيد. محمدعلي کليآنکه سختي نکشيده ، نرمي و بهکامي نخواهد داشت . حکيم ارد بزرگتنها کساني تحقير مي شوند که بگذارند تحقيرشان کنند. الکس هيلهر ملتي دو نوع دشمن خوني دارد . دسته اي که به قانون پشت پا مي زنند و دسته ديگر کساني که با دقت بيش از حد آن را اجرا مي کنند . آلفرد کاپوآنانيکه خويي جانور گونه دارند و تنها در پي زدودن گرفتاريهاي خويشتن خويش هستند بزهکاران روزگارند. بايد گفت نشانه آنها بر گيتي هم تراز ريگ کوچکي در کرانه درياي آدميان نيز نخواهد بود . حکيم ارد بزرگاختلاف طبقاتي از ضروريات جامعه است چون عامل اشتياق به پرورش حالت هاي والاتر کمياب تر دورتر و عامل چيرگي بر نفس مي شود . فردريش نيچهبهترين راه براي اثبات صفاي ذهني ما نشان دادن خطاهاي ان است . نهر آبي که ناپاکيهاي بستر خود را نمايش مي دهد به ما مي فهماند آب پاک و صاف است . پوپکسي که همسر و کودک خويش را رها مي کند ، در پي خفت ابديست . حکيم ارد بزرگمن واقعاً فرمول دقيقي براي موفقيت نمي شناسم ولي فرمول شکست را به خوبي مي دانم سعي کنيد همه را راضي نگه داريد. بيل کازبييکي از مهمترين راههاي خوشبختي، حقير شمردن مرگ است. لوبونسياستمداري که تنها به پيشروي مي انديشد دمادم براي خويش دشمن تراشي مي کند . حکيم ارد بزرگجامعه فرزانگي و سعادت مي يابد که خو اندن، کار روزانه اش مي باشد. سقراطاگر مي خواهي بنده کسي نباشي، بنده هيچ چيز نشو. ژاک دوالاگر نتوانيم به تبار خويش ساماني درست دهيم ، مانند اين است که در خانه ايي بي ديوار زندگي مي کنيم . حکيم ارد بزرگتا زنده هستيد دل خود را زنده و شاداب نگهداريد .فرصت براي دلتنگي ومرگ بسيار زياد است . اسکار وايلددر هستي جنبش حشرات هم چهار چوبي دارد . حکيم ارد بزرگشاداب بودن بالاترين خوبي ها وفضيلتي است که بسياري مي توانند به آن دست پيدا مي کنند و بسياري از نعمت آن يا محروم هستند يا خود را محروم مي کنند . اسکاتيش پروورپدر زندگي وقتي کاري براي انجام يا چيزي براي عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن داشتيد ، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود . ارسطورايزن کسي است که مي تواند از درون پيچيده ترين مشکلات ، ساده ترين و بهترين راهها را بيابد . حکيم ارد بزرگبزرگترين بدبختي آن است که طاقت کشيدن بار بدبختي را نداشته باشيم . باسپادشاهان مردم دوست برگزيدگان پروردگارند . حکيم بزرگمهرهمسران ، اگر رازهاي زندگي خويش را بيرون نبرند خيلي کمتر به غم جدايي گرفتار آيند . حکيم ارد بزرگآداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودي با يکديگر متحد مي شوند . بارتولافراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محيط سازند ولي اشخاص ديوانه سعي مي کنند محيط را به رنگ خود در آورند ، به همين جهت تحولات و ترقيات اجتماع به دست ديوانگان بوده است . آندره مورابستر جامعه همچون درياست هيچ بنايي بر آن پايدار نخواهد بود مگر آنکه خود را با بسامدهاي (امواج) آن همراه سازد . حکيم ارد بزرگپول مانند حس ششم است که بدون آن نمي توان از پنج حس ديگر به طور کامل استفاده کرد . بدون درآمد کافي نصف امکانات زندگي به روي ما مسدود خواهد شد . سامرست مرآمجستجوي حقيقت ديوانگي مطلق است ، چه موقعيکه به حقيقت رسيديد ممکن نيست به کسي بگوييد و دشمن شما نشود . برنارد روسن پي يرزماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه. فرويداگر مژده اي براي کسي داري ، در دادن آن عجله کن . مرياکزورگو ، خواب پريشان بسيار مي بيند . حکيم ارد بزرگبا مشکلات مي جنگيم که به آسايش برسيم ، وقتي به آسايش رسيديم آسايش را غير قابل تحمل مي دانيم .بروکس آدامزخطر خوشبختي در اين است که آدمي در هنگام خوشبختي هر سرنوشتي را مي پذيرد و هرکسي را نيز . فردريش نيچهبخشندگي ، داشته است نه تباه شده . حکيم ارد بزرگانسان هر چه بالاتر برود احتمال ديده شدن وصله ي شلوارش بيشتر مي شود. اديسونانسان هنوز خارق العاده ترين کامپيوتر است . کنديپيامد دانايي ، پذيرفتن بار ساماندهي ديگران است .  ارد بزرگانسان هيچ وقت بيش تر از آن موقع خود را گول نميزند که خيال ميکند ديگران را فريب داده است . لاروشفوکولدبشر به خوشبختي خيلي زود عادت مي کند و چون خيلي زود عادت مي کند خيلي زود هم فراموش مي کند که خوشبخت است . آندره مصورامردم آدمهاي بردبار را با ادب مي دانند حال آنکه بردباري سنجشي درست نيست ! بايد ادب آدمها را در آزمون ها سنجيد و نه در سکوتها ... حکيم ارد بزرگآدم شجاع يکبار مي ميرد ولي ترسو هزار بار . الين چانکحافظه پرونده تخيل و گنجينه عقل دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است . بازيلجايگاه ارزيابي و نقد شما بر کارکرد ديگران ، مي تواند آغازگاه نخستين گام شما براي سازندگي باشد . حکيم ارد بزرگاگر ندانيد که به کجا مي رويد , چگونه توقع داريد به آنجا برسيد ؟ باسيل اس.والشخشم با ديوانگي آغاز مي شود و با پشيماني پايان مي پذيرد . فيثاغورثجز ناميدي و افسردگي هيچ بن بستي در زندگي آدمي نيست . حکيم ارد بزرگبارش باران تپش زندگي و مهرباني است . حکيم ارد بزرگيا چنان نماي که هستي ، يا چنان باش که مي نمايي . بايزيد بسطاميتمام دنياي پهناور را بگرديد ، دري بر روي آدم بي پول گشاده نخواهيد يافت . هانري استانتونتندرستي پيش نياز هر آرمان باشکوهي ست . حکيم ارد بزرگخرد ، آدمي را گرانبهاترين چيز است ، و خداوند خرد در هر دو جهان کامروا و سرافراز است . و اگر از خلعت خرد محروم بود دانش بجويد ، چه دانشور سرور سروران است . و اگر از آن هم بي بهره بود بايد دلير باشد و در ميدان نبرد بي باک باشد تا در نظر پادشاه گرامي ، و پيوسته شاد و فرمانروا باشد .و اگر اين نيز نداشت ديگر درخور زنده ماندن نيست ، و بهتر است که مرگ وي را دريابد . حکيم بزرگمهرانساني که قادر به آفرينندگي نيست طالب نابود ساختن است . اريش فرومنوازش و دلربايي زياد ، پيشاپيش بستر مرگ را فراهم کند !. حکيم ارد بزرگمرد آزاده پيوسته مي کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود کردار خود تند و سريع باشد . کنفوسيوسآزادي تلاش خردمندانه آدمي در جستجوي علت حادثه هاست . هربرت مارکوزهارزش يکديگر بويژه کهن سالان خويش را بدانيم که نيروي امروز ما برگرفته از نيروي ست که پيشتر آنها به ما بخشيده اند . حکيم ارد بزرگوقتي همه نيروهاي جسمي و ذهني متمرکز شوند توانايي فرد براي حل مشکلات به طور حيرت انگيزي چند برابر مي شود . نرمن وينسنت پيلاگر در کارتان در حال پيشرفت نيستيد و بهتر نمي شويد ، پس داريد بدتر مي شويد . نت رايليتندرستي پاداش نيک زيستي ست . حکيم ارد بزرگحرف کساني که مي گويند عشق بري از خودخواهي ست خنده دار است زيرا همه چيز طبق خواست قدرت ما است . فريدريش نيچهانسان بزرگتر از يک جهان و بزرگتر از مجموعه جهانهاست ، در اتحاد جان با تن رازي بيش از راز آفرينش جهان نهفته است . هنري گيلرادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمي آيد ادب داراي ريشه است ريشه ايي به بلنداي تاريخ . حکيم ارد بزرگحسن شهرت و نام نيک بزرگترين سعادتهاست. شيللرسعادت ديگران بخشي مهم از خوشبختي ماست. رنانمسرات حقيقي در اثرازدواج بدست ميآيد . لويي پاستورمردان بزرگ تاريخ سرنوشت ملتها را تعيين مي کنند . اشپنگلربه هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نيز بيانديش . حکيم ارد بزرگدانايان روشندل مي دانند که دوران زندگي دراز نيست ، تن آدمي از اين جهان است و روان از سراي ديگر . حکيم بزرگمهربيا...
همان گونه که هستي بيا دير مکن...
گيسوان مواجت آشفته
فرق مويت پاشيده.
بيا دلگير مشو
بيا همان گونه که هستي
بيا دير مکن
چمن ها را پايمال کرده به سرعت بيا.
اگر چه مرواريد هاي گردنبندت بيفتد و گم شود.
باز بيا و دلگير مشو
از کشتزارها بيا،
تندتر بيا...
ابرهايي که آسمان را پوشيده است مي بيني
در طول رود که در آن ديده مي شود.
دسته پرندگان وحشي در پروازند.
بادي که از روي چمن ها مي گذرد و هر آن شدت مي گيرد باد آن را خاموش خواهد کرد
چه کسي مي تواند ترديد داشته باشد که به ابروان و مژگانت سرمه نپاشيده اي
زيرا ديدگان طوفانيت از ابرهاي باراني هم سياه ترند
اگر هنوز حلقه ي گل بافته نشده، چه مانعي دارد؟
اگر زنجير طلايت هم بسته نشده آن هم بماند
آسمان از ابر آکنده است دير شده همان گونه که هستي بيا...
بيا فقط بيا...(بخشي از نامه ي رابيندرانات تاگور به همسرش)اگر مراقب سلامت خود نباشيد، مشکل است که بتوانيد از عواطف خود بهره مند شويد . آنتوني رابينزهيچ چيز به اندازه تمرکز انرژي روي تعداد محدودي از هدف ها به زندگي تان توان و نيروي بيشتر نمي دهد . نيدو کيوبينبارش باران از پستان گيتي ، فرزندان را در دل خاک جاني مي دهد و زندگي را هويدا مي کند و چه نيک مردان و زناني که مي بارند براي شکوفا شدن بستر آيندگان . حکيم ارد بزرگوقتي که پرکاهي به چشمتان مي رود ، آن را بيرون مي آوريد . وقتي عادتي بد وارد روح شما مي شود ، مي گوييد : سال ديگر معالجه اش مي کنيم . هوراسسخاوت در زياد دادن نيست، در به موقع دادن است . لابرويربخشنده از دست نمي دهد او همواره در حال بدست آوردن است . حکيم ارد بزرگما اغلب مدتها به درهايي که شادي را برما بسته است ، نگاه مي کنيم ولي هيچ گاه کسي را که برايمان درهاي شادي را مي گشايد نمي بينيم . برتون هيلمال ومکنتي ندارم ، تنها سرمايه من روح شاد من است . هلن کلرآنانکه از رسيدن به ريشه ها هراس دارند ، در روزمرگي دست و پا مي زنند . حکيم ارد بزرگاگر اخمو و ترشرو باشيد هيچ کس تمايل همنشيني با شما را ندارد پس شاد باشيد و بر ديگران لبخند بزنيد تا شما را در جمعيت خود بپذيرند . هنري ميلراگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما مي شد سعي و عمل ديگر معني نداشت . مترلينگاگر مي خواهيد خودتان شاد باشيد،اول ديگران را شاد کنيد . ويليام مکبثبا آدمهايي که هميشه از شما مي خواهند حرفاهايشان را به اين و آن نگوييد کمتر گفتگو کنيد . حکيم ارد بزرگيکي از عظيم ترين اسرار عشق و محبت اين است که بياموزيد: چگونه آرمان ها و انديشه هاي ناهماهنگ را از ذهن خود بزدائيد و همواره آرزوهايي کنيد که صادقانه مي خواهيد نه آن چرا که فکر مي کنيد شايد بتوان بدست آوريد . کاترين پاندرهر روز همان روز را زندگي کن و بدين سان تمامي عمر را زندگي کرده اي . نانسي سيمسرايزني که کار ، اجرايي مي کند ، قابل اعتماد نيست . حکيم ارد بزرگشر با شر خاموش نمي شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خير فرو مي نشاند و آتش را آب . لقماندر آيين خرد در هر کاري انديشه بايد . حکيم بزرگمهراگر باژ دادي ايمين مباش ! که اين درد را درماني دگر است. حکيم ارد بزرگحافظه آفريده اي هوس باز و مستبد است . هرگز نمي توانيد بگوييد که از کرانه درياي زندگي چه سنگريزه اي را بر مي گيرد و در گنجينه خود نگاه مي دارد ، يا کدام گل ناشناخته اي را از مزرعه مي چيند ، و به عنوان رمز انديشه هايي که در اعماق قرار گرفته اند و روزي اشک به چشم مي آورند حفظ مي کند . و با اين همه در اين شک ندارم که مهمترين چيزها آنها هستند که بهتر به ياد مي آيند . هنري وان رايکدرسهائي که بر زانوي مادر آموخته شده ، آموزش هايي که پدر داده ، همراه با داستانهاي شيريني که در کنار بخاري به گوش خورده ، يادگارهاي شيريني است که هرگز کاملاً از ياد نمي رود . لامنهتا ساختارها سامان نيابد رشدي هويدا نمي گردد . حکيم ارد بزرگحقيقت مانند آب دريا است چون نمک آب دريا زياد است تشنگي را رفع نمي کند. اگر حقيقت آدمي تحريف شود مثل آب شور دريا خواهد بود که تشنگي اش را رفع نخواهد کرد . فريدريش نيچهما با مشکلات مي جنگيم تا آسايش بيابيم ، ولي وقتيکه آسايش يافتيم آن را غير قابل تحمل مي يابيم . هانري بروکس آدامزآنکه پوزش نمي داند چيست! مناسب دوستي نيست . حکيم ارد بزرگمن در زمان خودم با معدود افرادي مواجه شدم که اشتياق شديدي به کار سخت داشتند. خوشبختانه همه آنها همکاران من بودند. بيل‌گلدتن درست براي روان ، مهمانخانه ، و براي تن ناسالم بيمارستان است . بيگنبزرگداشت ، بخشش بي رياي مهر است مهري که با آن مي توان بوي بهار را هميشه همراه داشت . حکيم ارد بزرگآنچه را که با خوشي و لذت آموخته ايم ، هرگز فراموش نمي کنيم . سيسرونآنکه کردار به سخاوت بيارايد و گفتار براستي در اين جهان نيک بخت است . حکيم بزرگمهرنامداران ابتدا از نام خويش گذشته اند . حکيم ارد بزرگآنچه جهان به ما مي دهد و آنچه خوشبختي نام دارد بازيچه تقدير بيش نيست. لاواتاعتقاد به بخت و قسمت بدترين نوع بردگي است . اپيکتتنامداري که خود را به خواري مي افکند ، هزاران دل آويخته به دامان خويش را نيز به خاک مي کشد . حکيم ارد بزرگمن احساس مي کنم مختارم پس مختارم . لايب نيتسدر نظر خردمند شاديي که غم به دنبال دارد بي ارزش است . حکيم بزرگمهرستايشگري آگاهانه ، چاپلوسي نيست چرا که خيلي زود ريشه ستاش شونده خاکي تازه را در دور ريشه خويش مي يابد و در پس روزها اين کار به بار خواهد نشست ، ميوه تازه آن بسيار بهتر از گذشته خواهد بود . حکيم ارد بزرگآغاز و پايان جنگ توسط خون صورت مي گيرد . همرمردان موفق امروز ، کودکان جسور ديروز بوده اند. دسراييليدروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر مي شود . لوترهمسران بايد يکديگر را ستايش کنند و فرزندان هم آنان را و آموزگاران ... ستايشگري براي همه هست . حکيم ارد بزرگپاکي نفس جدايي مي آورد . فريدريش نيچهانسان قبل از هر چيز بايد حيوان خوبي باشد . هربرت اسپنسرخود را ، تا هنگاهي همراه داري که دلداده نشده ايي ، دلبسته با خويشتن خويش بيگانه است. حکيم ارد بزرگنوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:25 | لینک  | 


پاداش درستي را در درستي بجوي ، و انگيزه کار نيک را همان نيکي بدان و سود ديگر مخواه . حکمت هندوخرسندترين آدم کسي است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگيرد . حکيم بزرگمهرخودت را بشناس و به آن ببال . حکيم ارد بزرگاميد غذاي روزانه بيچارگان است . هرشلفلک به مردم نادان دهد زمام مراد *** تو اهل دانش و فضلي همين گناهت بس . حافظدرختان شاهد ستمگري و ناراستي آدميان هستند . حکيم ارد بزرگحقيقت نيازمند نقد است نه ستايش . فريدريش نيچهاشکهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بوداآدمي ريشه در خاک و طبيعت زيبا دارد آناني که پاکروانند نسيم دل انگيز اين زيبايي اند . حکيم ارد بزرگانسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد . دوسن پيراگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بکوش زيرا آن شادي که ما به ديگران مي دهيم به دل ما بر مي گردد . بتهوونپيوند از پس تنهايي رخ مي دهد ، ارزش مي يابد و توان آدمي را چندين برابر مي کند ، پس بايد هر پيوند پاکي را شاد باش گفت . حکيم ارد بزرگجاييکه در آن خوش بيني بيش از هر جاي ديگر رواج و رونق دارد ، تيمارستان است . هاولاک اليسبياييد نه تنها براي خود و خانواده‌مان بلکه براي کشورمان مسؤوليت بيشتري بپذيريم . بيل کلينتونبزرگترين فر و داشته بي باکان روزگار ، دلهايست که به آنها اميد بسته اند . حکيم ارد بزرگآنان که نمي‌توانند مسؤوليت قبول کنند، به رهبر نياز دارند و براي داشتن رهبر داد و هوار راه مي‌اندازند . هرمان هسهمرد پر جربزه و قابل وقتي با بحران روبه‌رو مي‌شود، به تکيه‌گاه فکر نمي‌کند؛ روش خود را تحميل مي‌کند، مسؤوليتش را مي‌پذيرد و نتيجه کار را [پيروزي يا شکست] از آن خود مي‌داند . چارلز دوگلپيوندمان را با ياد آوري سرشت نيکمان نيرومندتر سازيم . حکيم ارد بزرگبه ما انسان‌ها حق انتخاب داد‌ه‌اند پس نمي‌توانيم مسؤوليت‌ها را به گردن خدا يا طبيعت بيندازيم. مسؤوليت خود ماست و بايد خودمان به دوش بکشيم. آرنولد توين‌بيخوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلرتنها بي باکي ارزشمند است که ريشه در پاکي و سرشت نيک آدمي دارد . حکيم ارد بزرگکسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند. گوتهاگر مي خواهي بنده کسي نشوي ، بنده هيچ چيز مشو . ژاک دوالبريدن يک پيوند پاک ، فرو ريزي دهشتناکي ست . حکيم ارد بزرگهنگام نيکبختي است که بايد بيمناک بود.هيچ چيز تهديد آميز تر از سعادت نيست. موريس مترلينگسعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال آن مي دويم و وقتي مي ايستد با يک ضربه آنرا از خود دور مي سازيم. شاتو بريانآنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. فرانسيس بيکنآنکه مي تواند ، انجام مي دهد،آنکه نمي تواند انتقاد مي کند. .جرج برنارد شاوزيباترين جاي دنيا چگونه مي تواند باشد ؟ سرزميني بکر و زيبا ، نغمه پرندگان ، پر از گل و چشمه ساران روان و ... حال ما با طبيعت چه کرده ايم ؟! و چه مي کنيم ؟!... حکيم ارد بزرگفکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند. هربرت اسپنسرهرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه استفاده کنيم که از نيروي بصري استفاده مي کنيم هر کاري انجام پذير است .کارلايلفرياد سيماي آغازين هر شورش و رستاخيزيست ، پژواک آن آينده را مي سازد . حکيم ارد بزرگآدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است .پاسکالبيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود که از ميان ما رفته باشند. امرسوندر دل هر بنايي کرشمه ياري را مي شود ديد ، اگر دلنوازي نباشد خشتي بر خشت نمي نشيند. حکيم ارد بزرگتاريخ تکرار بى پايان خطاهاى زندگى است. لورنس دورلسربر گريبان فرو بر، از دل خويش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپيربادها و امواج هميشه موافق ناخداي توانا جريان مي يابند. اي - گيبونطبيعت به ما مي گويد گهواره شاديتان خواهم بود اگر دوستم باشيد . حکيم ارد بزرگتجربه بالاتر از علم است . ابوعلي سينادر درون هر يک از ما منابع نيروي عظيمي به وديعه نهاده شده است که مي تواند ما رابه کليه آرزوهاي خود و حتي به چيزي بيش از آن برساند. آنتوني رابينزنخستين دروازه بي باکي ، تهي شدن از دلبستگي هاست . حکيم ارد بزرگاين همان عشق است که شما را در طي طريق به سوي خودکاوي و خود شناسي يک دم تنها نمي گذارد ، آن هم هنگامي که نمي دانيد به کدامين سو روانيد و در پي کدامين گم گشته ايد . باربارا دي آنجليسمحترم بودن ، نتيجه يک عمر لياقت اندوختن است . مادام داميرکسي که مي ماند و نمي پرد به يک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. حکيم ارد بزرگکوشش اولين وظيفه انسان است . گوتهاگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد ولي من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد. کنفوسيوسرضايت وجدان بالاترين مرتبه است . ژول سيموناستخوان بندي فرياد ، پاسخي ست به هزاران ستم بي صدا . حکيم ارد بزرگرمز آزاد کردن نيروهاي واقعي آن است که هدفهاي هيجان آوري براي خود قرار دهيد که حقيقتاٌ نيروي خلاقه را در شما زنده کند و محرک شور و شوق باشد. آنتوني رابينزعاشق هر که هستيد ، با وفاداري به او عشق بورزيد . باربارا دي آنجليسانديشمنداني همواره نا آشنا مي مانند که راه سخن گفتن با مردم خويش را نمي دانند . حکيم ارد بزرگپس از بررسي همه واقعيت ها تصميم بگيريد . هاوکزهيچ چيز مثل احسان ، انسان را سير نمي کند . ارسطوآموزگار بالهاي بزرگي ست که دانش آموز را به فراي آنچه مي داند مي برد ، آن فرا اگر روشني باشد دودمانهاي آينده را شکوهي شگفت انگيز فرا خواهد گرفت . حکيم ارد بزرگجسجو کنيد و هميشه در حستجو باشيد . تولستويمهرباني مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزايش مي يابد. مثل افريقائيراه هاي آينده ابتدا در انديشه خردمندان رسم مي گردد سپس مردم با کوششي بسيار آن راه ها را خواهند ساخت. حکيم ارد بزرگهرچه بيشتر فکر مي کنيم ، بهتر مي فهميم که هيچ نمي دانيم. ماري ولترتنها راه به وجود آوردن تغييرات مستمر در زندگي داشتن يک هدف دراز مدت است آنتوني رابينزخرد و دانش ابزار پيراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دون پايگان نمي شوند . حکيم ارد بزرگخود را به هوس نزريک مکن که خرد را از تو روي بر مي تابد. حکيم بزرگمهربسياري از ما (بد حال) بودن را طبيعي مي دانيم ، اما براي خوشحال بودن بايد دليلي داشته باشيم. اما شما براي احساس خوشحالي به هيچ بهانه اي نياز نداريد.مي توانيد هم اکنون تصميم بگيريد که خوشحال باشيد ، به اين دليل ساده که زنده ايد ، به اين دليل که چنين مي خواهيد . لزومي ندارد که منتظر چيزي يا کسي باشيد! . آنتوني رابينزهر آن مي تواند آغازي دوباره در زندگي ما باشد ، پس هيچگاه پاياني پيش روي ما نيست . حکيم ارد بزرگهرگز اجازه ندهيد ترس شما را به " بي تفاوتي " سوق دهد . باربارا دي آنجليسفقط مرد عاقل ، ثروتمند واقعي است. مثل اسپانيائياستوارترين پيمانها آنهايست که با انديشه مان پذيرفته ايم . حکيم ارد بزرگاز پشت عينک طلا ديدگان درخشش ندارند. آناتول فرانسبرخي کتب را بايد چشيد، بعضي را بايد بلعيد و قليلي را بايد جويد و هضم کرد. فرانسيس بيکنبدگويي ، رسوايي در پي دارد . حکيم ارد بزرگکارنه فقط هزينه زندگي را تأمين مي کند، بلکه زندگي کردن را هم به انسان مي آموزد. هنري فوردمهرباني حکمت است و هيچکس نيست که در زندگاني بدان نياز نداشته باشدو بايد آنرا بياموزد. بايليهنجار طبيعي آدمي دوستي و نرم خويي ست اما براي بدست آوردن آن بيشتر زمان زندگي اين جهاني را در ستيز و آورد مي گذراند . حکيم ارد بزرگطوري زندگي کنيد که دائماٌ احساس لذت فراوان کنيد و کمتر دچار رنج شويد . آنتوني رابينزعشق واقعي از روح شما نشات مي گيرد اين نوع از عشق ناب هنگامي که خود را در دل و جان ديگري مي يابيد شکل مي گيرد و پيوند اعجاز گونه اين دو را به جشن و سرور مي نشيند . باربارا دي آنجليسعيب جامعه اين است که همه دلشان مي خواهد آدم مهمي باشندوهيچ کس نمي خواهد فرد مفيدي باشد. چرچيلچه زيبايند آناني که هميشه لبخندي برلب دارند . حکيم ارد بزرگاشخاصي که نمي توانند ديگران را ببخشند، پلهائي را که بايد از آن عبور کنند، خراب مي نمايند . هربرت اسپنسرزندگي بسيار مسحور کننده است فقط بايد با عينک مناسبي به آن نگريست. دومادوست داشتن انسان‌ها به معناي دوست داشتن خود به اندازه ي ديگري است. اسکات پکشايستگان آناني هستند که آفريننده و منجي اند . حکيم ارد بزرگدر دنياکساني موفق مي شوند که به انتظار ديگران ننشينند و همه چيز را از حود بخواهند . شيلرفضيلت انسان در نگهداشتن حدوسط ميان افراط و تفريط است . ارسطوفريبکار و نيرنگ باز هيچ پايگاهي نخواهد داشت آخرين و ترسناکترين درسي که خواهد آموخت تنهايي ست . حکيم ارد بزرگاولين مرحله انجام کار خيرتمايل به آن است . رولند هيلعفو کردن خطا، انتقام ملايمي است. ديل کارنگيحکيم ارد بزرگ :
شواهدي که نمايشگر ماندگاري و جواني نظام سياسي هستند :

1- همبستگي و از خود گذشتگي ملي بين توده
2- همراهي اهل فرهنگ و انديشه با دستگاه اداره کشور
3- بالندگي و پيدايش اهل خرد
4- گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلي
5- مهم بودن رخدادهاي دروني کشور براي مردم
6- رشد سرودهاي حماسي و ملي
7- اميد به آينده نزد توده مردم
8- مردم اداره کنندگان کشور را پيشرو و پاک مي بينند
9- بها دادن به هم ديگر براي اداره کشور بر اساس تواناييها
10- در انديشه جوانان ، قهرمانان زنده و در زمان حال هستند .
11- دلگرمي همگاني نسبت به گذشتن از چالش هاي پيش روي کشور
12- پرهيز جوانان از گوشه نشيني و انزوا
13- همراهي مردم با نخبگان دستگاه فرمانروايي

شواهدي که نمايشگر فروپاشي و پيري نظام سياسي هستند :

1- رشد هزل و جک بين مردم
2- رشد بي تفاوتي بين هنرمندان و اهل فرهنگ نسبت به دستگاه اداره کشور
3- منزوي شدن خود خواسته اهل خرد
4- سردي همگاني نسبت به رخدادهاي سياسي کشور
5- مهم شدن تحولات برون مرزي براي مردم
6- پناه بردن به غزليات و شعر هاي بي بنياد و سکر آور
7- عدم اميد به آينده نزد توده
8- لکه دار شدن بزرگان و سروران توده ملت ( آنهايي که زماني توانايي بسيج همگاني را داشته اند )
9- رشد طايفه گري در درون سيستمهاي اداري و خصوصي کشور
10- پناه بردن جوانان به ابرمردان تاريخ براي پوشش ضعفهاي زمان خودشان
11- نگاه شک آلود و تيره مردم به رخدادهاي کشور
12- رشد گسترده صوفي منشي
13- سير قهقرايي و دشمني بين نخبگان مورد تاييد ساختار سياسي و توده مردمرمز موفقيت اين است که ياد بگيريم تا از نيروهاي رنج و لذت به نفع خود استفاده کنيم. آنتوني رابينز«عقلانيت باز» آن عقلانيتي است که فراموش نمي‌کند که «يکي» در «چند» است و «چند» در «يکي». ادگارمونآرامش،زن دل‌انگيزي است که در نزديکي دانايي منزل دارد. اپيکارموسدرست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعي ابراز مي کند حال چه از طريق آغوشي گرم ، نگاهي محبت آميز يا رفتاري مهربانه ، به قلمرو بي زمان قلب گام نهاده ايد مهم نيست پيش از آن چه اتفاقي افتاده است . تنها اين مهم است که چه اتفاقي خواهد افتاد . تمامي آن چه براستي اهميت دارد همين لحظه است . تنها اين عشق است که مهم است . باربارا دي آنجليسدرياها نماد فروتني هستند . در نهاد خود کوه هايي بلندتر از خشکي دارند ولي هيچ گاه آن را به رخ ما نمي کشند . حکيم ارد بزرگاگر نتوانيم آزاد زندگي نمائيم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنيم . مهاتما گانديسعادت مثل پروانه اي است که روي برگهاي گل بخواب رفته باشد به مجرد اينکه نزديکش بروي بالهاي خود را باز کرده و در فضا پرواز مي کند. آندره توريهيکي از معجزات عشق اين است که ما از درد هاي آن نيزلذتي احساس مي کنيم . ژان ژاک روسويک بطري آب که تا نيمه داشته باشد،ازنظر يک فرد بدبين خالي وازنظريک فردخوش بين نيمه پراست . جرج برنارد شاوهماي بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه اي به گستره و پهناي کوهستان داشته باشي . حکيم ارد بزرگتمام موفقيت هائي که نصيب بشر شده ، عموما"درسايه تحمل و بردباري بوده است کريستوفر مارلووقتي در کار ما " اگر " نباشد، پيروز خواهيم شد . نلسوناگر هنجارهاي سرزمينها نيرومند باشند انتقام هم گم مي شود . حکيم ارد بزرگاگر قصد رقابت داري، باکسي رقابت کن که از تو برتر و سرترباشد . لوئي آگاسيزلحظه پيروزي براي من از آن جهت شيرين است که پيران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببينم . نادر شاه افشارسربازي که مي ترسد ، جان خود و ديگر سربازان را به خطر مي افکند . حکيم ارد بزرگقدرت اراده و ميل به پيروزي ، موفقيت،‌‌‌‌ سامان دادن به زندگي و تسلط بر آن ، تنها هنگامي در شما بيدار مي شود که بدانيد چه مي خواهيد و باور داشته باشيد که هيچ مشکل و مساله و مانعي نمي تواند جلو شما را بگيرد . آنتوني رابينزيک کلمه محبت آميز مي تواند همه زمستان انسان را گرم کند. ضرب المثل ژاپنيناداني و پستي يک نفر در گذشته ، نمي تواند ميدان انتقام از خاندان او باشد . حکيم ارد بزرگبهتر است انسان کار صحيح انجام دهد تا کار را به روش صحيح انجام دهد. دراکروقتي هدفمان را ازدست مي دهيم مجبور هستيم سعي خود راچندبرابرکنيم. تواينخوار نمودن هر آيين و نژادي به کوچک شدن خود ما خواهد انجاميد . حکيم ارد بزرگخوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم، اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم که در آرزوي آن باشيم. آنتوان چخوفخوشبختي تنها در علم نيست ، بلکه در طريقه استفاده از آن است. اوگاريوتجربه ميوه اي است که آن را نمي چينند مگر پس از گنديدن. ارسطوعظمت نصيب کساني مي شود که دراشتياق رسيدن به هدف هاي عالي مي سوزند. هيلفريبنده هميشه در حال فريب خوردن است . حکيم ارد بزرگاگر بدنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد. مارواکلينزاگر ندانيد به کجا مي رويد، چگونه توقع داريد به آن جا برسيد؟ باسيل اس. والشآدمي مي تواند بارها و بارها به شيوه هاي گوناگون قهرمان شود . حکيم ارد بزرگخشم با ديوانگي آغاز مي شود و با پشيماني پايان م يپذيرد. فيثاغورثصاحب همت در پيچ وخم هاي زندگي هيچ گاه با درماندگي روبرو نخواهد شد. ناپلئونغم ، مي تواند از پايمان درآورد و اگر خود ساخته باشيم نيروي سرفرازيمان خواهد شد . حکيم ارد بزرگاگر باور داشته باشي مي تواني ، حتما مي تواني. ناپلئون هيلبهترين چيزها زماني رخ مي دهد که انتظارش را نداري. مارکزنوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:24 | لینک  | 


سياسيون وقتي دشمن يک خواسته پايدار مردمي هستند ، بهترين گزينه ايي که براي نابودي آن اجرا مي کنند اين است که : پيشتر آفات آن را خوب بپرورند و سپس آن درخواست همگاني را با آفاتي که ساخته اند آزاد مي سازند . حکيم ارد بزرگاحساس شور و هيجان را در خود تقويت کنيد تا هر مشکلي را بصورت فرصتي در نظر آوريد و زندگي خود را با ضرب آهنگي سريعتر پيش ببريد. آنتوني رابينزخواسته مراد از مريد خاموشي و ژرف نگريست ، و خواهش مريد از مراد ، نشان دادن راه پيشرفت . حکيم ارد بزرگديگران را هرآن طور که هستند بپذير. ديل کارنگيکورتر از آناني که نمي خواهند ببينند. آنونيموسبردباري بهترين سپر در روزهاي سخت و ناپايداريست . حکيم ارد بزرگدر اين جهان نياز به دوست داشتن و ستايش شدن بيش از نياز به نان است. مادر ترزاسرزميني که جوانانش داراي افکاري صوفيانه هستند ، بزودي بردگي را نيز تجربه مي کنند . ارد بزرگمن مهمتر از گرفتاري هاي خود هستم. ژوزه فوردر پشت هيچ در بسته اي ننشينيد تا روزي باز شود . راه کار ديگري جستجو کنيد و اگر نيافتيد همان در را بشکنيد . حکيم ارد بزرگهرگز وقتت راباکسي که حاضر نيست وقتش را باتو بگذراند ، نگذران. مارکزويرانه کاخ هاي برآزندگان هم ، هزاران گهواره اميد بر بستر خويش دارد . حکيم ارد بزرگميهن پرستي هنر برآزندگان نيست که آرمان آنان است . حکيم ارد بزرگانسان بيش از آنکه بتواند بگويد ، بايد ببيند. تورونخستين کسي که در برابرش بايد کُرنش کني خويشتن خويش است . حکيم ارد بزرگاگر پيوسته بگوئيد اتفاقات بدي خواهد افتاد ، شانس پيشگو شدن را پيدا مي کنيد. سينکوبرآزندگان شادي را از بوته آتشدان پر اشک ، بيرون خواهند کشيد . حکيم ارد بزرگدارايي برآزندگان ، دلي سرشار از اميد است به پهنه و گستره آسمانها . حکيم ارد بزرگاگر ياد بگيريد که به مشکلات بخنديد، هميشه چيزي براي خنديدن داريد. کارولبراي کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . حکيم ارد بزرگمال و مکنتي ندارم ، تنها سرمايه من روح شاد من است. هنري ميلرآنچه مردم رادانشمند مي کند،مطالبي نيست که مي خوانندبلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. فرانسيس بيکننگاه درون و برون ما ، از خويشتن خويش آغاز و بدان خواهد انجاميد . حکيم ارد بزرگآنکه مي تواند ، انجام مي دهد،آنکه نمي تواند انتقاد مي کند. برنادشاومديري که تنها به سود مي انديشد، مانند تنيس بازي است که به جاي توپ ، چشم بر تابلو امتيازها دوخته است. ايچک آديزسيک زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد . سقراطوارونگي آدميان و جانوران در پويايي انديشه و دانش است ولي آدمي هر دم مي تواند به رفتار و خوي بسيار بربرگونه دست يابد و دست به هر بزهي بزند که پليدترين جانوران هم در بايسته ترين هنگامه از انجام آن مي پرهيزند . حکيم ارد بزرگکسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند. گوتهبيش از حد لازم مهربان باش . جکسون بروانسامانه همه گير هستي با آنکه يکنواخت پنداشته مي شود ولي رو به پويش و پيشرفت است . گردش آرام هستي نبايد ما را فريب دهد ، ما بخشي از يک برنامه بزرگ و پيشخواسته در کيهان هستيم که پيشرفت را در نهاد خود دارد . حکيم ارد بزرگافسوس که جوان نمي داند وپير نمي تواند. محمد حجازيچاپلوسي هم گوينده و هم شنونده رافاسد مي کند. ديل کارنگيهم رنگ ديگر کسان شدن ، باور هيچ کدام از بزرگان نبوده است . حکيم ارد بزرگمعني حيات را درزيبائي و قدرت اراده بايد جستجو کرد. ماکسيم گورکيبراي آنکه عمر طولاني باشد، بايد آهسته زندگي کنيم. سيسرونتن پوشي زيباتر از سرشت و گفتار نيکو سراغ ندارم . حکيم ارد بزرگشمشيري عليه مهرباني وجود ندارد. ضرب المثل ژاپنيمرداني که بيشتر از جايگاه و هنجار زنان پشتيباني مي کنند خود بيشتر از ديگران به نهاد زن مي تازند . حکيم ارد بزرگرضايت وجدان تنها پس از انجام وظيفه است. اسمايلزارزش اخلاقي ، بسته به تعداد وظايفي است که انسان انجام مي دهد. مترلينگهر قدر به ديگران احترام بگذاريم ، به ما احترام خواهند گذاشت . حکيم ارد بزرگعشق يعني اراده به توسعه خود با ديگري در جهت ارتقاي رشد دومي. اسکات پکما ديگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پيموده‌ايم مي‌توانيم هدايت کنيم. اسکات پککسي داناست که مي داند هيچ نمي داند. ضرب المثل فلسطينيسعادت ديگران ، بخشي مهم از خوشبختي ماست. رناناگر مي خواهي بزرگ شوي ، از کردار نيک ديگران فراوان ياد کن . حکيم ارد بزرگبا مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي. ژرژ هربرتهنگامي که براي احساس کردن متکي بر تحريکات خارجي مي شويد کنترل زندگي و نيز سرزندگي خود را به دست آن ها مي سپاريد . باربارا دي آنجليسخوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلرنگارنده و سخنگويي که ديگران را کوچک و خوار مي نامد ، خود چيزي براي نمايش و بروز ندارد . حکيم ارد بزرگکسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند . سقراطيک زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد . ژاک دوالمردي که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسيده است آرام و قرار ندارد. هربرت اسپنسرفکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند. کارلايلمشکلات بهره‌وري، ناشي از عملکرد بد کارکنان نيست بلکه ناشي از عملکرد بد مديريت است. دمينگکاش گوش به تجربه ها بسپاريم آموختن تجربه ها مانع از رسيدن به خواري و زبوني است. حکيم ارد بزرگميان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآيي (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد. پيتر دراکرزياد کار کردن مهم نيست، درست کار کردن مهم است. پاره تو«تجربه» يک معلم سخت‌گير است: اول امتحان مي‌کند، بعد درس مي‌دهد. ورنون لاوبراي آن کس که ايمان دراد ، نا ممکن وجود ندارد. رابينزمانند کودکان، فضول و کنجکاو باشيد . افراد کنجکاو هرگز کسل نمي شوند ، و در نظرآنها زندگي ، مطالعه پايان ناپذير خوشي هاست. آنتوني رابينزامنيت ديگران بخشي از امنيت و رفاه ماست . حکيم ارد بزرگزندگي با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحي بزرگي است . باربارا دي آنجليساراده بهترين راهنماي طبيعت است. اسمايلزنقد و ارزيابي بي کينه ، پاداشي است که ارزش آن را بايد دانست . حکيم ارد بزرگاتلاف وقت ، خودکشي واقعي است. يونگزيبائي که با فضيلت توام نباشد، گل بي عطر وبوئي را ماند. ويکتورهوگوبا رسيدن به نقطه هدف ، هدف ديگري آغاز مي شود. جان ديوئيسرفرازي کشور بزرگترين خواست همگاني ست . حکيم ارد بزرگآنانکه گذشته را به خاطر نمي آورند محکوم به تکرار آنند . سانتايانابزرگي و تنها ، و آبي و در اوج . آسماني انگار . آندرومدابدانديش نخستين و آخرين مردار کردار خويش است . حکيم ارد بزرگدنيا از آن کساني است که حرارت و انرژي دارند. ناپلئونبشريت به ظاهر نيست ، به باطن است. تولستويمردانگي تنها به مرد بودن نيست ؛ به همت و گذشت است. هگلنزديکي به آدمهاي بي خردي که هميشه در زندگيشان اشتباه مي کنند تاواني دهشتناک دارد و اگر اين رويداد رخ داد سرد و سخت باشيد همچون کوه ، که مار به دور گردنتان چنبره زده است . حکيم ارد بزرگتواضع بيجا ، آخرين حد تکبر است. لابرويرهمه خوبند اما نه براي همه کار . مثل اسپانيائيآنکه مدام از کمبودها و ناراستي هاي زندگي خويش سخن مي گويد دوست خوبي براي تو نخواهد بود . حکيم ارد بزرگبراي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه کرد. پلوتارکمرد بزرگ برخود سخت مي گيرد و مردکوچک به ديگران. کنفوسيوسنگاه ما به سختي هاي زندگي بايد همانند نگاه به انبار پر از مهمات باشد . اين انبار هر چه بزرگتر و افزونتر باشد نيرو و توان بيشتري خواهيم داشت . حکيم ارد بزرگهر کار بزرگ در آغاز محال بخ نظر مي رسد. کارلايلکجا دلبري زيباتر از "ايران" سراغ داريد ؟ معشوقي که هزاران هزار پيکر عاشق در زير پايش ، تن به خاک کشيده اند . حکيم ارد بزرگاگر به مهماني گرگ مي رويد ، سگ خود را به همراه ببريد . گوتهوقتي نانوا نان را با دقت و وسواس مي پزد و به دست مشتري ميدهد ، خدا با او در کنار تنور ايستاده است . کريستيان بوبنآناني که چيزي براي گفتن ندارند با لودگي و ريشخند تلاش مي کنند خودي نشان دهند . حکيم ارد بزرگمن بين ديوانگي و مست فرقي نمي بينم جزاينکه ديوانگي مدت طولانيتري دارد . سه نه ک

 

فرمانروا انديشه خويش را درگير رخدادهاي کوچک نمي کند . حکيم ارد بزرگسياست بازان بدانند که فرمانروا هميشه به مردم بدهکار است . حکيم ارد بزرگسردمداران ناشايست ترسشان از ناکارآمديشان نيست ، دوري از فرمانروايي آنها را مي ترساند ! . حکيم ارد بزرگفرمانروايان نيرومند ، رايزناني باهوش و کارآمد در کنار خود دارند . حکيم ارد بزرگبيچاره مردمي که فرمانروايانش رايزن ! ، و رايزنانشان فرمانروا هستند . حکيم ارد بزرگفرمانرواي اندرزگو شايسته فرمانرواي نيست تنها آناني شايسته اند که اهل کارند . حکيم ارد بزرگهمواره سودجويان خود را نگهبانان راستين فرمانروا مي دانند . حال آنکه فرمانرواي پاکزاد ، به شمار مردم خويش پاسبان دارد . حکيم ارد بزرگبيچاره مردمي که فرمانروايانشان ، شاگردان رسانه ها باشند . حکيم ارد بزرگنوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:24 | لینک  | 


فرمانرواي شايسته به فکر انتقام از مردم خويش نيست . حکيم ارد بزرگفرمانروايان هيچگاه نبايد از بار کاري که بر دوش گرفته اند شانه خالي کنند اگر هم اشتباهي رخ نموده با دليري آن را بازگويند . حکيم ارد بزرگفرمانروايي که نتواند جلوي بيداد بزهکاران و چپاولگران را بگيرد شايستگي گرداندن کشور را ندارد . حکيم ارد بزرگفرمانروا در برکناري کارمند نابکار زماني را نبايد از دست دهد چون سياهي کار بزهکار در ديد مردم خيلي زود دامن او را نيز خواهد گرفت . حکيم ارد بزرگبي شرم ترين فرامانروايان آنهايي هستند که ناکارامدي و اشتباهات خود را به مردم نسبت مي دهند . حکيم ارد بزرگيکي از بزرگترين خوشبختي ها ، خدمت بيشتر به مردم است . حکيم ارد بزرگميرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود . حکيم ارد بزرگفرمانروايان با تجربه از همان چشمه ايي مي نوشند که مردم را سيراب مي کند . حکيم ارد بزرگفرمانروايان براي رشد و بهروزي جوانان رودخانه هاي هدفمند کار فرام آورند ، تا توان آنها به شوره زار و مرداب نرسد . حکيم ارد بزرگدر سرزميني که هدفمندي و تلاش وجود دارد ، کار و کوشش ارزش دارد و فرمانروايان زمينه پويش را فراهم مي آورند ناراستي هايي همانند دوستي نابهنجار دختر و پسر گل نمي کند . حکيم ارد بزرگو فرمانروايي که دروغ گفت ، فر و شکوه خويش را به خاک سپرد . حکيم ارد بزرگنجيب زادگي بدون تقوي همچون قاب انگشتري زيباست که نگين جواهر نداشته باشد . جين پورترتنها کسي که موجب خواري هميشگي ما مي شود خود ما هستيم . حکيم ارد بزرگخالق بزرگ خلاقيت به ما اعطا کرده است. پيشکش ما نيز به او به کار بردن آن خلاقيت است. جوليا کامرونحوادث مشهور دوران گذشته جهان را مروري بکنيد ، تا شما هم مثل من اين حقيقت را بپذيريد که بزرگترين جنايات همه با کوچکترين دستها انجام گرفته است . آگارادوفريبکاران همه کسان و خويشان خود را از دست مي دهند . حکيم ارد بزرگمغرور بودن به دانش خود ، بدترين نوع جهالت است . جرجي تايلربه راستي پيران جوان و جوانان پير در دنيا بسيارند. اسمايلزبيداري بدون آگاهي امکان پذير نيست . حکيم ارد بزرگدر پي هر گريه آخر خنده اي است. مولويوجدانت را مجبور مکن که نفهمد آن چه را که مي بيند. پلوتارکمحبت را فراموش نکنيدو آن را ناچيز نشماريد. افلاطونارتباطات نه تنها جوهره حيات انساني است بلکه مايملک حياتي زندگي اوست. جان پيسنوروز ايرانيان ، فرخنده جشن زمين و آدميان است و چه روزي زيباتر از اين ؟ . حکيم ارد بزرگبدون دانستن اينکه کيستم وچرا اينجا هستم ، زندگي ناممکن است. تولستويجشن هاي پياپي ميهني نرم خويي و دوستي را در بين مردم زياد مي کند . حکيم ارد بزرگخدايا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است. گوتهروح انساني ، واقعاٌ تسخير ناپذير است. آنتوني رابينزاهل بازار ، پرواز نمي کنند و پرنده هم نمي بينند . حکيم ارد بزرگآن نوع از عشق که فراتر از بدن و جسم ماست هنگامي ظهور مي کند که با تمام وجود - و نه تنها با جسم خود - به معشوق عشق بورزيم. اين عشق برتر تنها هنگامي خود را نشان مي دهد که با فکر و ذهن و قلب و روح خود به فکر و ذهن و قلب و روح معشوق عشق بورزيم سپس تمامي سلول هاي بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزيد.اين همان عشقي است که در ايثار و از خودگذشتگي نهفته است . باربارا دي آنجليسهرکس مرتکب اشتباهي نشده ، اکتشافي هم نکرده است. گاليلهبا خرد ، به سرچشمه ها بيانديش . آدمي گاهي سرآغاز را اشتباه مي گيرد ، برسان زماني که رودها را سر چشمه  درياها مي نامد ، حال آنکه ابرها از درياها برمي خيزند و  رودها و چشمه ها را لبريز مي کنند . ارد بزرگآينده ها بنظر بزرگ جلوه ميکنند ولي وقتيکه گذشتند مي فهميم که ناچيز بوده اند. مترلينگتجربه درسي است گرانبها که ارزش آن ازکليه دروس مهم اساتيد عاليقدر بالاتر است. سيسرونسياسيون وقتي دشمن يک خواسته پايدار مردمي هستند ، بهترين گزينه ايي که براي نابودي آن اجرا مي کنند اين است که : پيشتر آفات آن را خوب بپرورند و سپس آن درخواست همگاني را با آفاتي که ساخته اند آزاد مي سازند . ارد بزرگانسان هيچوقت بيشتر ازآن موقع خو را گول نميزند که خيال ميکند ديگرانرا فريب داده است. لارشفوکوانسان درهرکار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد. مثل فرانسويپيامد دانايي ، پذيرفتن بار ساماندهي ديگران است . حکيم ارد بزرگآنکه تندرستي دارد اميد دارد و آنکه اميد دارد همه چيز دارد. مثل عربينمي گويم دستخوش هيجان نشو، اما خودت را به آتش هيجان ها نسوزان. مثل انگليسيمرديکه کوه را ازميان برداشت کسي بود که شروع به برداشتن سنگريزه هاکرد. مثل چينيکارآفريني را ، يک ارزش راستين بدانيم تا تهي دستي از ميان رود . حکيم ارد بزرگمقصود واقعي از داشتن هدف آن است که ضمن تعقيب هدف، شخصيت شما به عنوان يک فرد انساني نيز ساخته شود . پاداش واقعي شما شخصيتي است که به عنوان يک انسان ، پيدا مي کنيد. آنتوني رابينزهر گاه زندگي با عشق و شور را بر مي گزينيد زندگي نيز عشق و شور خود را براي شما بر خواهد گزيد . باربارا دي آنجليسگروه ، توان افزون آدميان است . حکيم ارد بزرگاگر بزرگي و عظمت را آرزو ميکني آنرا فراموش کن و دنبال حقيقت برو آنگاه بهر دو خواهي رسيد هم حقيقت و هم عظمت.... سنگااشخاص عاقل وبا اخلاق هرگز کلامي برزبان نمي آورند که احساسات ديگران را جريحه دار سازند. اسمايلزبسياري از جنگها و آوردهاي مردمي از روي نبود شناخت و آگاهي آنها نسبت به يکديگر بوده است . حکيم ارد بزرگاشتباه را تصحيح نکردن خود اشتباه ديگريست. کنفوسيوسهر چه بيشتر بربار حافظه بيفزائيد حافظه تان قويتر ميگردد و هرچه بيشتر بآن اعتماد کنيد قابل اعتمادتر ميگردد. توماس دوکوئيننه چندان نرمي کن که برتو دلير شوند ونه چندان درشتي که ا زتو سير گردند. سعديدودماني که بزرگان و ريش سفيدانش خوار باشند ، به پيکره بي جاني ماند که خوراک جانوران ديگر شود . حکيم ارد بزرگشما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستيد. در هر لحظه که بخواهيد مي توانيد آنها را ايجاد کنيد و يا تغيير دهيد. آنتوني رابينزبه گونه اي از عشق و شور خود مراقبت و پاسداري کنيد که گويي گرانبها ترين دارايي شماست . باربارا دي آنجليسآدمياني که انتخابات نيک را بي ارزش مي انگارند و آناني که دانسته در بازي انتخابات نادرست راي مي دهند هر دو به يک اندازه به سرزمين خويش پشت کرده اند . حکيم ارد بزرگميهن پرستي ، همچون عشق فرزند است به مادر . حکيم ارد بزرگبه انسان تندرستي و ثروت بدهيد ، او هر دو را در جستحوي سعادت از دست خواهد داد . پوشهاگر انتظار و توقع نداشته باشي همه دوست تو اند . رابيندرانات تاگوربخاطر داشته باشيد که حواس خود را به هر چه متوجه کنيم همان را به دست مي آوريم . آنتوني رابينزآدمي ساخته افکار خويش است، فردا همان خواهد شد که امروز مي انديشيده است. موريس مترلينگبارزترين و گرامي ترين گرايش گاندي ، ميهن پرستي او بود . حکيم ارد بزرگلبخند زن دردو موقع آسماني و فرشته مانند است : يکي هنگامي که براي اولين بار با لبخند به معشوق مي گويد دوستت دارم وديگر هنگامي که براي اولين بار به روي نوزادش لبخند مي زند . ويکتور هوگوبهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي دستانند . توانگران از دوستي چيزي نمي دانند . موزارتبه توانائي خود ايمان داشتن نيمي از کاميابي است. روسواگر خرسند و رضا باشي زندگي به دلخواه مي سپاري . حکيم بزرگمهرپيران آزاده آنانيند که از آموزش دودمان امروز کوتاهي نمي کنند و هر آنچه در انديشه دارند را هديه مي کنند . حکيم ارد بزرگآنکس که زورمند و قوي است ، مي تواند با مشت تواناي خود دهان ضعيفي را در هم بشکند در حاليکه بايد بداند که مشت درشت تري هم در آستين قويتري پنهان است . پوشهبه نظر من ما روزي خواهيم مرد که نخواهيم و نتوانيم از زيبايي لذت ببريم و در صدد نباشيم آن را دوست بداريم . آندره ژيداگر سخن چون نقره است ، خاموشي چون زر پر بها ست. لقمان حکيممرد پرهيزکار ، هرگز پارسايي خود را نمي سنجد. پاسکالچطور بر کاخ هاي فرمانروايان گذشته خورده مي گيريم ؟ اين کاخ ها نماد و نگار سرزمين ما در برابر ديگر سرزمينها بوده است . در ارزيابي گذشته ، بايد ديدي فرا داشت . حکيم ارد بزرگاگربه خاموش کردن آتش ميروي، لباس علفي برتن مکن. مثل چينيانسان درهرکار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد. مثل فرانسويفرزندان نيکخو ، براي نگهداري و کمک به پدر و مادر خويش ، بر هم پيشي مي گيرند . حکيم ارد بزرگآنکه بيش ا ز اندازه محتاط است بسيار کم کار انجام ميدهد. شيللربايد از بدي کردن بيشتر بترسيم تا بدي ديدن. ابوالعلاپاکترين نگاه مهرآميز را در چشمان پدر و مادر خويش جستجو کن . حکيم ارد بزرگآنجا که طبيعت توقف مي کند هنر آغاز مي شود. ويل دورانتآن چه هستي ، باش . نيچهاگر ديگران را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي از ارزش ما نمي کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ايم  آنگونه باشد که ما مي گويم .   ارد بزرگغير ممکن ها را انجام دادن نوعي لذت است . والت ديسنيانسانيت نيازمند حقيقت است . بيکنصفات هر کس مربوط به محسنات و نقايص اخلاقي دوستان اوست. کارلايلمرد بزرگ دير وعده مي دهد و زود انجام ميدهد . کنفوسيوسهيچگاه به دروغگويان ميدان کارگزاري ندهيد ، با وجود اين که توانايي انجام آن را بهتر از هر کسي داشته باشند . حکيم ارد بزرگبسياري از مردم ، گناه نارسائيهاي زندگي خود را به گردن وقايع و اتفاقات مي اندازند . در حالي که آنچه زندگاني ما را شکل مي دهد، خود آن وقايع نيست، بلکه معنايي است که به آن رويدادها مي دهيم . آنتوني رابينزانتخابات پرشگاه سياسيون براي رسيدن به دستگاه ديواني نيست اينجا خواست توده آدميان براي درمان ناراستي هاست . حکيم ارد بزرگزندگي هر يک از شما اين توانايي و قابليت را دارد که عالي و فوق العاده باشد . هر يک از شما نيز اين توانايي و قابليت را در خود داريد که از زندگي خود تا سرحد کمال لذت ببريد. کليد اين معما در زندگي همراه با عشق و شور زندگي نهفته است . باربارا دي آنجليسانسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکيونخستين گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودي بزرگان و ريش سفيدان است و سپس تاراج دارايي آنها . حکيم ارد بزرگمشکلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر . پرمودا باتراشجاعت مانندعشق از اميد تغذيه مي کند. بناپارتراهي را که در زندگي برگزيده ايم مي تواند برآيند بازخورد کنش ديگران ، با ما باشد . پرسش آن که :
آيا ماخويشتن خويشيم ؟
و يا همواره بايد پاسخگوي برخوردهاي بد ديگران باشيم ؟
اين پرسش ها را که پاسخ گفتيم ! آزادي در ما بارور مي شود .
وپس از آن ، آرماني بزرگ همچون عشق به ميهن در چشمه وجودمان جاري مي گردد . حکيم ارد بزرگتعصب چشم هاي بينا را نابينا و گوش هاي شنوا را ناشنوا مي کند . ابوريحان ببِرونيکسي که کوچکترين قسمت رازي را فاش کند بقيه آنرا هم نمي تواند حفظ کند . ريشترايرانيان نيک نامي و پاکي تبار گذشتگان خويش را در شاهنامه فردوسي مي بينند و در هر دودماني که باشند برآن راه خواهند بود . حکيم ارد بزرگيا چنان نماي که هستي ،يا چنا باش که مي نمايي . بايزيد بسطاميکسي که از هيچ چيز کوچکي خوشحال نمي شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپيکورپيران جهان ديده همواره جوانان را به خروش و بيداري فرا مي خوانند . حکيم ارد بزرگهنگامي که مصمم به عمل شديد ، بايد درهاي ترديد را کاملا مسدود کنيد. نيچهسه چيز خيلي سخت است: فولاد ، الماس و خويشتن شناسي . فرانکلينبراي پيروزي انديشه خود ، بياموز و پژوهش کن ! و براي گريز از دشمن مال و زندگيت ، به هنجارهاي قانوني پناه ببر و دوري پيشه کن . حکيم ارد بزرگتنهايي در بهشت هم ارزش ندارد. دو سن پي يرتربيت کودک را بايد بيست سال پيش از تولش آغاز کرد. ناپلئونپيران جهان ديده براي گفتگو با جوانان مانع تراشي نمي کنند . حکيم ارد بزرگحتي ضرب المثل هاي کوتاه، بدنبال تجربه هاي طولاني ساخته شده اند. سروانتسفهمِدن هميشه بهتر از آموختن است. لوبوناندوخته اي با ارزشتر از تندرستي ، نمي شناسم . حکيم ارد بزرگاگر مي خخواهي زياد عمر کني ، درجواني پير شو . مثل اسپانياييحکومت طلايي آنجاست که نتوان قوانِن را با پول خريد. برنادشاوکارهاي بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامي بزرگ مي شوند که بخواهند. شارل دوگلخودخواه ترين آدميان آناني هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم ميهنانشان بسته اند . حکيم ارد بزرگچون راه رفتن آموختم به دويدن پرداختم. نيچهتو فقط امروز زنده نيستي ، فکر آينده هم باش مارسل آشارچشناخت ما از کرانه درياي وجود بزرگان ، تنها به اندازه ميدان ديد چشم انديشه ماست و نه بيشتر . حکيم ارد بزرگپيروزي واقعي جان آدمي، فکرکردن است. هوگونگهداري ثروت به مراتب دشوار تراز کسب آن است. گورکيتبار بي ريش سفيد ، همچون خانه بي پوشش است . حکيم ارد بزرگآنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نيست . سعدياستعداد هاي نهفته درون خود را کسف و شکوفا کنيد. آنتوني رابينزکوچک کنندگان دايره انتخابات ، با بن و ريشه آن دشمن اند . حکيم ارد بزرگپشتکار، ارزشمندترين عامل شکل دهنده کيفيت زندگي است و حتي از استعداد نيز مهمتر است. آنتوني رابينزبه شکوه و اعجاز هستي و جهان پيرامون خود نگاهي بياندازيد. همه جا را غرق در زيبايي خواهيد ديد. اين زيبايي ها عشق درون شما را صدا مي زنند و فرا مي خوانند . شکوه و جلال جهان هستي را نظاره کنيد و شکوه و جلال خود را به ياد آوريد . هرگاه به خود اجازه دهيد تا هستي و آفرينش را با تمامي شکوه و عظمت آن حقيقتا نظاره کنيد، آن گاه به قطعيت اقتدار ، زيبايي و عشق و شور زندگي در خودتان پي خواهيد برد زيرا شما نيز بخشي از همين شکوه و عظمت هستيد. گويي آفريدگار هستي به شما مي گويد : من تو را دوست دارم . من عاشق تو هستم . به همين دليل اين همه زيبايي ها را براي تو آفريده ام . باربارا دي آنجليس


نوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:22 | لینک  | 


پيشينه کهن پر است از داستان هاي بريده شدن ناي دژخيمان بدست مردم . حکيم ارد بزرگاگر مي خواهي براي حال و آينده مفيد باشي از گذشته درس بگير. ناپلئونحتي بدون آشنائي و انتظار هم مي توان يار ديگران بود. اسکار وايلدبراي مادر واژه ايي زيباتر از فداکار نمي توان يافت . حکيم ارد بزرگاگر از احساسات خود ناراضي هستيد مرکز توجه خود و يا شيوه عملکرد خود را تغيير دهيد ، تا بلافاصله تغييري در عواطف تان ايجاد شود . آنتوني رابينزانتخاب هاي شما همگي از سر عشق خواهند بود . باربارا دي آنجليساسطوره ها زاينده اند ! آنان براي فرزندان سرزمين خويش همواره اميد به ارمغان مي آورند . حکيم ارد بزرگمشتاق باشيد که زندگي را همانگونه که هست ، بپذيريد. ويليام جيمزاين همه پيغمبرها گفته اند که روح باقي مي ماند و چنين و چنان مي شود. اما هيچکس توجه نکرده که آيا روح ما قابل بقا هست يا نه ؟؟؟
شما را بخدا روح ما با اين افکار پست و انديشه هايي که از حدود معده و شهوت تجاوز نمي نمايد آيا اگر از بين برود بهتر نيست ؟!؟ . موريس مترلينگچيزي را که ما نمي توانيم بفهميم ضد و نقيض زندگي انسان است.
زيرا از يک طرف طبيعت يا خدا انسان را آفريده که حتما مرتکب گناه مي شود و از طرف ديگر به ما مي گويند که هر کسي که مرتکب گناه گرديد در جهان مجازات خواهد ديد !!!
بهتر اين بود که از روز نخست ما را طوري مي آفريدند که قدرت ارتکاب گناه را نداشته باشيم . نه آنکه ما را بيافرينند و بعد کيفر بدهند !!! . موريس مترلينگبوي خوش بهشت در سخن زنان و مردان پاک نهاد جاريست . حکيم ارد بزرگتفاوت ميان ايستايي و پويايي با قدرت تصميم گيري مشخص مي شود . اراده خود را قوي سازيد! کافي نيست که به خود فشار بياوريد بلکه بايد خود را در حالتي مصمم قرار دهيد. آنتوني رابينزشما اين توان را داريد که زندگاني اي سرشار از عشق و رضايت بيافرينيد . باربارا دي آنجليستا وقتي که من و شما داراي مغز هستيم محال است که بتوانيم دانائي خداوند را با اختيار خودمان در زندگي وفق بدهيم!
يعني همينکه ما گفتيم خداوند دانا و تواناست و همه کار را مي توانست و مي تواند بکند و قادر به پيش بيني همه چيز بوده و هست ديگر نمي توانيم بگوئيم که ما در کار خود اختيار داريم و هر چه دلمان بخواهد خواهيم کرد!
زيرا هر فکري که شما براي امروز و يا آينده بکنيد و هر کاري را که امروز و يا در آتيه انجام بدهيد قبلا از طرف خدا پيش بيني شده و اگر پيش بيني نمي شد و او قادر نبود که وقايع آينده را ادراک نمايد خدا نبود و همين که پيش بيني کرد ناچار آن کار اتفاق خواهد افتاد وديگر اختيار از دست شما خارج است!
تمام وسائل و کتابهائي که علماي مذهبي در اين خصوص نوشته اند و خواسته اند که موضوع آزادي انسان را با علم وتوانائي خداوند وفق بدهند جز يک سلسله کلمات پوچ و ميان تهي چيزي نيست و فاقد معني مي باشد!
انسان در يک صورت مي تواند در اين جهان اختيار داشته و هر چه دلش مي خواهد بکند و آن در صورتي است که خداوند يعني کسيکه دانا و تواناي مطلق است وجود نداشته باشد! و همين که اين دانا و تواناي مطلق وجود داشت ديگر من و شما اختيار نداريم و تمام کارها بدست او انجام مي گيرد!
کسانيکه بين خدا و جهان فرق ميگذارند و عقيده دارند که اين دو باهم متفاوت هستند مي گويند اين جهان است که نادان و ناتوان مي باشد و در نتيجه نمي تواند وقايع آينده ما را پيش بيني نمايد بنابراين ما در جهان آزاد هستيم وهرچه دلمان بخواهد مي کنيم !
ولي اين اشخاص خود بخويشتن جواب رد مي دهند زيرا همين که بين جهان و خداوند فرق گذاشتند لازمه اش اين است که خداوند آفريننده جهان باشد و اگر جهان چيزي نمي داند خدا ناچار بايد همه چيز را بداند وگرنه خدا نيست!
پس ما فرضا جهان را نادان بدانيم نمي توانيم خداوند را نادان بدانيم و او حتما داناي مطلق است و با اين سمت و توانائي خويش تمام اعمال ما را براي هميشه مشاهده و پيش بيني نموده و چيزي را هم که او ديد و پيش بيني کرد حتما اتفاق خواهد افتاد اعم از اينکه ما بخواهيم يا نخواهيم و به عبارت صريح ما در کارهاي خود اختيار نداريم بلکه مجبور مي باشيم! . موريس مترلينگاين ديدگاه اشتباست که بپنداريم مرد توانا ، فرزندي همچون خود خواهد داشت . حکيم ارد بزرگچنانچه به خورشيد نگاه کني ، سايه اي نخواهي يافت . هلن کلرخداوند براي ما نيکي و شادي را پسنديده است اين ماييک که از ميان هزاران شادي به دنبال حاشيه غمگين شادي ها مي رويم . فرانکعشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ي فيزيکي و جسماني اي است که نسبت به شخص ديگري در خود احساس مي کنيم . عشق حتي به مراتب فراتر از ايمان به آرمان و غايتي برتر يا علاقه شور و اشتياق نسبت به روابط ، کار يا حتي خانواده است . باربارا دي آنجليساگر از شما بپرسند که در اين جهان در انتظار چه هستيد چه پاسخ خواهيد داد؟ اگر از اشخاص عادي باشيد "که نود و نه درصد مردم از اشخاص عادي هستند" خواهيد گفت که من دراين دنيا انتظار دارم که پس از مرگ مستقيما وارد بهشت شده ودر حالي که عمر جاويدان خواهم داشت تا پايان عالم اغذيه لذيذ بخورم و از لذت عشق و شهوت برخوردار شوم و آهنگ هاي طرب انگيز بشنوم و ... ولي غافل از اين هستيد که پس از رفتن در بهشت و داشتن عمر و جواني هميشگي که هرگز دچار خزان پيري و بيماري نخواهيد گرديد ديگر از خوردن و نوشيدن و خوابيدن و شهوتراني لذت نخواهيد برد و بزودي زندگي يک نواخت بهشت شما را خسته و کسل خواهد کرد زيرا چيزي که در اين دنيا خوردن و خوابيدن و غيره را براي شما لذت بخش کرده ترس از مرگ و از دست دادن اين لذات است و روزي که اين لذات جاويد شد يعني مرگ براي شما وجود نداشت همه چيز عادي خواهد گرديد! در جاي ديگر گفته ام که اگر شما را به بهشت ببرند پس از يکسال اقامت کسل شده و از در بهشت خارج گرديده و در جستجوي نقطه ديگري هستيد که تغييري در زندگي شما بدهد!!! . موريس مترلينگفرمانرواي بزرگ مردم خويش را در هيچ کجاي دنيا از ياد نمي برد و هميشه پناه آنان است . حکيم ارد بزرگما نبايد از حرکات و گفتار يک ديوانه حيرت کنيم . زيرا بيست و چهار ساعت شب و روز مشغول تماشاي ديوانگي و حرکات بي رويه طبيعت هستيم و انگار که ما بر طبيعت برتري داريم زيرا خود را در قبال او عاقل مي بينيم.
اما اول بايد منتظر بود که بفهميم اساس دنيا بر عقل استوار است يا جنون ؟؟؟ و به عبارت ديگر آيا عقل هم يکي از نواقص زندگي ماست که با توسل بدان مي خواهيم کشتي زندگي حقير و ناچيز خود را به ساحل نجات برسانيم و يا برعکس ,عقل يکي از امتيازات ماست ؟!؟!؟!
زيرا ممکن است عقل هم يکي از نواقص زندگي ما باشد و براي موجودات عالي تر هيچ معني نداشته باشد.
مثلا عقل شما مي گويد که وسط کوره کارخانه آهن گدازي نرويد زيرا خاکستر خواهيد شد.ولي موجود عالي تري که بيم از آتش ندارد و حتي چندين ميليون درجه گرماي کره خورشيد را تحمل مي کند به استدلال عقلاني شما مي خندد و با چشم حقارت به شما مي نگرد و تفرج کنان از وسط کوره آهن گدازي عبور مي نمايد . موريس مترلينگشکست نتيجه خودداري از انجام عملي ( مثلاٌ زدن يک تلفن ، رفتن يک کيلومتر راه يا اظهار عشق و محبت) است. آنتوني رابينزهر چه بيشتر عشق و شور زندگي را از خود ابراز کنيد ، براي ديگران مقاومت ناپذير تر خواهيد شد و آن ها کمتر مي توانند شما را ناديده بگيرند . باربارا دي آنجليساز تصاوير و اشکال مختلف خداوند يگانه شکلي که تا اندازه اي به فهم ما نزديک مي باشد بي پايان بودن اوست و ما از صفات خداوند فقط همين يکي را تا اندازه اي مي فهميم و باقي صفات و اشکال او براي ما مجهول مي باشد !!! . موريس مترلينگگاهي اوقات مرگ بازي غايم موشک دارد. به اين طريق که ناگهان از گوشه اي به در آمده گريبان شخصي را که هيچ به مرگ فکر نمي کرد مي گيرد و او را با خود مي برد. اين است يکي از تفريحات او !!! . موريس مترلينگفرمانرواي دانا مي داند ، هيچ نداي با کُشتن خفه نمي شود . حکيم ارد بزرگمن بعضي از اشعار شعراي ايراني را در ترجمه هاي فرانسوي خوانده ام و بعضي از ابيات فريدالدين عطار نيشاپوري تاثير زيادي در من کرده است. فريدالدين در يکي از اشعار خود مي گويد :
"خداوندا اگر چه گناهکار هستم و خود را درخور مجازات مي بينم. ليکن از درگاه تو نااميد نيستم براي اينکه مي دانم که اگر من در اين جهان بر طبق پيروي از طبيعت خود رفتار کرده ام تو در آن جهان نسبت به من بر طبق طبيعت خود رفتار خواهي نمود."
انصاف بدهيد که آيا از آغاز زندگي بشر تاکنون در جهان چيزي گفته شده است که از حيث عمق معني بالاتر از اين گفته عطار نيشاپوري باشد و به اين اندازه اميدبخش باشد ؟؟؟ . موريس مترلينگاگر ما صد مرتبه باهوش تر و چيز فهم تر از اين بوديم دنيايي که به نظر ما مي رسد چندان شباهتي به دنياي کنوني نداشت و اگر هزار مرتبه از اين چيز فهم تر بوديم تفاوت دنيايي که به نظرمان مي رسيد با اين دنيا زيادتر مي شد . زيرا دنيا جز خود ما و جز آنچه در خود مي بينيم و از خود مي فهميم چيز ديگري است!!!
حتي خدا هم که عين هستي است نمي تواند نيستي را به وجود بياورد . همانگونه که آفريننده قادر نيست پايان خود را ببيند زيرا اگر پايان خود را مي ديد آنوقت بي پايان نبود . موريس مترلينگفرمانروايان تنها پاسخگوي زمان حال خويش نيستند آنها به گذشتگان و آيندگان نيز پاسخگويند . حکيم ارد بزرگما هيچ دليلي در دست نداريم که بتوانيم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غيره منکر بشويم و در اين صورت بعيد نيست دنياهائي وجود داشته باشد که در آنها سنگ ها و ساير جمادات مثل ما زندگي کنند و بلکه زندگي فکري آنها از ما بالاتر باشد . موريس مترلينگاز خود مي پرسيم که اگر مرگ تغييرات کنوني را به ما نمي داد يعني جسم ما را فاسد و متلاشي نمي کرد و در پايان مبدل به يک اسکلت زشت و وحشت آور نمي شديم و در عوض بعد از مردن جسم ما مبدل به يک گل سرخ زيبا ميشد آيا اين همه که امروز براي روح خود مشوش هستيم آن موقع هم مشوش ميشديم؟؟؟
هر کس که اين پرسش را از خود بنمايد پاسخ منفي خواهد داد و خواهد گفت که چون مبدل به گل سرخ خواهم شد براي روح خود بيمناک نيستم.
پس معلوم ميشود قسمت اعظم وحشت ما ناشي از ملاحظات جسماني است . موريس مترلينگاگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت. موريس مترلينگبه حال سرزميني که روشنفکرش ، حرف فرمانروايان تماميت خواه را تکرار مي کند بايد گريست . حکيم ارد بزرگهر گاه تصميم شايسته اي گرفتيد ، آنرا رها نکنيد. آنتوني رابينزهر کاري انجام مي دهيد آن را با تعهد انجام دهيد . باربارا دي آنجليسانسان خوشبخت آن کسي است که حوادث را با تبسم و اندکي دقت بعلت وقوع آن تلقي وقبول نمايد . مترلينگانتخابات مکان شعبده بازي ديوان سالاران نيست ! . حکيم ارد بزرگآدمي ساخته ي افکار خويش است فردا همان خواهد شد که امروز مي انديشيده است . موريس مترلينگروح کندوست که به زنبور عسل وحي مي کند . موريس مترلينگاز آه و نفرين بزرگان و ريش سفيدان ، بايد ترسيد . حکيم ارد بزرگشناختن وظيفه کار مشکلي نيست ولي انجام وظيفه مشکل است. لرد آيبوريترقيات بشر ، زاده عمل و کار انسان است. بناپارتابلهان در سرزمين هاي کوچک همواره سنگ کشورهاي بزرگ را به سينه مي زنند و هم ميهنان خويش را تشويق به بخشش ميهن و ناموس خود مي کنند . حکيم ارد بزرگمعلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش. پور سيناداناي بي وجدان هيچ گاه صاحب روحي پاک نخواهد بود . رابلهشورانگيزترين عشق ، دلدادگي به ميهن است . حکيم ارد بزرگهيچ چيز در اين دنيا اتفاقي نيست. وين دايراغلب آنهائي پيروز و موفق مي شوند که کمتر تعريف و تمجيد شنيده باشند. زولاتا خود را از هرجهت کامل و شايسته نديدي ، قضاوت نکن . پوشکينحقيقت را همانطور که هست بايد پذيرفت. روستاناگر نتوانيم هميشه اتفاقاتي راکه در زندگيمان مي افتد کنترل کنيم ، دست کم مي توانيم بر واکنشهاي خود نسبت به آن وقايع ، و بر اعمالي که در مقابل آنها انجام مي دهيم مسلط باشيم. آنتوني رابينزدرود بر روان دياکو ، کورش و ارشک ، که پايه هاي جاودانه ايران زمين را بنيان نهادند . حکيم ارد بزرگدر سرتاسر طول زندگي باز همان عشق است که يگانه حامي و ناجي شماست . باربارا دي آنجليسبزرگترين داروي خشم ، صبر و درنگ است. سنکااز انديشه ها و آرزوهاي ديگران ، براي موفقيت خود کمک بگيريد. پاندرنيرنگ پيران بدنهاد ، تنها با مرگ به پايان مي رسد . حکيم ارد بزرگرمز کليه پيروزي ها ، اراده است. روبرتسونهر چه بيشتر تصميم بگيريد ،قدرت تصميم گيري شما بيشتر مي شود . آنتوني رابينزاگر مي خواهي کسي را بزرگ کني ، پيوسته از او به دشمني ياد کن . حکيم ارد بزرگعشق و شور زندگاني را از درون خودتان جست و جو کنيد . سرزندگي و زنده بودن را تنها از درون خودتان جويا شويد . باربارا دي آنجليسکساني که با افکار عالي و خوب دمسازند ، هرگز تنها نيستند. سيدنيتندرستي پرشگاه روان بيدار است براي گشودن دروازه هاي پيروزي . حکيم ارد بزرگاگر بر ناتوان خشمگين شوي، دليل بر اين است که قوي نيستي. هرمان هسههمچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نيرومندتر مي شوند ، قدرت تصميم نيز با تمرين افزايش مي يابد . آنتوني رابينزعشق همانند مغناطيسي است که ما را به مبدا خود جذب مي کند . باربارا دي آنجليسادب نمايه آغازين خرد است . حکيم ارد بزرگاگر همه آرزوها برآورده مي شد ، هيچ آرزوئي برآورده نمي شد. يونسکومقام عالي انساني در برابر شماست. آن را بدست آوريد. شيللربه زبانت اجازه نده که قبل از انديشه ات به کار افتد. شيلونخردمندان همچون باران بر انديشه هاي تشنه مي بارند و دگرگوني هاي آينده را موجب مي گردند . حکيم ارد بزرگاگرآنچه انجام مي دهيد،ناحق باشد،موفقيتي کسب نخواهيد کرد. توماس کارلايل. فيلسوف اسکاتلنديوقتي که رويا مي بينم ، احساس جواني مي کنم. اليزابت کوتورثمردم همواره گوش به نداي بخشندگان دارند . حکيم ارد بزرگلازمه موفقيت ،در توانائي تمرکز انرژي ذهني و جسمي وبدون وقفه بروي يک مسئله است بي آنکه احساس خستگي کنيد. توماس اديسونآموزش توانسته است جمعيت فراواني را باسواد کند، امانتوانسته است، به آنها بگويد چه بخوانند. جي.تراولياناگر پي به شکوه و گستره خرد خويش ببريم هيچ گاه به گردن کشي روي نمي آوريم . حکيم ارد بزرگلباس قديمي را بپوشيد ولي کتاب نو بخريد. آستين فلپزهرگز هيچ هدفي را رها مکنيد، مگر اينکه ابتدا قدم مثبتي درجهت تحقق آن برداشته باشيد . آنتوني رابينزمهم نيست چه کسي هستيد ، چه شغلي داريد يا چگونه وقت خود را مي گذرانيد . هر روزه فرصت هاي بي شماري در اختيار داريد تا زندگي اطرافيان خود را از خود متاثر سازيد . چه آناني که مي شناسيد شان و چه آنان که برايتان بيگانه اند چگونه؟ به عشق و شور زندگي خويش اجازه دهيد خودش را ظاهر کند. از طريق کلمات ، چشمان ، اعمال ، و حتي با زبان بي زباني قلبتان. نمود و ظهور عشق و شور زندگي در شما دعوتي است از ديگران تا عشق و شور زندگي آنان نيز خود را نشان دهد . باربارا دي آنجليسپرداختن به ريشه ها ، کار ريش سفيدان و اهل دانش است . حکيم ارد بزرگکاميابي تنها در اين است که بتواني زندگي را به شيوه خودسپري کني. کريستوفرمورليسعادت عادت است آنرا پرورش دهيد. آلبرت هوبارهر چه بلند پروازتر باشيم به رازهاي کمتري بر مي خوريم . حکيم ارد بزرگدانشگاه تمام استعدادهاي افراد،ازجمله بي استعدادي آنهاراآشکارميکند. چخوفمعاشرت بر دانائي مي افزايد ولي تنهائي مکتب نبوغ است. گيبونصرفه جوئي خود يکي از منابع مهم درآمد است. الکساندردوماهمه ما نياز داريم که دائماٌ احساس رشد عاطفي و معنوي کنيم . اين غذايي است که روح ما به آن محتاج است . آنتوني رابينزرايزني که دوستان فراوان دارد تکيه گاه مناسبي نيست او گرفتار است و انديشه اش آزاد نيست . حکيم ارد بزرگشما قدرت و توان آن را داريد که زندگي اي رضايت بخش و سرشار از غناي روحي بيافرينيد شما توان آن را داريد که به زندگي خود معنا و هدفي برتر ببخشيد اين توان تنها در عشق و شور زندگي شما نهفته است . جرات و شهامت آن را به خود راه دهيد تا عشق و شور زندگي را با خود به هر کجا که مي رويد ببريد.جرات و شهامت آن را به خود راه دهيد تا عشق و شور و زندگي تان را به هر کس که خواستيد و دوست داشتيد نشان دهيد . باربارا دي آنجليسحوادث چون روزها سپري مي شوند. مثل افريقائيقانون اساسي هر کشور نماي ساختار آن سرزمين است و ناراستي آن ، سستي و پلشدي در پي دارد . حکيم ارد بزرگبهترين چاره غضب ، به تاخير انداختن آن است. سليکافرصت از دست مده ودر کارسستي مکن که ميوه آن ذلت است. فيثاغورثکوهستانها و دره هاي بي انتها در درون آدمها مي بينم . حکيم ارد بزرگتسليم ورضا در برابرحوادث علاج ناپذير، مهمترين توشه سفر زندگي است. شوپنهاورشکست بايد انرژي خفته را بيدار کند.رومن رولانتنها پشيماني را بايد بخشيد که بر اشتباه خود آگاه شده و آن را بر زبان جاري مي سازد . حکيم ارد بزرگآنتوني رابينز : احساس قدرشناسي و سپاس رادر خود تقويت کنيد. اين عواطف از معنوي ترين احساسات ما هستيد و بيش از هر چيز، زندگي ما را پر بار مي سازند. با احساس شکر گزاري زندگي کنيد . آنتوني رابينزعشق همان چيزي است که به شما امکان مي دهد بارها و بارها متولد شويد . باربارا دي آنجليسابله ترين دوستان ما، خطرناک ترين دشمنان هستند.سقراطبزرگداشت توان نيروهاي جوان را نيز دو چندان مي کند . حکيم ارد بزرگخود را بزرگ شمردن نشانه بدبختي است. امرسوندانه خدمت نيکو بيفشان.يادگارهاي شيرين از آن بيرون خواهد آمد . مادام دوستاهلکمر راه هم در برابر آرمان خواهي برآزندگان خواهد شکست . حکيم ارد بزرگبرآزندگان و ترس از نيستي؟! آرمان آنها نيستي براي هستي ميهن است. حکيم ارد بزرگبهترين زمان براي رفع عواطف منفي هنگام بروز و احساس آنهاست. هنگامي که اين عواطف قدرت گرفتند، رفع آنها بسيار مشکلتر است. آنتوني رابينزنامدار کهن اسطوره و راهبر دوران هاست ، سرشت او با خوي مردم سرزمين خويش همگون است نه با سرشت فرمانروايان . حکيم ارد بزرگ


نوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:22 | لینک  | آن گاه هر کاري که از شما سر بزند سرشار از عشق و شور زندگي خواهد بود . باربارا دي آنجليسگنج هائي که در قلب هستند ، قابل سرقت نيستند. ضرب المثل روسيستايشگري هنر است هنري که با آن مي توان ناراست ترين آدميان را هم دلپسند نمود . حکيم ارد بزرگهر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر مي رسد. توماس کارلايلغذا را سبک کن تا ازمرض ايمن شوي . جالينوس حکيماگر زندگي با تو سرناسازگاري دارد تو با او سازش کن. اسپارتکيش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمي زند ، عمل مي کند. کن بلانچارددر برف ، سپيدي پيداست . آيا تن به آن مي دهي ؟ بسياري با نماي سپيد نزديک مي شوند که در ژرفناي خود نيستي بهمراه دارند . حکيم ارد بزرگاز زندگي خود لذت ببريد، بدون آنکه آنرا با زندگي ديگران مقايسه کنيد. کندورسهتصميم بگيريد که چه مي خواهيد و مشخص کنيد که چه عاملي مانع رسيدن به آن خواسته است. آنتوني رابينزهر چه بيشتر عشق بورزيد ، عشق و شور زندگي بيشتري به شما روي خواهد آورد . باربارا دي آنجليسطبيعت زنده و پوياست نکوداشت آن ، گرامي داشتن ريشه گاه آدميان است . حکيم ارد بزرگاگر همسر شما در اثر فشار کار ، سخنان دلسرد کننده اي مي گويد معني اش آن نيست که به آخر خط رسيده ايد . معني اش آن است که همسر مورد علاقه شما به محبت و حمايت بيشتري نياز دارد. آنتوني رابينزيکي از ناشناخته ترين لذتها در زندگي حرف زدن با خويشتن است. فرانسيس رواترمنشاء غم هاي گران را بيشتر در وجود خود جستجو کنيد تا در وجود ديگران . پل پوژهبي باک به آرمان خويش مي انديشد آرمان هويدا او را رويين تن مي سازد . حکيم ارد بزرگاگر بدنبال فرصت ها بگرديم چند برابر مي شوندو اگر آنها را ناديده بگيريم ، از ميان مي روند. جان ويکرهرگاه کسي که نيکي مي کند ، با نتيجه آن خود را مشغول نسازد، آنوقت حس غضب و خود خواهي در قلب او خاموش مي شود. بوداپيوند ما تنها با زندگان نيست همه ما پيوندي ابدي با نياکان و اسطوره هاي سرزمين خويش داريم . حکيم ارد بزرگاگر شاد بودي آهسته بخند تا غم ناراحت نشه و اگر غمگين بودي آرام گريه کن تا شادي نا اميد نشه . چارلي چاپلينقابليت انعطاف ، باعث مي شود که نظرات تازه اي پيدا کنيد و به نتايج تازه تري برسيد. آنتوني رابينزکارتان را با عشق انجام دهيد با شکر و قدرداني تمام به سر کار برويد و با عشق و شور تمام به آن دل بدهيد . اين يگانه شغل و تنها وظيفه اصلي شما بر روي زمين است . اينکه عشق بورزيد . مي توانيد آن را هر زمان يا در هر کجا نيز انجام دهيد. هرگاه خود را با تمامي وجود وقف لحظه لحظه ي شغل ، کار و نيز زندگي تان کنيد . آن گاه موفقيت و دستيابي واقعي را تجربه خواهيد کرد و رضايت و اقناع حقيقي را احساس خواهيد نمود . باربارا دي آنجليسآموزگاري ، عشق است چنين جايگاهي هيچگاه به دست غير مباد. حکيم ارد بزرگکسي که مي خواهد درو کند ، بايد بکارد. مثل آلمانيانسان دانا به جاي آنکه در انتظار رسيدن فرصت خوب در زندگي باشد، خود آنرا به وجود مي آورد. فرانسيس بيکنبايد خود را مقيد کنيم که از اشتباههاي خود پند بگيريم، نه اينکه به خود بپيچيم و خويشتن را ملامت کنيم . آنتوني رابينززمانه به ما مي آموزد بسياري از بايد ها و نبايدها ، خنده آور بوده اند . حکيم ارد بزرگآنان که از خود عشق ساطع مي کنند ، با عشق زندگي مي کنند و با عشق نيز نفس مي کشند ديگران را به سمت خود مي کشانند . باربارا دي آنجليسشکر گزاري نه تنها بزرگترين فضيلت است ، بلکه منشاء ساير نيکي ها نيز هست. سيسروگر يکي از مشتاقان کتاب هستيد بزرگترين خوشبختي جهان را دارا هستيد. ژول کاراوتيدانش را مي آموزي اما خرد ، برآيند انديشه و آموخته هاي ماست . حکيم ارد بزرگحافظه خوب ، حافظه اي است که بداند چگونه امور بي اهميت را فراموش کند. کليفتون فاديمنبزرگترين فن زندگي استفاده از فرصت هاي بي نظيري است که بر ما مي گذرد. سالوبيلتنها آغاز ها را بايد جشن گرفت چرا که شيره جهان در رشد و زايندگيست . حکيم ارد بزرگرمز رسيدن به هدفها، شرطي کردن ذهن است . دست کم روزي دوبار ، هدفهايي را که نوشته ايد بررسي کنيد . آنتوني رابينزايمان تنها زاده ي عشق و شور زندگي است هر گاه به عشق و شور زندگي تسليم مي شويد و بر نياز و گرايش خود به خوشبختي و خوشحالي ، رضايت و حقيقت صحه بگذاريد خود به خود به سر چشمه ي زندگي مي پيونديد که درون خود شما وجود دارد. ناگهان حس بالايي از قدرت ، هدفمندي و ارتباط با چيزي به مراتب بزرگتر از آن چه تا آن زمان آن را به عنوان " خويشتن خويش " مي شناختيد ، سر تا سر وجود شما را فرا خواهد گرفت. آن گاه در مي يابيد که ايمان همان اميد و اميدواري نيست و اصولا هيچ ارتباطي نيز با آن ندارد. در خواهيد يافت که ايمان نوعي خود باوري و اعتماد به نفس است. ايمان به نوعي علم به اين که آگاهي و شعور کيهاني به شکل " شما " و " در شما " به جريان افتاده و به کار گرفته شده است . باربارا دي آنجليسارزش پيمان شکن ، باندازه کفن هم نيست . حکيم ارد بزرگآن کس که به کم خرسند است ، بيش از ديگران دارد. ديوژنمن اشخاص زنده را آناني مي دانم که مبارزه مي کنند. بي مبارزه زندگي مرگ است . هوگوخردمندان تاريخ همچون رشته کوههاي سترگ ، دشتهاي آدميان را نگاهباني مي کنند . ارد بزرگخنده ، بزرگترين سلاح در مبارزه زندگي است . آناتول فرانسکسي که بدگويي مي کند خواري را به جان مي خرد . حکيم ارد بزرگهرگز بخاطر دوستت ، از انجام وظيفه اي چشم مپوش. سن لانبرنيروي رنج، مي تواند در خدمت شما باشد، به شرط اينکه از آن به صورت صحيح استفاده کنيد . آنتوني رابينزمنتظرنمانيد عشق شما را پيدا کند زمين حاصلخيزي بيافرينيد تا بذر عشق به سادگي در آن جوانه زند و رشد کندخود را تمام و کمال و تا آن جا که در توان داريد با صداقت تمام به رابطه تان متعهد و پاي بند کنيد قدرت تعهد بذر عشق ميان شما و معشوق را آبياري خواهد کرد و به آن اين امکان را خواهد داد تا در قلب شما به بار بنشيند . باربارا دي آنجليسدر برف ، سپيدي پيداست . آيا تن به آن مي دهي ؟ بسياري با نماي سپيد نزديک مي شوند که در ژرفناي خود نيستي بهمراه دارند .  ارد بزرگسعادتمند کسي است که بر مشکلات و مصائب زندگي لبخند بزند. مارلودنيا سراسر زيبائي و کمال است ، و ما کمتر متوجه مي شويم. پاسکالبن و ريشه هستي مانند گردونه اي دوار است که همه چيز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روي زمين ، زايش و مرگ ، نيکي و بدي ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و … حکيم ارد بزرگسعي کن آنچه مقدر است ، آرام تحمل کني . سقراطديدار کساني که دوستشان داري هميشه شادي آور است حتي درخواب . موتزارتاگر در زندگي شما چيزي هست که از آن ناراضي هستيد، ( مثلاٌ در زمينه روابط، سلامت جسمي ويا شغل ) هم اکنون تصميم بگيريد که بلافاصله تغييري در آن به وجود آوريد. آنتوني رابينزآنکه هميشه لبخندي بر لب دارد شادي را به همگان هديه مي دهد . حکيم ارد بزرگبراي آنکه به فرودستي گرفتار نشويي ، دست گير آدميان شو . حکيم ارد بزرگنشانه مهارت، دانستن بيشترين ها در مورد کوچک ترين ها است . اچ لاسکىاولين گام در راه آگاهى، درک جهل است . بى پيماسترآيا همه بايد به يک اندازه داشته باشند ؟! پايگاه مردمي همه آدميان بايد برابر باشد ؟! کساني که اينها را مي گويند يا ابلهند و يا گرگاني هستند که پوستين گوسفند به سر کشيده اند . آنگاه که عده ايي شب و روز براي رشد و بالندگي سرزمينشان تلاش مي کنند از همه چيزشان مي گذرند هزاران هزار نام ناشناخته در وادي هاي گوناگون از کيان کشور ، آزادي و مردم خويش با سينه ايي ستبر نگهباني مي کنند را چگونه مي توان با کساني يکي نمود که تنها موارد با اهميت زندگي آنها ; زمان خواب و خوراک ، ديدار دوستان کوچه و بازار ، آخرين فيلمي که بر پرده سينماست و يا چشم و ابروي ديگري ست.... حکيم ارد بزرگفرهنگ رودخانه اى است به قدمت تاريخ. يونگآزادي ابر انسان تنها در صورتي واقعي است که در زمان فراشد و در ساختن آينده يي بر پايه گذشته عملي شود . فريدريش نيچهبزرگترين کارخانه نابودي توانمنديها ، آيين آموزشي نادرست است. حکيم ارد بزرگخوشبختي ميان پرده بدبختي است . دن مارکيفرمان ايزد به جهانداران داد و دهش است . حکيم فردوسي خردمندپيشرفت تنها در سايه آمادگي هميشگي ما بدست مي آيد . حکيم ارد بزرگبه خاطر داشته باشيد که امروز همان فردايي است که ديروز درباه آن نگران بوديد . از خود بپرسيد اقلاً اين چيزي که درباره اش نگرانم به وقوع خواهد پيوست يا خير ؟ . استرنبهترين وسيله دفع دشمنان ، ازدياد دوستان است . بيسمارککارهاي تکراري ما نشانه شخصيت ماست . ارسطواگر شما به مشکلات پشت کنيد سختي ها هيچگاه به شما پشت نخواهند نمود بهترين راه ، مبارزه پيگير و هميشگي با سختي هاست . حکيم ارد بزرگاراده هاي ضعيف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمائي مي کنند ، ليکن اراده قوي جز در لباس عمل و کردار ظهور نمي يابد. گوستاو لوبونبراي يک کشتي که معلوم نيست به کدام بندرگاه مي رود ، باد موافق معنا ندارد. ميشل دو مونتيخويش را خوار نکنيم و اگر ارزشش را بدانيم هيچگاه در برابر ياوه گويان آسيب پذير نخواهيم بود . حکيم ارد بزرگکي از دشوارترين کارها براي هر فرد آن است که روي سطح يخزده ومرط.ب زمين بخورد و وقتي بلند مي شود ، خدا را شکر کند . لرد باکليما در جوار يکديگر زندگي مي کنبم ، پس اولين مقصود ما در زندگي اين است که به يکديگر محبت کنيم و اگر نمي تواني» دست کم ديگران را آزار ندهيم. دالائي لامارويش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان مي دهد . حکيم ارد بزرگآزادگان را کاهلي ، بنده مي سازد . حکيم فردوسي خردمندتجربه را بر روي رختخواب نرم معطر و متکاي پر قو نمي توان بدست آورد . اوري پيددرون ما با تمام جزئيات ، از نگاه تيزبين اهل خرد پنهان نيست . حکيم ارد بزرگآدمي شاگردي است که درد و اندوه او را تعليم مي دهد و هيچکس بدون احساس اين معلم قادر به شناسايي خود نيست . آلفرد دوموسهمهارت دريانورد در طوفان و شجاعت سرباز در ميدان جنگ، ظاهر مي گردد، باطن و سيرت مردم را در حين بدبختي و مصيبت آنها، مي توان شناخت. دانيال حکيمهمواره آدميان دايره و چنبره بدي و پليدي را با دانش و انديشه برتر خويش بسته و بسته تر مي سازند . حکيم ارد بزرگحيات خوابي است ، و محبت رؤياي آن . آلفرد دوموسهبسياري از مردم سعادت و شوکت روزگار پيري خود را به سختيها و مشکلات روزهاي جواني مديون هستند. ناپلئونمهمتر از امنيت بيروني ما ، امنيت دروني ماست . هيچ ارتشي نمي تواند نا امني درون فرو ريخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستيم که مي توانيم آن را سامان بخشيم . حکيم ارد بزرگجايگاه پرستش گران کوهستان است . حکيم فردوسي خردمندعلم از بهر دين پروردن است نه از براي دنيا خوردن. سعديمهم نيست که ديگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود خويشتن خويش را باور کنيم . حکيم ارد بزرگبيش از سخن گفتن حرفت را بسنج چنان که بيش از کاشتن تخم شخم مي زني. ژان ژاک روسوزمان را بر کارهاي خود تقسيم کنيد تا کاري بر زمين نماند . بطليموسزمين هر روز هزاران هزار گل زيبا به ما ارزاني مي دارد اما کمتر کسي زمين را مي بيند . حکيم ارد بزرگاگر مشکلي داري، به دليل طرز فکر توست و تنها راهي که مي تواني مشکلات را براي هميشه حل کني، اين است که طرز فکرت را تغيير دهي. وين دايرثروتمند واقعي کسي است که بخششي داشته باشد. کسي که از اين عمل امتناع کند مسکيني بيش نيست. سوجينکسي که آدم پيش رويش را آنگونه که هست نمي بيند خيلي زود به مرز جدايي مي رسد . حکيم ارد بزرگنيرومندترين مردم کسي است که خشم خويش نگه دارد. افلاطونآن که آرزوي سروري دارد بايد هنر بسيار داشته باشد. حکيم بزرگمهرکسي که درد روشنگري و بازگويي تجربه را ندارد خود نيز زماني براي بهره از آن را نخواهد يافت . حکيم ارد بزرگآدم درستکار به خاطر يک قطعه استخوان خود را به سگ تبديل نميکند . ضرب المثل دانمارکيآدم فقير حق بي شعور بودن و احمق بودن را ندارد . لاروشفوکولدارزيابي و پژوهش ما بر کار ديگران دو درس در پي دارد : نخست اينکه با دانش او آشنا مي شويم و دوم آنکه ما راه هاي تازه و درست را به او هديه خواهيم نمود . حکيم ارد بزرگآدميان به اندازه اي آسيب مي آورند که جسارت کنند و خوبي به آن قدر مي کنند که مجبور باشند . لاروشفوکولدانسان آن قدر وقت ندارد که نيمي از عمرش را صرف نزاع و ستيزه کند . لرد آوي بوريآزمودگي آدمها ، از زر هم با ارزشتر است . حکيم ارد بزرگانسان از پيروي چيزي ياد نميگيرد ولي از شکست خيلي چيزها فرا مي گيرد . کازوبونقلبي که دوست ندارد خاطره اي نيزندارد. شوفل کوينهسربازان تنها نگاهبان مردم امروز کشور خويش نيستند آنها دستاوردهاي پيشينيان و سرمايه آيندگان را نيز پاس مي دارند . حکيم ارد بزرگناياب ترين چيزها صميميت و يگانگي است. ناپلئونآنچه هستي باش. نيچهبدانديش هميشه ، کارش گره مي خورد . حکيم ارد بزرگانسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن , زيبا و آراسته باشد . چخوفانسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد , جفاي ايمان و ظلم بشريت . بقراطمي گويند رسيدن به آرامش هدف است بايد گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آيا کوهنورد هميشه بر آن خواهد ماند ؟ بيشتر زمان زندگي او در کوهپايه و دامنه مي گذرد به اميد رسيدن به آرامشي اندک و دوباره نهيب دل و دلدادگي به فرازي ديگر . حکيم ارد بزرگانسان بايد در دنيا مانند مهماني باشد که او را به ضيافت دعوت کرده اند آن چه را پيش روي او آورند بخورد و انچه ندهند مطالبه نکند . بقراطانسان نه آن طور است که مي پندارد نه چنان است که او را مي شناسد و نه آن است که مي نمايد . وايلزساده باش ، آهوي دشت زندگي ، خيلي زود با نيرنگ مي ميرد . حکيم ارد بزرگوظيفه چيزي است که از ديگران انتظار انجامش را داريم. اسکار وايلدمردم موفق امروز، کودکان جسور ديروز بوده اند. ديزرائليتاريکي در زندگي ماندگار و ابدي نيست ، برسان روشنايي . حکيم ارد بزرگنوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:21 | لینک  | سردمداران براي آنکه به توفان مردم گرفتار نشوند بايد با امواج درياي آدميان هماهنگ گردند .مهار دريا غير ممکن است کساني که فکر مي کنند مردم را با امکانات خود مهار کرده اند دير يا زود گم مي شوند . حکيم ارد بزرگدر زندگي ثروت حقيقي مهرباني است ، و بينوايي حقيقي خودخواهي . وينهموسيقي؛ صداي خداست. پور سيناخواست فرمانروا بايد هم آهنگ با مردم باشد پيشداري او به نابودي اش مي انجامد . حکيم ارد بزرگبراي پيشرفت سه چيز لازم است: اول پشتکار، دوم پشت کار، سوم پشت کار. لرد آويبوريهنگامي که برخواستم از ايران ويرانه اي ساخته بودند و از مردم کشورم بردگاني زبون ، سپاه من نشان بزرگي و رشادت ايرانيان در طول تاريخ بوده است سپاهي که تنها به دنبال حفظ کشور و امنيت آن است . نادر شاه افشارپادشاهي که مردمش از او فروتر بنشينند در فزوني و برتري نيست او در ته چاه کبر و خود بيني فرو افتاده است . حکيم ارد بزرگآز مايه نگراني و تشويش خاطر است . حکيم بزرگمهرارزش يابي هر چيز بستگي به توان خواهي آن دارد . فردريش نيچهامروزه ، انتخابات آزاد تنها راهکار ادامه زندگي سياسي فرمانروايان است . حکيم ارد بزرگراز جواني من در اين است که هر روز چيز تازه اي ياد مي گيريم . سولونبدست آوردن آنچه را که ما آرزو داريم موفقيت است اما چيزي را که براي بدست آوردنش تلاش نمي کنيم ، خوشبختي است . لوسياگِره هاي که به هزار نامه دادگستري باز نمي شود ، به يک نگاه و يا نداي ريش سفيدي گشاده مي گردد . حکيم ارد بزرگآن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نيوشاتر است ، اميدوارترين کسان است . حکيم بزرگمهرعظمت بشر در آنست که پل است نه مقصد.بشر را از اين نظر ميتوان دوست داشت که يک مرحله تحول و يک دوره گذرانيست . نيچهآنهايي که از زادگاه خود مي روند تا رشد کنند با سپري شدن روزگار مي فهمند بزرگترين گنج زندگي را از دست داده اند و آن زادگاه و ميهن است . حکيم ارد بزرگوارد عمل شدن بدون برنامه ريزي علت همه شکست هاست . آلکس مک کنزيدانستن کافي نيست،بايد به دانسته ي خود عمل کنيد. ناپلئون هيلتپه‌اي وجود ندارد که داراي سراشيبي نباشد! ضرب‌المثل ولزيبا گريه به دنيا مي آيي اما چنان زندگي کن که با خنده از دنيا بروي . سرنگآنگاه که آزادي فداي ميهن پرستي مي شود و وارون بر اين ميهن پرستي فداي چيزهاي ديگر ، کشور رو به پلشدي مي گراييد و درد . حکيم ارد بزرگيک مسافر خوب از خود هيچ ردي بر جا نمي نهد. لائو تسهعشق ماندگار هرگز بر جاذبه ي جسماني ميان شما و معشوق که همواره در حال تغيير است متکي نيست . باربارا دي آنجليسخودت باش شايد بدترين پندي باشد که به بعضي ها مي توان داد . تام سامسوناگر ما چيزي را مي خواهيم براي آن نيست که دليلي بر آن پيدا کرده ايم بلکه چون آن را مي خواهيم برايش دليل پيدا مي کنيم. شوپنهاورکورش نماد فرمانروايان نيک انديش است و نام او مي ماند ، چرا که از راستي و کمک به آدميان روي برنگرداند . حکيم ارد بزرگآن که پيروي خرد است دل به هوس نمي سپارد . حکيم بزرگمهرما ندرتاً درباره آنچه که داريم فکر مي کنيم ، درحاليکه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم که نداريم . شوپنهاورمن در جهان يک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام ! ناپلئونارزشها و تغييرات آنها به افزايش قدرت آناني که ارزشها را مقرر مي دارند ؛ مربوط مي شوند. ميزان ناباوري ؛ ( ميزان ) (( آزادي انديشهء )) مجاز بياني از افزايش قدرت است. هيچ انگاري آرماني است متعلق به بالاترين درجه ء قدرتمندي روح ؛ و سرشارترين زندگي – گاهي ويرانگر و گاهي ريشخند آميز . فردريش نيچهجوانان زندگي خردمندانه مي خواهند ، کهنسالان بايد آگاهي بخش انديشه هاي آنان باشند نه بازيگران زندگي آنان . حکيم ارد بزرگعلمي که با تقوا و پرهيزگاري همراه نباشد پشيزي ارزش ندارد . لوييبسياري از چيزها در اطرافتان وجود دارند که به کار موفقيت وعملي شدن رويا هاي شما مي آيند، اما متوجه وجود آنها نمي شويد . زيرا هدفهاي خود را به روشني تعريف نکرده ايد و به عبارت ديگربه مغز خود نياموخته ايد که آن چيز ها داراي اهميت هستند . آنتوني رابينزدشمني به آدمي اين زمان را مي دهد که تواناييهاي خويش را باز شناسد . حکيم ارد بزرگهنگامي که عاشق زندگي مي شويد دنيا را درست همچون عشاق از پس ديدگان عشق نظاره خواهيد کرد . ديدن و نگريستن از پس ديدگان عشق به اين معناست که زيبايي را در تمامي چيزهاي اين عالم ببينيد و از راز و رمز و اعجاز هر لحظه به شگفتي و حيرت در آييد و در همه کس و همه چيز به دنبال عشق باشيد . باربارا دي آنجليسعلمي که تو را اصلاح نکند گمراهي است و مالي که تو را سود ندهد وبال است . ضرب المثل چينيبزرگترين ابزار دفاع در برابر دشمنان ، خرد و انديشه است . حکيم ارد بزرگاختراع پول ، قاتل خوشبختي بشر شد . سنگاسخنان سودمند را بايد نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم ، هر چند آب و هوا و زمين به روياندن و بار آوردن دانه ها ياري نکند باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه هاي معدود سر دهد و خواهد روييد . لقمانبا ترشرويي به ميان مردم رفتن ، تنها از بيماران ساخته است . حکيم ارد بزرگدر زندگي هرکس طريق راستي و درستي را بپيمايد، زودتر به هدف مي رسد. تولستويدانا انتظار ندارد کارهاي او مورد تمجيد و تحسين قرار گيرد. لائوتسهنم نم باران ، سبب بيداري خاک گشته و آن را شکوفا مي کند ، خرد هم ناگهان پديد نمي آيد زماني بس دراز مي خواهد و رواني تشنه باران . حکيم ارد بزرگطوفان هاي حوادث، اخلاقيات و روحيات انسان را تقويت مي کند. گوتهچاپلوسي هم گوينده و هم شنونده را فاسد مي کند. ديل کارنگيبراي رسيدن به بلنداي بخشندگي بايد از آز وجود خويش بگذري . حکيم ارد بزرگآن که طالب آسايش جان و تن است بايد شکيبا و بردبار باشد ، در دوستي و داد و ستد با مردم کژي و کاستي و فريبکاري نکند . چون گناهي از کسي بيند و بر او دست يابد ببخشد ، و کينه خواه و تيز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد . حکيم بزرگمهربهترين درمان براي قلوب شکسته اين است که دوباره بشکند . سام منتزگردن کشي آدميان ، ريشه در ريزي و خردي ميدان انديشه آنان دارد . حکيم ارد بزرگبه جاي آنکه به تاريکي لعنت بفرستيد ، يک شمع روشن کنيد. کنفوسيوسبردن همه چيز نيست ؛ امّا تلاش براي بردن چرا . وئيس لومبارديمردم با فداکاري ، خوشبختي را به هم هديه مي دهند . حکيم ارد بزرگافتادن در گل و لاي ننگ نيست. ننگ در اين است که آنجا بماني. مثل آلمانيچون بخشنده اي با مستحق بخشش و کرم کرد در دل احساس شادي و فرح کند ، و ببالد . اما نيکي کردن به ناسزاوار روا نيست ، چه او هرگز قدر احسان را نمي شناسد و همچنانکه از خار خشک گل نمي رويد ، ارج نهادن به نيکي را نمي داند . اگر از گنگي يا کري چيزي بپرسيم دور نيست که به گونه اي پاسخ گويد ، اما نشدني است که نااهل و ناسزاوار قدر احسان را بشناسد و سپاس گويد . حکيم بزرگمهرگردن کشان خيلي زود برده آدمهاي بد کردار مي گردند . حکيم ارد بزرگهيچ‌کس نمي‌تواند به کارمندان اين دوره انگيزه ببخشد بلکه اين انگيزه مي‌بايست درون خود افراد وجود داشته باشد . هرمن کينهيچ کس جز خود ما مسوول بدبختي ها و يا خوشبختي هاي ما نيست . بودابهترين وسيله دفع دشمنان ، ازدياد دوستان است . بيسمارکنفهمي و ناداني سه نوع است : يکي آنکه انسان هيچ نداند ، دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند ، و سوم آنکه آنچه را نبايد بداند ، بداند . دوکلوسآدمهاي کوچک ، رازهايشان هم کوچک است . حکيم ارد بزرگنيکي و سود خويش را در زيان ديگران مخواه. زرتشتاگر به خطا رفتي، از برگشتن واهمه نداشته باش. کنفوسيوسساختاري که با سرشت آدمي سازگار نباشد توان پايداري ندارد . حکيم ارد بزرگکوشش اولين وظيفه انسان است. گوتهکسي که به کسي حسد مي ورزد، دليل بر آن است که به برتري او اعتراف کرده است. هراس وال پولکوهستان ها هم رامشگاه آزادگان و بي پروايان است و نهيب ماندگاران تاريخ . حکيم ارد بزرگاگر جوان را از عشق منع کنيد ، چنان است که مريض را از کسالتش سرزنش دهيد . دوکلوسخوشبختي پروانه است. اگر او را دنبال کنيد از شما مي گريزد ولي اگر آرام بنشينيد، روي سر شما خواهد نشست. هيوماستخوان بندي شهرها در ديوار است و بزرگداشت . حکيم ارد بزرگآهنگ صدا هرچه ملايم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشين تر خواهد بود. جان کايزلکسي داناست که مي داند هيچ نمي داند. ضرب المثل فلسطينينامداران هيچگاه خويش را گرفتار پاسخ به ابلهان کج انديش نکردند . حکيم ارد بزرگقوي ترين اهرم ها، اراده است. اسمايلزخرد در پيکار با ديوان برنده ترين سلاح ها ااست در برابر شمشير تيز ديو ، خرد جوش است و جان بدان روشن . حکيم بزرگمهرآدمهاي ماندگار به چيزي جز آرمان نمي انديشند . حکيم ارد بزرگآنچه بار زندگي را بردوش ماسنگين تر ميسازد، عموماً زياده روي در خود زندگي است. روسوحواس وسيله ي کشف نيست بلکه فقط وسيله ي ارتباط عملي پيدا کردن با عالم خارج است و همين طور عقل .آن همان مايه ي دانشي است که در جانوران ، غريزه و در انسان ، عقل را به وجود مي
آورد . از آن مايه ي دانش در انسان قوه ي اشراقي به وديعه گذاشته شده که در عموم به حال ضعف و ابهام و محو است ، ولي ممکن است که قوت و کمال يابد تا آنجا که شخص متوجه شود که آن اصل اصيل در او نفوذ کرده مانند آتشي که در آهن نفوذ و آنرا سرخ مي کند . به عبارت ديگر اتصال خود را با مبدا در مي يابد و آنش عشق در او افروخته مي شود ، هم تزلزل خاطري که از عقل در انسان رخ کرده مبدل به اطمينان مي گردد ، هم علاقه اش از جزئيات سلب مي شود . هانري برگسونجواني صندوق در بسته اي است که فقط پيران مي دانند درون آن چيست . دوکلوساگر آرمان برايمان هويدا باشد ابزار هاي رسيدن به آن را خيلي زود خواهيم يافت . حکيم ارد بزرگتنها نشان زندگي رشد کردن است . جان هنريصداقت نخستين فصل دفتر دانايي است . تامس جفرسنچنان باش که به هر کس بتواني بگويي «مثل من رفتار کن». کانتاز امروز استفاده کن و امروز را از دست مده. ديل کارنگيکمر راه هم در برابر آرمان خواهي برآزندگان خواهد شکست . حکيم ارد بزرگهنر عصاره زندگي است. پل وانريمادر خوب، شاهکار طبيعت است. گرتريآدم هاي هدفمند فرمندند ، چرا که برآيند هدفمندي ، پاکي ست و پاکي شاهراه فرمنديست . حکيم ارد بزرگتقوي و خوبي مي توان سعادت را خريد. زنونمطيع‌ مرد باشيد; تا شما را بپرستد. کارول‌ بيکربزرگترين کجرويها را زماني انجام مي دهيم که فکر مي کنيم ديگر چيزي براي از دست دادن نداريم . حکيم ارد بزرگبزرگترين اميد آن است که اميد را به قصد کشت کتک بزنيم . جان اشتنبکمشکلي که خوب تشريح و حلاجي شده باشد نصفش حل شده است. چارلز کيترنيکعشق چنان شيفتگي در نهان خود دارد که سخت ترين دلها نيز ، گاهي هوس شنا در آن را مي کنند . حکيم ارد بزرگتنها بدان خدايي ايمان دارم که رقص بداند . فردريش نيچهخود رايي و خودبيني ، همه کام و مراد خود طلبيدن و ديگران را نامراد و خوار و زبون خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهي و نيکي سپردن راه يزدان است . حکيم بزرگمهرسختي هاي بزرگ به آدميان نيرويي دو چندان مي بخشند . حکيم ارد بزرگبراي اراضي کشورم هيچ وقت گفتگو نمي کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست مي آورم . نادر شاه افشارسرآمد دشواري و سختي دانايست و دانا چشم خويش را بر بسياري از زيبايي هاي زود گذر گيتي خواهد بست . حکيم ارد بزرگدنيا به اميد برپاست و انسان به اميد زنده. علي اکبر دهخدامرد نيک، صداي وجدان را مي شنود .ضرب المثل اسپانياييبي مايگي و بدکاري پاينده نخواهد بود ، گيتي رو به پويندگي و رشد است . با نگاهي به گذشته مي آموزيم : اشتباهاتي همچون برده داري ، همسر سوزي و … را آدميان رها نموده اند ، خردورزي ! آدمي را پاک خواهد کرد . حکيم ارد بزرگاگر شما دشمن داريد ، بدي او را با خوبي پاداش ندهيد ، زيرا اين امر موجب شرمساري او مي گردد . ولي به او وانمود کنيد که او با اين عمل خود براي شما خدمتي انجام داده است . نيچهقوي ترين اهرم ها، اراده است. اسمايلزدر تاريکترين شب هاي ستم ، روشنترين ستاره ها زاده مي شوند . حکيم ارد بزرگکوشش اولين وظيفه انسان است. گوتهفهميدن بهتر از دانستن است. گوستاو لوبنشباهنگام براي خانواده و نزديکانت نامه بنويس و در روز براي اربابان و سرپرستان . حکيم ارد بزرگپول بتي است که همه او را مي پرستند ولي اين بت معبد ندارد . روتشيندآدمي بايد از گناه بپرهيزد ، هر چه را به خويش نمي پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . حکيم بزرگمهرمهم ترين رازهاي نهان سياست بازان ، چيزي جز پيگري انديشه مردم کوچه و بازار نيست . حکيم ارد بزرگاراده محکم و متين که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد . اولپنانسان موفق لاقيد نيست وانسان لاقيد موفق نيست. ضرب المثل چينياگر کمي چيزهاي غير لازم را بداني بهتر از اين است که هيچ نداني . سندکادودمان بي نيا و مردان و زنان کهن ، به هزار آيين اهريمني گردانده مي شود . حکيم ارد بزرگآسوده حال کسي است که بردبار است . حکيم بزرگمهراول صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفيق . اين ها پله هاي نردبان سعادت است . ساموئيدبرآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آيندگان است . حکيم ارد بزرگتمام افکار خود را روي کاري که داريد انجام مي دهيد متمرکز کنيد . پرتوهاي خورشيد تا متمرکز نشوند نمي سوزانند. گراهام بلروي زمين خانه موقتي است و زير زمين جايگاه ابدي . ساموئل آدامزفرزند نانجيب ، آتش عمر پدر است . حکيم ارد بزرگآن که در آموختن جهد نمي کند هرگز نبايد در انجمن دانايان لب به گفتار بگشايد . حکيم بزرگمهراراده از آن مرد کور نيرومندي است که بر دوش خود مرد شل بينايي را مي برد تا او را رهبري کند. شوپنهاوروقتي ديوانسالاران از نزديکان فرمانروايان شدند ديگر اميدي به رشد کشور نيست . حکيم ارد بزرگدر کارهاي دشوار نشاط بسيار وجود دارد . لويي پاستورپيشداوري درباره اخلاق به اين معناست که نيت اعمال را منشاء آنها مي دانيم . فردريش نيچهفرمانروايان بي خرد ، مردم را شاگرد خويش مي پندارند . حکيم ارد بزرگپسرها ، لنگرهاي زندگي مادرانند . سوفوکلآنکس که نتواند در حلقه شادي و نشاط ديگران به صورت يکي از افراد در آيد ، يا مغرور است يا رياکار و يا در قيد تشريفات . لاواترنگهباني از داشته هاي يک کشور براي فرمانروا يک قانون است و انجام آن خودستايي ندارد . حکيم ارد بزرگحقيقت گفت مرا برهنه بگذاريد و پيرايه بر من مبنديد زيرا من هيچگاه از برهنگي خود شرمسار نيستم. اعتصام الملکآن که خشم بر او چيره نشود و بر گنهکار سخت نگيرد از گزند در امان است . حکيم بزرگمهرانتخابات درست و سازنده ، ناجي کشور و ناديده گرفتن آن ، پگاه رستاخيزي هولناک است . حکيم ارد بزرگدوست واقعي کسي است که دستهاي تو را بگيرد ولي قلب ترا لمس کند . گابريل گارسيا مارکز
نوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:21 | لینک  | 


خسروي بزرگتر ، بندگي بيشتر مي خواهد . حکيم فردوسي خردمندبزرگواري ، بي مهر و دوستي بدست نمي آيد . حکيم ارد بزرگآدم تنبل عصاي شيطان است .ضرب المثل ولزيانسان ها به طور کلي، چيزي جز کودکان بزرگ نيستند .ناپلئون بناپارتصوفي مسلکان براي آنکه افکار اهريمني خويش را گسترش دهند مي گويند نياز را بايد از بين برد چون نياز سبب دگرگوني مي گردد و دگرگوني از ديدگاه آنان رنج آور است ! حال آنکه هدف آدمي از زيستن پيشرفت و درک زواياي پنهان دانش است .
بجاي گوشه نشيني و خرده گيري بايد با ابزار دانش سبب رشد ميهن شد و امنيت را براي خود و آيندگان بدست آورد . حکيم ارد بزرگآنگاه که همه نيک سخن مي گويند، پليد انديشي عين خرد است . آلفرد مارشالبشر، بر صفحه‌ي شطرنج ابديت، چون پياده‌اي در دست خدا و شيطان است. گوتههر چه موانع جدي تر و سخت تر باشد , لذت تلاش و پيروزي بيشتر است . اريک باتروورتبسياري در پيچ وخم يک راه مانده اند و همواره از خويشتن مي پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهيم . بدانها بايد گفت مي داني در کجا مانده اي؟ همانجاي که خود را پرمايه دانسته اي. حکيم ارد بزرگروند رشد، پيچيده و پر زحمت است و در درازاي عمر ادامه دارد. اسکات پکدر جستجوي نور باش، نور را مي‌يابي. آرنتاگر بخواهي بر عالم فرمانروا باشي بايد عقل بر تو حاکم باشد . سه نه کصديق ترين ،بي توقع ترين،مفيدترين و دائمي ترين رفيق براي هر کسي کتاب است. مارک تواينآنکه پي به نيروي سترگ درون خود برد ، راه آزاد سازي آن را نيز خواهد يافت . حکيم ارد بزرگيکي از راههاي خوشبختي اين است که نسبت به کوچکترين نعمت ها شکرگزار باشيم . هرشلاگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما مي شد سعي و عمل ديگر معني نداشت . مترلينگموفقيت براي اشخاص کم ظرفيت مقدمه گستاخي است . ضرب المثل ايتاليايييک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده . زيگ زيگلربا بردباري همه چيز در چنگ توست . حکيم ارد بزرگکسي که مي تواند انجام مي دهد و کسي که نمي تواند به ديگران ياد مي دهد . جرج برنارد شاوآنچه سبب امنيت روح مي شود ايمان است . گاروديشما هماني هستيد که فکر مي کنيد . کلمنت استوناگر باور داشته باشي که مي تواني , حتما مي تواني . ناپلئون هيلمردمان توانمند در خواب نيز ، رهسپار جاده پيشرفتند . حکيم ارد بزرگکمي عقل سليم، اندکي اغماض و قدري خوش خلقي داشته باشيد، آن وقت خواهيد ديد در اين دنيا چقدر آسوده و خوشبخت ايد. سامرست مواموقتي جوانتر بودم همه چيز را به خاطر مي‌آوردم، حالا مي‌خواست اتفاق افتاده باشد يا نه! . مارک تواينفزون خواهي براي داشته هاي ما زيانبار است . حکيم ارد بزرگيک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را مي سازد , نه اينکه در انتظار آنها بنشيند . فرانسيس بيکناز سفر کرده ، ارزش سرزمين مادري را بپرس . حکيم ارد بزرگتاريکي و شب، مادران تفکرند .ضرب المثل هنديکسي که از سرنوشت خود شکايت مي کند ، از کوچکي و ناچيزي روح خود شکايت کرده است. مترلينگاشتباهي در کار نيست، فقط عبرت آموزي است . آن ويلسن اسکفنادر شاه افشار توانست از خراب آبادي که دشمنان برايمان ساخته بودند کشوري باشکوه بسازد نام او هميشه براي ايرانيان آشنا و دوست داشتني خواهد بود . حکيم ارد بزرگاز مردم دور باش و تنها زندگي کن ، نه به کسي ظلم کن و نه بگذار کسي به تو ظلم کند . ابوالعلامعرياگر قرار است براي چيزي زندگي خود را خرج کنيم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت يک لبخند و يا نوازشي عاشقانه کنيم . شکسپيرکتاب گران سنگ شاهنامه ، مهمترين دستاورد پيشينه کهن ماست . حکيم ارد بزرگخيال هايت را کنار بگذار و نيتت را خالص کن آنوقت حقيقت در قلبت مي تابد . ملا صدراخود را قرباني کنيم بهتر است تا ديگران را. گانديپيران انديشمند به ريشه ها مي پردازند نه به شاخه ها . حکيم ارد بزرگبراي جلب علاقه، بايد اظهار علاقه مندي کرد .ديل کارنگيپرسيدم دوست بهتر است يا برادر ؟ گفت دوست برادري است که انسان مطابق ميل خود انتخاب مي کند . اميل فاگوگردش نظام مالي آلوده ، شمشير دشمنان مردم را تيز مي کند . حکيم ارد بزرگاز قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کني. ديپاک چوپراعشق ماندگار هرگز بر جاذبه ي جسماني ميان شما و معشوق که همواره در حال تغيير است متکي نيست . باربارا دي آنجليسخداوند ما را براي خودش آفريده است پس قلبمان آرام نمي گيرد مگر وقتي که به او رو يمي آوريم. سنت آگوستينادب خويش را هيچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ريشخند باشي . حکيم ارد بزرگکسي که از ابتدا نا بينا به دنيا آمده است معني تاريکي را نمي فهمد زيرا هرگز روشنايي را تجربه نکرده است. خردمند بوداييبگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببيني. مولانابخشندگان فرمانروايان بي تاج و تخت ميانه مردمند . حکيم ارد بزرگسعادت مثل پروانه ايست که روي برگهاي گل به خواب رفته باشد . به مجرد اينکه نزديکش بروي بالهاي خود را باز کرده و در فضا پرواز مي کند . آندره توايدعمري را تلف کردم تا بفهمم فهميدن همه چيز لازم نيست . رنه کوتيمن با عشق به تو تنها به ميعادگاهم مي آيم ، اما اين من ، در ظلمت کيست کنار مي آيم تا از او دوري کنم ، اما نمي توانم از او بگريزم ، او وجود کوچک خود من است ، آقا و سرور من . حيا و شرمندگي نمي شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمده ام . رابيندرانات تاگورسکوت بهترين تحقير است. برنارد شاوريشه آدم هاي سست بنياد همانند درختان ريشه در مرداب ، لرزان است . حکيم ارد بزرگخود را فدا کنيم بهتر است تا ديگران را نابود کنيم. گاندييک خانواده خوشحال چيزي جز يک بهشت زود رس نيست. برنارد شاوهر حرفي راز نيست ، اگر سخني را راز مي دانيد آن را به کسي نگوييد و اگر گفتيد ديگر نگوييد اين را به کسي نگو ! چرا که خود شما توان نگهداري آن را نداشته ايد چه برسد به شنونده سخن شما . حکيم ارد بزرگفرمانروياني که گوش به فرمان مردم دارند در زندگي جز رامش و آواي نوش نخواهند شنيد . حکيم فردوسي خردمنداگر سخن چون نقره است، خاموشي چون زر پربهاست. لقماننگذاريم تقويم وساعت ، اين حقيقت را يادمان ببرد که لحظه لحظه زندگي ، يک معجزه است و در پس آن ، حقيقتي . اج - جي - ولزکوهستان را بنگر ، به تو مي گويد نوک بلند و خيره ساز آن ، از پس دامنه ايي گسترده ، آسمان را به زانو درآورده است . حکيم ارد بزرگبيشتر مردم دعا نمي کنند فقط التماس مي کنند. برنارد شاوميان گام نخست و آرمان بازه اي نيست ، آنچه داريم اندازه نيروي کنوني ماست . حکيم ارد بزرگآدمهاي پليدي هستند که با زمان سنجي مناسب ، از نگراني هاي همگاني بهره مي برند و خود را يک شبه رهايي بخش مردم مي خوانند . حکيم ارد بزرگبه تجربه آموختم که انسانها هرگز از تجربه چيزي نمي آموزند. برنارد شاوبزرگداشت آدميان ، رشد فرهنگ را در پي دارد . حکيم ارد بزرگبهترين سياست صداقت است. سروانتسبرکت عمر را در روشنايي چشم و فرح دل را در مشاهده نيکوان دانيد . عبيد زاکانيآنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمي مي گردد . حکيم ارد بزرگزندگي يعني جستجوي دائم . لامارتينتنهايي در بهشت هم ارزشي ندارد . برنارد دوسن پيرعشق همچون توفان سرزمين غبار گرفته وجود را پاک مي کند و انگيزه رشد و باروري روزافزون مي گردد . حکيم ارد بزرگهرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود. ناپلئون بناپارتبراي انسان تيره بخت، مرگ تخفيف در مجازات زندان زندگي است . الکساندر چيسمستمند کسي است ، که دشواري و سختي نديده باشد . حکيم ارد بزرگطبيعت هنر خداوند است. دانتهاز ديروز بياموز. براي امروز زندگي کنو اميد به فردا داشته باش. آلبرت انيشتنمردمان توانمند در ميان جشن و بزم نيستند . آنها هر دم به آرماني بزرگتر مي انديشند و براي رسيدن به آن در حال پيکارند . حکيم ارد بزرگرقابت تا زماني پسنديده است که کار به حسادت نکشد. دکارتزمان استادبزرگي است که بسياري ازمشکلات را حل مي کند. کرنيمينديش که ديگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . حکيم ارد بزرگثروتمند واقعي کسد است که بخششي داشته باشد. کسي که از اين عمل امتناع کند مسکيني بيش نيست. سوجينابليس مانند نيکخواهان پيش مي آيد ، ابتدا عهد و پيمان مي گيرد ، سپس راز مي گويد . حکيم فردوسي خردمندآنکه در بيراهه قدم بر مي دارد آرمان و هدف خويش را گم کرده است . حکيم ارد بزرگدوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصيت تو ؛ بلکه به خاطر شخصيتي که در هنگام با تو بودن پيدا مي کنم . گابريل گارسيا مارکزبيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود که از ميان ما رفته باشند. امرسونتاريخ تکرار بى پايان خطاهاى زندگى است. لورنس دورلآرمان را نبايد فراموش ساخت اما مي توان هر دم ، به روشي بهتر براي رسيدن به آن انديشيد . حکيم ارد بزرگسرانجام کشف شد که صاحب بيمارترين افکار و خشن ترين قلبها مرداني هستند که زود به زود عاشق مي شوند. روسکينگوش شنونده هميشه در جست و جوي سخن خردمندانه و حکيمانه است . حکيم فردوسي خردمندهميشه بدنبال سرنوشتي بهتر براي خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه در اين مسير رنج ببري ارزشش را دارد . حکيم ارد بزرگسربر گريبان فرو بر، از دل خويش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپيردانش اقتصادي چيز شيريني است اما براي اقتصادانان در اين معقوله هيچ ديناميت هيجان يا کششي در آن پيدا نمي شود بخصوص در مقابل آناني که بدنبال رويا و آرزوهاي بزرگ مي روند و سعي مي کنند آنرا انجام داده و کنترل کنند!!! . فرانس ويدربئرگدر تصور من زندگي مانند نقطه اي روشن در تاريکي ست . شل استاههيچ کس به خرد غايى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اينشتيننماز عشق ترتيبي ندارد چرا که با نخستين سر بر خاک گذاردن ، ديگر برخواستني نيست . حکيم ارد بزرگتاريخ حقيقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاريخ مى پيوندد.جين کاکتيوانسان تنها يکبار زندکي ميکند درنتيجه , امکان آن بسيار کم خواهد بود که چيزي را دوبار تجربه کند که بيشترين شوق و هيجان را باو ميداد!!! . لانگه لونينگقهرمان هاي آدمهاي کوچک ، همانند آنها زود گذرند . حکيم ارد بزرگاز آنجايي که مي توانيم آينده را کنترل کنيم نبايد آن را پيش بيني نماييم ( درست همانطوري که هواي درون خانه را پيش بيني نمي کنيم زيرا آن را کنترل مي کنيم).تا آنجايي که مي توانيم به تغييراتي که نه برآنها کنترل داريم نه انتظارشان را داريم (مثل راندن اتومبيل) واکنش فوري و موثر نشان دهيم ، به پيش بيني آن نيازمند نيستيم.هرچه بيشتر بتوانيم خود را با چيزي که کنترلي بر آن نداريم سازگار کنيم ، نيازمان به کنترل آن کمتر مي شود. راسل ايکافبراي شاد کردن ديگران ،آرزوهايشان را بفهم . اپيکوراگر قرار است قانوني براي شاد بودن داشته باشيد، بگذاريد اين باشد: براي شاد بودن من لازم نيست حتما چيزي در زندگي ام رخ دهد. من شادم براي اين که زنده ام! زندگي موهبتي است که به من داده شده و من از آن لذت مي برم. مجله سبزوابستگي زياد به دانستن اخبار و رويدادهاي پرآکنده جهان ، پس رفت ما را به ارمغان مي آورد. حکيم ارد بزرگآرامترين کلماتند که طوفاني را با خود به همراه مي آورند . افکاري که با پاي کبوتران پيش مي آيند جهان را مسخر مي سازند . نيچهنوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:20 | لینک  | 


مسلم است که در زندگي بسيار ساده تر است که انسان به داخل شهر رفته در رستوراني ساکت وآرام به آسوده گي بنشيندونوشيدني خود را بآرامي بنوشد در زمانيکه اساس زندگي بر پايهء تلاش جهد وسازنده بنا شده است!!! . آريلد نيگوستمن فکر ميکنم هيچ احساسي رهائي و آزادي بيشتري را به کسي نخواهد داد وقتي که جرأت کني در زندگي بمانند يک اتومبيل مجدد بچرخي و دور بزني!!! . ماريه بونه ويسخردمندان همچون بازها ديدي گسترده دارند و بردبارند . حکيم ارد بزرگمن احساس ميکنم همواره بدنبال چيزي هستم که هرگز نخواهم يافت!!! . أوله نوئرراگر شغلي داري که هيچ سختي در آن نيست پس بدان که اصلاً شغل نداري. ماکلوم اس فوربسبسياري افراد زمان زيادي را صرف مي کنند تا زندگي خود را بسازند بي آنکه بدانند در اين جستجو هرلحظه در حال زندگي کردن هستند!!! . پئر بُورتنراه مبارزه با انديشه نادرست ، پرداختن بر انديشه درست است . هر راه ديگري ، ريشه کجروي را نيرومندتر مي سازد . حکيم ارد بزرگبراي من سفر مانند مجازاتي ست که بخود مي دهم در زماني که زندگي در نگاهم بسيار آزار دهنده و تلخ مي شود!!! . برگليوت هوبک هافپول در تمامي دنيا مانند يک بيماري ويروسي است که مردم دنيا نمي توانند از شر آن خلاص شوند!!! . جورج آپنسرابطه من با پول ، اين گونه است که من هرگز اهميتي به آن نمي دهم . اينگوارد آمبيورسناگر دشمنت با روي خوش نزديکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهايش بگذار . حکيم ارد بزرگسعي نکنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم، بکوشيم نسبت به خودمان بهترين باشيم. مارکوس گداويربيشتر بدبختي هاي ما قابل تحمل تر از تفسيرهايي است که دوستانمان درباره آنها مي کنند . کولتونبراي من بزرگترين مسئله دو جانبه در زندگي اين است که عاشق کسي باشم که عاشقانه دوستم دارد! . ماريا مُراستُودتا انديشه ايي پاسخگو در بين نباشد کجروي ادامه خواهد داشت . حکيم ارد بزرگداشتن يا بدست آوردن کسي آنقدر ها مهم نيست آنچه مهم است اين است که عاشقانه يکديگر را دوست داشته باشند ! . اوآ سي دبرِرگمن فکر ميکنم همه زندگي رويائي ست از عشق! . أوله پاسهمن ميدانم که من زيباترين عشق خود را در يک کتابخانه ملاقات خواهم کرد! . هاوارد سيلتهآدم خودباور ، هيچ گاه براي رسيدن به ماديات ، ارزشهاي همگاني را زير پا نمي گذارد . حکيم ارد بزرگجز مرگ را ، هيچ کسي از مادر نزاد . حکيم فردوسي خردمنددر ميان ملکات ذهني ، حافظه بيش از همه مي شکفد و پيش از همه مي ميرد . کولتونخوشبختي ميان خانه ي شماست، بيهوده آن را در ميان باغ ديگران مي جوييد. مارک اورلزيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست. حکيم ارد بزرگراز خوشبختى در اين است که بدانيد ديگران دليل خوشبختى شما هستند. لرد تنيسونآدم هاي حقير،انسانهاي والا را ديوانه ميپندارند. چرا که اين انسانها سرشت نامعقول تري داشته و به سمت چيزهاي استثنائي جذب ميشوند:چيزهايي که هيچ جذابيتي براي بسياري از مردم ندارند . فردريش نيچههرکسي درس مخصوص به خود را مي گيرد. ما مي توانيم به سه طريق واکنش نشان دهيم
زندگي من مجموعه اي از درسهايي است که به آن نياز دارم، درسهايي با نظم و ترتيب تمام در زندگي ام روي مي دهد.( اين سالمترين برخورد است و حد اکثر آرامش ذهن را تامين مي کند.)
زندگي يک مسابقه بخت آزمايي است اما من از هر اتفاقي که در زندگي روي مي دهد نهايت استفاده را مي برم (اين دومين انتخاب خوب است و کيفيت متوسطي را به زندگي مي بخشد)
چرا هميشه همه بلاها سر من مي آيد؟ (اين طرز برخورد نهايت ناکامي و بدبختي را تضمين مي کند)
ما در زندگي مرتبا با درسهاي تازه اي روبرو مي شويم و تا زماني که درسي را ياد نگيريم مجبور به گذراندن دوباره آن هستيم. آندرو متيوزپشتيباني از داشته ديگران ، پشتيباني از داشته خود ماست . حکيم ارد بزرگدر زندگي هيج چيز مهم تر از اين نيست که با قلب خود در صلح باشي. نينا کارين مونسنسعي نکنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم ، بکوشيم نسبت به خودمان بهترين باشيم . مارکوس گداويرمغز ما يک دينام هزار ولتي است که متاسفانه اکثرمان بيش از يک چراغ موشي از آن استفاده نمي کنيم . ويليام جيمزگروه بدون گراميداشت همه ياورانش ، توان ايستايي ندارد . حکيم ارد بزرگآن گاه خواهيد ديد که زندگي با لطف و محبت ، زيبايي ، رحمت ، شادي ، نشاط و شور و سرزندگي به شما پاسخ خواهد داد . باربارا دي آنجليسمن هرگز اجازه نخواهم داد پول مانع کاري شود که مي خواهم انجام دهم!!! . کارستن ايس شندر کار يک سياستمدار عشق بايدنقطه يا نشانه هر هدف باشد!!! . رئول استينآنکه ديگران را ابزار پرش خويش مي سازد ، خيلي زود تنها خواهد ماند . حکيم ارد بزرگاين کمکي نيست که تو مداوم کاري را انجام دهي که از عهده ء آن بر ميائي مهم اين است کاري را بتواني انجام دهي که تاکنون نمي توانستي و ياد نگرفته بودي!!! . بيانجار هُوُفايمان و باور ما در ابتداي هر مسئوليت دشواري تنها عاملي است که موفقيت نهايي مان را تضمين مي کند.
وقتي انتظار بهترين پيشامد را داريد نيروي مغناطيسي از مغزتان خارج مي شود که بهترين ها را جذب مي کند .
اگر انتظار بدترينها را داشته باشيد از مغز قدرت دافعه ا ي رها مي کنيد که سبب مي شود بهترينها از شما بگريزد حيرت انگيز است . ويليام جييمزآن که در طلب کمال است بايد خرد ور و با دانش باشد . حکيم بزرگمهرخودخواه ، تجربه سخت تنهايي را در پيش رو دارد . حکيم ارد بزرگتولد و مرگ اجتناب ناپذيرند ، فاصله اين دو را زندگي کنيم . سانتا باناز ابرانسان است که انسان هاي برتر دلگرمي و شجاعت مي گيرند . فردريش نيچهتغيير آن چيزي نيست که مي آموزيم آن چيزهائي ست که از دست مي دهيم . جوستين گاردرجريان هاي آلوده به مرداب خواهند رسيد سخن گفتن از آنها، زندگيمان را تباه مي سازد . حکيم ارد بزرگدنيا پر از مشکل گشاهائي ست که بدنبال مشکل ها مي گردند!!! . پئر اسلاکرتس وُوگانسان نميتواند کيف پول خود را در قلب خود داشته باشد!!! . تئو کوريت زينسکييک رياضي دان کسي است که به تنهائي مي نشيند وسعي مي کند مشکلي را حل کند که حتي خودش هم نمي دانست چنين مشکلي وجود دارد!! . آتله سربرگپيران فريبکار، آتش زندگي جوانانند . حکيم ارد بزرگغذايي را بخور که مي پسندي ,لباسي را پبوش که مردم مي پسندند. اديباناول انديشه، وانگهي گفتار . لائوستهاولين درسي که والدين بايد به فرزندان خود بياموزند، صداقت است. شوپنهاوراگر کسي ترا آنطور که ميخواهي دوست ندارد به اين معني نيست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. گارسيا مارکزدر زندگي نادان سرانجام يک گره ، صدها گره باز نشدني است . حکيم ارد بزرگآنان که از خود عشق ساطع مي کنند با عشق زندگي مي کنند و با عشق نيز نفس مي کشند ، ديگران را به سمت خود مي کشانند . باربارا دي آنجليسدر درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آميزي نهفته است.گوتهشانس هرگز کافي نيست . اندرو متيوسقابليت انعطاف داشته باشيد . تنها همين يک خصوصيت که بتوانيد شيوه کار خود را تغيير دهيد موفقيت شما را تضمين مي کند . آنتوني رابينزآدمي با کينه ، زندگي را بر دوستان نيز تنگ مي کند . حکيم ارد بزرگدوست واقعي کسي است که دستهاي تو را بگيرد ولي قلب ترا لمس کند . مارکزعشق يگانه منبع نيرو و قدرت شماست . باربارا دي آنجليسقانون احتمالات يادت نره ، بلاخره يک نفر خواهد گفت بله . آنتوني رابينزاگر فکر مي کنيد که موفق مي شويد يا شکست مي خوريد،در هر دو صورت درست فکر کرده ايد.آنتوني رابينزوقتي انسان آرامش را در خود نيابد ، جستجوي آن در جاي ديگر کار بيهوده اي است.لارو شفوکورود مهر در اين سرزمين جاريست ... آزادي و آزادگي خواست هميشگي ايرانيان بوده است . حکيم ارد بزرگدر تاريخ جهان ، هر لحظه عظيم و تعيين کننده ، پيروزي نوعي عشق است.امرسونموفقيت ، يک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ريختن . توماس اديسونمهم اين نيست که در کجاي اين جهان ايستاده ايم ، مهم اين است که در چه راستايي گام بر مي داريم . هولمزآرزوهاي خويش را ارزشمند بدان که ناي پروازت به سوي آرمانهاست . حکيم ارد بزرگبهترين خوشبختي ها ، ياري به ديگران است. آلبرت هوبارآن چه انسان هرگز نخواهد فهميد اين است که چگونه در مقابل کسي که ما را آفريده و همه چيز ما از اوست مسوول خواهيم شد و او از ما بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟ . موريس مترلينگشناخت ما از درون خويش آن اندازه هست که بتوانيم انتخابي درست در بدترين زمانها داشته باشيم بايد به نتيجه گيري خود احترام بگذاريم . حکيم ارد بزرگهر چه عشق و شور زندگي بيشتري از خود ابراز کنيد براي ديگران نيز بيشتر مقاومت ناپذير خواهيد شد و آن ها ديگر نخواهند توانست شما را ناديده بگيرند . باربارا دي آنجليس

 

نجابت برجسته ترين خوي ايرانيان است . حکيم ارد بزرگاز کدامين ستاره بر زمين افتاديم تا در اينجا يکديگر را ملاقات کنيم.؟ . فريدريش نيچهگرز برزگ زندگي ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمي کند. مثل چينيبراي مهر ورزيدن در زندگي به دنبال بهترين زمان مباش خود باش و احساست را جاري کن . حکيم ارد بزرگکسي که حرف مي زند مي کارد و آنکه گوش مي دهد درو مي کند. مثل آرژانتينيانسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال ميتواند حتي بر وبا و طاعون غلبه کند . ناپلئون بناپارتآدم هاي بزرگ به خوشي هاي کوتاه هنگام تن نمي دهند . حکيم ارد بزرگآن قدر بر مال دنيا حريص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوي. سقراطشانس هرگز کافي نيست . اندرو ماتيوسبا ولخرجي تنها مال نمي رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود مي شود . حکيم ارد بزرگخرد بر سر جان چون افسري تابنده است و مدارا و مهرباني به قدر همسنگ خرد است . حکيم بزرگمهراگر به راه خطا رفتي از بازگشتنش مترس . کنفوسيوسمردم اشتباهات زندگي خود را روي هم مي ريزند و از آنها غولي بوجود مي آورند که نامش تقدير است . جان اوليور هاينزبردباري در توان هر کسي نيست کساني که بردبارند فرمانروايي مي کنند . حکيم ارد بزرگفتح هند افتخاري نبود ، براي من دستگيري متجاوزين و سرسپردگاني مهم بود که بيست سال کشورم را ويران ساخته و جنايت و غارت را در حد کمال بر مردم سرزمينم روا داشتند . اگر بدنبال افتخار بودم سلاطين اروپا را به بردگي مي گرفتم . که آنهم از جوانمردي و خوي ايراني من بدور بود . نادر شاه افشارخشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهي نيست. سقراطآنکه بر کردار خويش فرمانروايي کرد و دليرانه بسوي راه هاي نارفته رفت بي گمان آموزگار آيندگان خواهد شد . حکيم ارد بزرگبا يک لبخند هر دري به روي انسان گشاده خواهد شد. فرانکلينسختي و همواري را با هم پذيرا شو. ضرب المثل انگليسيبسياري از آرزوهايمان را مي توانيم با نشان دادن توانمندي خويش به آساني بدست آوريم . حکيم ارد بزرگبالاترين لذت ها در شور و شوقي است که انسان را به ماجراجويي ها و پيروزي هاي بزرگ و فعاليتهاي خلاقه وادار مي کند. آنتوان دوسنت اگزوپرينوشته شده توسط مونا آذرنوش در ساعت 2:19 | لینک  |